Jäsenseuran toimintatiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön uudistettua omaa lomakettaan, on meidänkin lomakkeemme tällä kertaa hieman erinäköinen.

Suurin uudistus on, että enää ei tarvitse eritellä eri toimintoja, vaan kaikki seurassa tapahtunut toiminta (harjoitukset, esiintymiset, tapahtumat, kv-tapahtumat, kaikki kokoukset ja juhlat) lasketaan yhteen (kohta 5. 'Toiminta').

Kohtaan 4. 'Toimintaan osallistuvien määrä' laitetaan lukumäärä jäsenistä, jotka ovat jossain seuran toiminnoissa mukana eli käytännössä kaikki muut paitsi kannatusjäsenet tms.

Kohdat 6. 'Suurimmat onnistumiset' sekä 7. 'Karjalaisuus' ohjaavat hallitusta vuoden aktiivisen seuran valinnassa.

Lomake täytetään 28.2.2018 mennessä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:
hilu@karjalainennuorisoliitto.fi
p. 050 563 6907


Question Title

* 1. Yhteystiedot

Question Title

* 2. Jäsenmäärä (käytä vain numeroita)

Question Title

* 3. Jäsenmäärän muutos (vrt. ed. vuosi) +/- (käytä vain numeroita)

Question Title

* 4. Toimintaan osallistuvien määrä eli aktiivijäsenet (käytä vain numeroita)

Question Title

* 5. Ohjaajien ja hallitusten jäsenten ikä (käytä vain numeroita)

Question Title

* 6. Toiminta (käytä vain numeroita)

Question Title

* 7. Listaa 1-3 suurinta onnistumistanne toimintavuoden aikana.

Question Title

* 8. Miten karjalaisuus näkyi toiminnassanne?

Question Title

* 9. Lisätietoja/kysymyksiä/huomioita Nuorisoliiton toimistolle

T