Hiljaisen surun kuvia
-Luovat menetelmät surun käsittelyssä

Työpaja on tarkoitettu itsemurhan kautta läheisensä menettäneille. Järjestäjänä Surunauha ry, työpaja on maksuton osallistujille.

9.3., 23.3., 6.4. ja 27.4.2020
maanantaisin klo 17.30-19.30

Hiljaisen surun kuvia- kurssilla asetumme kiireettömästi itsen äärelle. Kurssin tavoitteena on luovuuden ja itseilmaisun keinojen löytyminen surun äärellä. Työpaja on suunnattu itsemurhan kautta läheisensä menettäneille. Työpajan tavoitteena on antaa keinoja surun kohtaamiseen ja käsittelyyn sekä tasapainottaa ja vahvistaa levollisuuden ja tietoisen läsnä olemisen tunnetta. Tavoitteena on myös itsetuntemuksen ja oman moniulotteisuuden vahvistuminen.

Kurssi on kokemuksellinen, teemme ja tunnistamme asioita harjoitusten ja yhteisen keskustelun kautta.  Menetelminä käytetään ekspressiivisen taideterapian keinoja sekä psykofyysistä lähestymistapaa. Pyrimme työskentelyn aikana siirtymään tekemisestä-olemisen tilaan.  Taideterapeuttiset keinot auttavat myös kokemaan taiteen eheyttävä vaikutus oman identiteetin rakentumiseen ja tarjoaa uusia työkaluja tunteitten jäsentämiseen. Aiempaa kokemusta luovista menetelmistä esim. maalaamisesta ei tarvita. 

Kurssi toteutetaan neljällä tapaamiskerralla kahden-kolmen viikon välein, 2h kerrallaan. Ryhmä toimii suljettuna ja prosessinomaisen työskentelyn takia suosittelemme osallistumaan kaikkiin tapaamisiin. Jokainen kurssi-ilta on kokonaisuus, johon sisältyy luovaa työskentelyä ja keskustelua.

Sisältö ja teemat:

·       Sanaton suru--- kuvallinen ilmaisu

·       Tämän haluaisin sanoa--- luova kirjoittaminen

·       Rakkaudella muistaen--- Kollaasi

·       Voimavarani--- kuva/kirjoittaminen

Kurssin ohjaa luoviin ja kehollisiin menetelmiin erikoistunut toimintaterapeutti ja voimavarakeskeinen työnohjaaja  Minna Koivula.

Hänen työskentelytavoista ja -menetelmistä löydät lisätietoja  www.ilosta.fi

Laitamme Surunauhan toimistolta sähköpostilla vahvistusviestin vielä kaikille ilmoittautuneille ja kerromme työpajan sijainnin, kun saamme sen varmistettua.


Question Title

* 1. Yhteystiedot

Question Title

* 2. Kenet läheisesi olet menettänyt itsemurhan kautta ja milloin menetyksesi tapahtui?

Question Title

* 3. Kysyttävää tai terveisiä Surunauhalle (vapaaehtoinen)

Question Title

* 4. Tämän lomakkeen tietojen käsittely ja säilytys

T