Question Title

* 1. Mitä tahoa edustat?

Question Title

* 2. Fingon työryhmä/verkosto, jossa toimit (valitse yksi/palaute):

Question Title

* 3. Kuinka hyödyllisiä työryhmätapaamiset ovat olleet globaalia oikeudenmukaisuutta tai kestävää kehitystä edistävän verkostoitumisen näkökulmasta?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. Kuinka hyödyllisiä työryhmätapaamiset ovat olleet oppimisen näkökulmasta?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Kuinka hyödyllisiä työryhmätapaamiset ovat olleet uusien kumppaneiden löytämiseksi?

0 - ei ollenkaan hyödyllinen 5 - todella hyödyllinen
Tyhjennä
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Onko työryhmätoiminta edesauttanut löytämään uusia kumppanuuksia edellisen vuoden aikana?

Question Title

* 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen KYLLÄ, kuinka monta kumppanuutta olet vuoden aikana saanut? Kerro lukumäärä:

Question Title

* 8. Jos mietit työryhmän toimintaa kuluneen vuoden aikana, mitä (liittyen esim. toimintatapoihin, teemoihin, fasilitointiin, resursseihin) haluaisit työryhmältä:

Question Title

* 9. Muuta, yleistä palautetta Fingolle työryhmien/verkostojen toiminnasta:

T