Suomeksi:
Toivomme sinulta vastauksia muutamaan kysymykseen koskien suhdettasi tieteeseen ja tieteentekemiseen. Koostamme vastausten pohjalta repliikit Tieteentekijöiden videosarjaan. Vastausten ei tarvitse olla pitkiä, vaan mieluummin harkittuja, oivaltavia ja napakoita, herkkiä tai hauskoja, oman näköisiä ajatuksia. Vaikka muokkaamme vastauksia jälkikäteen paremmin videoihin sopivaksi, haluamme että autenttisuuden vuoksi videoiden spiikit ovat pohjimmiltaan tieteentekijöiden aitoja ajatuksia, siksi kysymme sinulta!

Kiitos ajastasi ja vastauksistasi, ne merkitsevät paljon! Voit vastata kyselyyn englanniksi tai suomeksi.

In English:
We have a few questions for you regarding your relationship with science and research. Based on your answers, we compile lines for the Tieteentekijät video series. Videos are going to tell "love confessions for science", so the answers don't have to be long, but rather thoughtful, insightful and snappy, sensitive and funny - your original and authentic thoughts about your love for science and research. Even tough we customize the answers for the final videos, we want the lines in the videos to be real and honest - that's why we ask you!

Thank you for your time and your answers, it means a lot. 
You can answer the survey in English or Finnish.

Question Title

* 1. Suhtaudutko tieteeseen intohimoisesti? Minkä takia?

Are you passionate about science? Why?

Question Title

* 2. Kuvaile suhdettasi tieteentekemiseen?
-
Describe your relationship with science and research?

Question Title

* 3. Mitä tiede merkitsee sinulle?
-
What science means to you?

Question Title

* 4. Miksi tiedettä mielestäsi tarvitaan?
-
Why do you think science is needed?

Question Title

* 5. Oletko joutunut tekemään uhrauksia tieteen(tekemisen) vuoksi? Millaisia uhrauksia?

Have you made sacrifices for the sake of science? What kind of sacrifices?

0 / 5 vastattu
 

T