Jäsenseuran toimintatiedot

Tällä lomakkeella ilmoitetaan seuran vuoden 2019 toiminta Karjalaiseen Nuorisoliittoon. Tarvitsemme näitä tietoja kun teemme oman vuosiraporttimme opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Kaikki seurassa tapahtunut toiminta (harjoitukset, esiintymiset, tapahtumat, kv-tapahtumat, kaikki kokoukset ja juhlat) lasketaan yhteen (kohta 6. 'Toiminta').

Kohtaan 4. 'Toimintaan osallistuvien määrä' laitetaan lukumäärä jäsenistä, jotka ovat jossain seuran toiminnoissa mukana eli käytännössä kaikki muut paitsi kannatusjäsenet tms.

Kohdat 7. 'Suurimmat onnistumiset' sekä 8. 'Karjalaisuus' ohjaavat hallitusta vuoden aktiivisen seuran valinnassa.

Lomake täytetään 1.4.2020 mennessä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:
toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi
p. 045 673 3223

Question Title

* 1. Yhteystiedot

Question Title

* 2. Jäsenmäärä (käytä vain numeroita)

Question Title

* 3. Jäsenmäärän muutos (vrt. ed. vuosi) +/- (käytä vain numeroita)

Question Title

* 4. Toimintaan osallistuvien määrä eli aktiivijäsenet (käytä vain numeroita)

Question Title

* 5. Ohjaajien ja hallitusten jäsenten ikä (käytä vain numeroita)

Question Title

* 6. Toiminta (käytä vain numeroita)

Question Title

* 7. Listaa 1–3 suurinta onnistumistanne toimintavuoden aikana.

Question Title

* 8. Miten karjalaisuus näkyi toiminnassanne?

Question Title

* 9. Lisätietoja/kysymyksiä/huomioita Nuorisoliiton toimistolle

T