Ehdotukseni aineiston jatkoanalyysiä varten

Aineisto luovutetaan Helsingin Yliopiston CEACG-yksikölle, jonka tutkijat ovat luvanneet analysoida aineiston ja sen tilastolliset merkitsevyydet vielä tarkemmin.

Question Title

* Jäikö raporteista puuttumaan jotain sinua kiinnostavaa? Kerro meille! Jätä tähän ehdotuksesi, mitä jatkoanalyyseissä aineistosta olisi tarpeen vielä selvittää.

T