Vertaile kaikkia ominaisuuksia

Kyselytutkimusten määrä
?
RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON
Kysymyksiä kyselytutkimusta kohti RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON 10 kysymystä per kyselytutkimus
Vastausten määrä
?
40,000 vastausta vuodessa* 15,000 vastausta vuodessa* 1,000 vastausta kuukaudessa* 10 vastausta kyselytutkimusta kohden
Vastausten kerääminen verkossa, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastaustenkerääjien määrä
?
RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON 3 vastaustenkerääjää kyselytutkimusta kohden
Verkkokyselytutkimukset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Sähköpostivastausten seuranta käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Mobiilisovellukset iOS:lle ja Androidille
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Toistuvat kyselytutkimukset
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Hyväksy maksuja
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
KIOSKITILA: KÄYTTÄMÄTTÖMYYSAJASTIN
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
KIOSKITILA: TUNNISTUSKOODIN LUKITUS
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Täysien käyttöoikeuksien lisäpaikat
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Kyselytutkimusten luominen yhdessä
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Analysoi tuloksia yhdessä
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Jaetut kyselytutkimusmallit
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Jaetut teemat
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Jaettu kirjasto
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
24/7-sähköpostituki käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Puhelintuki englanniksi Vain englanniksi ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Tiimin omistusoikeus
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Lisäkäyttäjät
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Yhteislaskutus
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Tärkeimmät kysymystyypit
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Kaikkien kielien tuki
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Sivunumerointi käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Merkinnät, otsikot ja numerointi
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Valmiit kyselytutkimusmallit käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Valmiit kyselytutkimusten kysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Täysin esteettömät ja 508-vaatimusten mukaiset kyselyt käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Video- ja kuvakysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Kokeiden pisteytys & välittömät tulokset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Yhteystietojen keräys käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Arviointikysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Matriisikysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Luokituskysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Liukuvan asteikon kysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Pro-kokeet
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Kysymysten ja sivujen hypyt
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Pudotusvalikoiden matriisit
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tiedoston lähetys
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Kysymysten ja vastausten satunnaistaminen
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
A/B-testaus kysymystyyppinä
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Vastauskiintiöt
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Klikkauskartan tietojen visualisointi
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Monikieliset kyselytutkimukset
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Edistyksellinen kyselytutkimuksen logiikka
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Lohkon satunnaistaminen
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Etenemispalkki käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Tekstin muotoilu käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä käytettävissä
Logon lisäys
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokkaa teemoja, värejä ym.
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
PREMIUM-TEEMAT
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokkaa SurveyMonkey-osoitetta
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Kiitossivun näyttäminen käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Hylkäyssivun näyttäminen käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Hillitty SurveyMonkey-alatunniste käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokkaa HTML-sähköpostikutsuja
?
ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Kysymysten ja vastausten yhdistely
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Eteenpäin siirrettävät vastaukset
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokattavat muuttujat
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Uudelleenohjaus kyselytutkimuksen päätteeksi
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
SurveyMonkey-alatunnisteen poisto käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Brändätyt kyselytutkimukset
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Reaaliaikaiset tulokset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Jaa kyselytutkimuksen tietoja
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
SurveyMonkey Global Benchmark
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Tietojen suuntaukset
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastausten laatu
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
SUODATA JA VERTAA TULOKSIA
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä 1 suodatin
Koontinäyttö
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Sanapilvet
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
LISÄÄ TUNNISTEITA KIRJOITETTUIHIN VASTAUKSIIN
?
Käsin Käsin Käsin ei käytettävissä
KOONTINÄYTTÖ: SALASANASUOJAUS
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Muokattavien kaavioiden ja raporttien luonti käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Raporttien tulostus käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tulosten lataus CSV-, XLS- tai PDF-muodossa käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tulosten lataus PPT-muodossa käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tilastollinen merkitsevyys
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Siirrä SPSS:ään käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
SANAPILVET: YHDISTÄ TAI PIILOTA SANOJA
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Ristiintaulukointi
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Vastauksen edellytys käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastauksen vahvistus
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastausvaihtoehtojen satunnaistaminen
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Kyselytutkimuksen päättymispäivän määritys käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastaajan IP-osoitteen näyttäminen
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastaajan sähköpostiosoitteen tallennus
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Enimmäisvastausmäärän määritys käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
VAHVISTUSSÄHKÖPOSTI VASTAAJILLE
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Audience-paneelin hyvitykset
?
ei käytettävissä ei käytettävissä Saatavilla oleva lisäpalvelu Saatavilla oleva lisäpalvelu
Salasanalla suojatut kyselytutkimukset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
IP-eston käyttö käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Lähetä kyselytutkimukset
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
MOBIILI SDK
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Poimi tiedot
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Mobiili-SDK-dataimu
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Rajoittamaton API-käyttöoikeus
?
ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä

*$0.80/lisävastaus. SurveyMonkey Audience ‑vastaukset myydään erikseen.

Lisätietoja vaihtoehdoista ja hinnoista

Kuinka paljon SurveyMonkey maksaa?
  • Basic-tilaus on ILMAINEN.
  • Standard-kuukausitilaus maksaa $99 kuukaudessa.
  • ADVANTAGE-tilauksen hinta on $39 per kuukausi, laskutus vuosittain.
  • PREMIER-tilauksen hinta on $119 per kuukausi, laskutus vuosittain.
  • Tiimi ADVANTAGE -tilauksen hinta on $25 per kuukausi ja käyttäjä, laskutus vuosittain.
  • Tiimi PREMIER -tilauksen hinta on $75 per kuukausi ja käyttäjä, laskutus vuosittain.
Tarjoatteko erikoishintoja opiskelijoille tai opettajille?

Kyllä! Tarjoamme opiskelija- ja opettaja-alennuksia. Tarkastele hintoja

Tarjoatteko tiimialennuksia?

Tarjoamme alennuksia, kun rekisteröit vähintään kolmen hengen yritystilauksen. Tiimi Advantage- ja Tiimi Premier ‑tilauksilla säästät vähintään 30 % verrattuna henkilökohtaisiin tilauksiin. Lisäksi saat käyttöösi ominaisuuksia yhteistyöhön. Tarkastele hintoja

Onko teillä tilauksia yritysten tarpeisiin?

Enterprise-tilauksemme ovat HIPAA-yhteensopivia ja erittäin turvallisia sekä sisältävät hallintoa ja valvontaa edistäviä ominaisuuksia. Ota yhteys myyntiin