Leanwaren oppilaitoskiertue 2019

Leanwaren oppilaitoskiertue 2019

Uskomme, että Suomen kaupallisten mahdollisuuksien turvaamisessa varastojen automaatiotason ja älykkään ohjaamisen kehittämisen lisäksi tarvitaan myös selkeää panostusta osaamisen kehittämiseen. Suomen kilpailukyky syntyy parhaasta osaamisesta. Haluamme olla mukana kehittämässä suomalaista sisälogistiikkaa tukemalla oppilaitoksia tulevaisuuden osaajien ammattitaidon rakentamisessa.

Lähikoulutukset toteutetaan syksyllä 2019 Leanwaren oppilaitoskiertueena, kolmen lähikoulutuksen sarjana eri puolella Suomea sisälogistiikkaa kouluttavissa oppilaitoksissa. Odotamme kiertueen herättävän kiinnostusta alaa kohtaan myös niiden keskuudessa, jotka eivät vielä opiskele logistiikkaa. Koko logistiikka-ala vaatii kasvojen kohotusta niin nuorten ja heidän vanhempiensa kuin alanvaihtajien silmissä. Pyrimme luomaan työlle merkityksellisyyttä kiteyttämällä kiertueelle 20 vuoden kokemuksemme sisälogistiikasta.

T