Tervetuloa vastaamaan lyhyeen kyselyyn, jonka tavoitteena on kartoittaa fotoniikkayritykset, fotoniikkaa hyödyntävät toimijat ja markkinat Suomessa.

Osallistumisenne on merkittävä asia koko toimialan kasvuedellytysten arvioinnissa ja rahoittamisessa. Vastauksia hyödynnetään vain tämän selvityksen tarpeisiin ja tulokset raportoidaan toimialatasolla.

Lämmin kiitos avustanne uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja fotoniikan hyödyntämisen edistämiseksi suomalaisessa yrityskentässä!

Ystävällisin terveisin,

Juha Purmonen, toiminnanjohtaja
Photonics Finland

Mikäli Teillä herää kysyttävää tutkimukseen liittyen, lisätietoja selvityksen tavoitteista ja toteuttamisesta antavat Juha Purmonen, toiminnanjohtaja, Photonics Finland (juha.purmonen@photonics.fi, puh. 050 354 3832) ja Juho-Kusti Kajander, toimitusjohtaja, Boost Brothers Oy (juho-kusti.kajander@ boostbrothers.fi, puh. 040 750 2775).

----

We welcome you to respond to the short survey, which aims to map the operators in the Finnish photonics industry, and the size of the Finnish photonics industry as a whole.

Your contribution is very important for the estimation of the growth prerequisites and financing needs in the photonics sector. The responses are utilized only for the purposes of this study and the results will be reported only at the industry level.

A warm thanks for Your help in developing the photonics industry in Finland!

Kind regards,

Juha Purmonen
Executive Director, Photonics Finland

In case you need additional information on the targets and implementation of the study, please contact Juha Purmonen, Executive Director, Photonics Finland (juha.purmonen@photonics.fi, Tel. 050 354 3832) or Juho-Kusti Kajander, CEO, Boost Brothers Oy (juho-kusti.kajander@boostbrothers.fi, Tel. 040 750 2775).

T