Vertaile kaikkia ominaisuuksia

Kyselytutkimusten määrä
?
RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON
Kysymyksiä kyselytutkimusta kohti RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON 10 kysymystä per kyselytutkimus
Vastausten määrä
?
40,000 vastausta vuodessa* 15,000 vastausta vuodessa* 1,000 vastausta kuukaudessa* 25 vastausta kyselytutkimusta kohden
Vastausten kerääminen verkossa, sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastaustenkerääjien määrä
?
RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON RAJOITTAMATON 3 vastaustenkerääjää kyselytutkimusta kohden
Verkkokyselytutkimukset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Sähköpostivastausten seuranta käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Mobiilisovellukset iOS:lle ja Androidille
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Toistuvat kyselytutkimukset
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Hyväksy maksuja
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
KIOSKITILA: KÄYTTÄMÄTTÖMYYSAJASTIN
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
KIOSKITILA: TUNNISTUSKOODIN LUKITUS
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Täysien käyttöoikeuksien lisäpaikat
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Kyselytutkimusten luominen yhdessä
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Analysoi tuloksia yhdessä
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Jaetut kyselytutkimusmallit
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Jaetut teemat
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Jaettu kirjasto
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
24/7-sähköpostituki käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Puhelintuki englanniksi Vain englanniksi ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Tiimin omistusoikeus
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Lisäkäyttäjät
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Yhteislaskutus
?
Sisältyy yritystilauksiin Sisältyy yritystilauksiin ei käytettävissä ei käytettävissä
Tärkeimmät kysymystyypit
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Kaikkien kielien tuki
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Sivunumerointi käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Merkinnät, otsikot ja numerointi
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Valmiit kyselytutkimusmallit käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Valmiit kyselytutkimusten kysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Täysin esteettömät ja 508-vaatimusten mukaiset kyselyt käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Video- ja kuvakysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Kokeiden pisteytys & välittömät tulokset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Yhteystietojen keräys käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Arviointikysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Matriisikysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Paras/huonoin-asteikko
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Luokituskysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Liukuvan asteikon kysymykset käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Pro-kokeet
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Kysymysten ja sivujen hypyt
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Pudotusvalikoiden matriisit
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tiedoston lähetys
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Kysymysten ja vastausten satunnaistaminen
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
A/B-testaus kysymystyyppinä
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Vastauskiintiöt
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Klikkauskartan tietojen visualisointi
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Monikieliset kyselytutkimukset
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Edistyksellinen kyselytutkimuksen logiikka
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Lohkon satunnaistaminen
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Etenemispalkki käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Tekstin muotoilu käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Logon lisäys
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokkaa teemoja, värejä ym.
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
PREMIUM-TEEMAT
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokkaa SurveyMonkey-osoitetta
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Kiitossivun näyttäminen käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Hylkäyssivun näyttäminen käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Hillitty SurveyMonkey-alatunniste käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokkaa HTML-sähköpostikutsuja
?
ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Kysymysten ja vastausten yhdistely
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Eteenpäin siirrettävät vastaukset
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Muokattavat muuttujat
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Uudelleenohjaus kyselytutkimuksen päätteeksi
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
SurveyMonkey-alatunnisteen poisto käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Brändätyt kyselytutkimukset
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Reaaliaikaiset tulokset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Jaa kyselytutkimuksen tietoja
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
SurveyMonkey Global Benchmark
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Tietojen suuntaukset
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastausten laatu
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
SUODATA JA VERTAA TULOKSIA
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä 1 suodatin
Koontinäyttö
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Sanapilvet
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
LISÄÄ TUNNISTEITA KIRJOITETTUIHIN VASTAUKSIIN
?
Käsin Käsin Käsin ei käytettävissä
KOONTINÄYTTÖ: SALASANASUOJAUS
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Muokattavien kaavioiden ja raporttien luonti käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Raporttien tulostus käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tulosten lataus CSV-, XLS- tai PDF-muodossa käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tulosten lataus PPT-muodossa käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Tilastollinen merkitsevyys
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Siirrä SPSS:ään käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
SANAPILVET: YHDISTÄ TAI PIILOTA SANOJA
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Ristiintaulukointi
?
käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Vastauksen edellytys käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastauksen vahvistus
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastausvaihtoehtojen satunnaistaminen
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Kyselytutkimuksen päättymispäivän määritys käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastaajan IP-osoitteen näyttäminen
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Vastaajan sähköpostiosoitteen tallennus
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Enimmäisvastausmäärän määritys käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
VAHVISTUSSÄHKÖPOSTI VASTAAJILLE
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä
Audience-paneelin hyvitykset
?
ei käytettävissä ei käytettävissä Saatavilla oleva lisäpalvelu Saatavilla oleva lisäpalvelu
Salasanalla suojatut kyselytutkimukset käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
IP-eston käyttö käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Lähetä kyselytutkimukset
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
MOBIILI SDK
?
käytettävissä käytettävissä käytettävissä käytettävissä
Poimi tiedot
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Mobiili-SDK-dataimu
?
käytettävissä käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä
Rajoittamaton API-käyttöoikeus
?
ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä ei käytettävissä

*$0.15/lisävastaus. SurveyMonkey Audience ‑vastaukset myydään erikseen.

Lisätietoja vaihtoehdoista ja hinnoista

Kuinka paljon SurveyMonkey maksaa?
  • Basic-tilaus on ILMAINEN.
  • Standard-kuukausitilaus maksaa $99 kuukaudessa.
  • Advantage-vuositilauksen hinta on $39 kuukaudelta, laskutus vuosittain.
  • PREMIER-tilauksen hinta on $119 per kuukausi, laskutus vuosittain.
  • Tiimi ADVANTAGE -tilauksen hinta on $25 per kuukausi ja käyttäjä, laskutus vuosittain.
  • Tiimi PREMIER -tilauksen hinta on $75 per kuukausi ja käyttäjä, laskutus vuosittain.
Tarjoatteko erikoishintoja opiskelijoille tai opettajille?

Kyllä! Tarjoamme opiskelija- ja opettaja-alennuksia. Tarkastele hintoja

Tarjoatteko tiimialennuksia?

Tarjoamme alennuksia, kun rekisteröit vähintään kolmen hengen yritystilauksen. Tiimi Advantage- ja Tiimi Premier ‑tilauksilla säästät vähintään 30 % verrattuna henkilökohtaisiin tilauksiin. Lisäksi saat käyttöösi ominaisuuksia yhteistyöhön. Tarkastele hintoja

Onko teillä tilauksia yritysten tarpeisiin?

Enterprise-tilauksemme ovat HIPAA-yhteensopivia ja erittäin turvallisia sekä sisältävät hallintoa ja valvontaa edistäviä ominaisuuksia. Ota yhteys myyntiin