Perustiedot kyselystä

Question Title

Kuva
Tämä kysely kartoittaa alueellanne tapahtuvaa työhön liittyvää matkustusta sekä tyytyväisyyttä lentoyhteyksiin.

Kysely on osa Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää alueen kansainvälistä saavutettavuutta erityisesti elinkeinoelämän kilpailukyvyn näkökulmasta. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia. Vastaukset käsitellään luottamuksella eikä vastaajia tulla henkilöimään vastauksien perusteella.

Kyselyyn tulleiden vastauksien perusteella alueenne valitsee hankkeessa tehtävät toimenpiteet seuraavan kahden vuoden ajaksi. Tavoitteena on löytää lentoliikenteeseen elinkeinoelämän, eli teidän, toimintaa paremmin tukevia ratkaisuja sekä parantaa palvelutasoa. Alueellisen lentoliikenteen kehitystyössä alueen tarpeiden tuntemisella on keskeinen merkitys. Kiitämme vastauksistanne jo etukäteen!

Kyselyn tulokset tullaan esittelemään alueellanne pidettävässä seminaarissa sekä nettisivuilla. Tulokset lähetetään myös sähköpostiosoitteensa kyselyn lopussa antaville.

Lisätietoja:
Hanne Junnilainen, Lapin liitto (hanne.junnilainen[at]lapinliitto.fi) sekä www.ip-lentoliikenne.fi
 
10% of survey complete.

T