1. Etelä-Saimaan vähähiiliset liikenneketjut -kyselytutkimus

Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon liitot kehittävät Etelä-Saimaalla helposti saavutettavia, turvallisia ja vähähiilisiä pyörä-, luonto- ja vesistömatkailun liikenneketjuja Manner-Suomen maaseutuohjelman rahoituksella. Tällä kyselyllä kartoitetaan eri tekijöiden vaikutusta niiden käyttöön. Vähähiilisillä liikenneketjuilla tarkoitetaan esimerkiksi julkisen liikenteen, pyörämatkailun ja yhteysalusten muodostamia liikenneketjuja. Tavoitteena on tehdä Saimaa koettavaksi ilman omaa venettä tai autoa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 min. Kiitos jo etukäteen vastauksestasi. 

Question Title

* 1. Miten kiinnostavina pidätte seuraavia matkailutrendejä? Arvioi kiinnostavuus asteikolla 1 (ei yhtään kiinnostava) - 5 (erittäin kiinnostava)

  Ei yhtään kiinnostava Jonkin verran kiinnostava Kiinnostava Hyvin kiinnostava Erittäin kiinnostava
Ruokamatkailu
Vähähiilinen matkailu
Vastuullinen matkailu
Kulttuurimatkailu
Pyörämatkailu 
Kotimaan matkailu

Question Title

* 2. Miten merkittävinä pidätte seuraavia asioita pyörämatkan suunnitteluvaiheessa? Arvioi merkittävyyttä asteikolla 1 (=ei laisinkaan merkitystä) - 5 (erittäin merkittävä tekijä).

  Ei laisinkaan merkitystä Jonkin verran merkitystä On merkitystä On paljon merkitystä Erittäin merkittävä tekijä
Pyörämatkareitin alkuun ja päätepisteeseen on hyvät junayhteydet
Pyörämatkareitin alkuun ja päätepisteeseen on hyvät bussiyhteydet
Pyörämatkareitin saavutettavuudesta (miten reitille pääsee) on kerrottu selkeästi
Pyörämatkareitti on turvallinen 
Liikenneyhteyksien aikataulutiedot on helposti saatavilla
Liikenneyhteyksien lippuja saa varattua etukäteen
Liikenneyhteyksien lippuja saa ostettua etukäteen
Pyörähuolloista on riittävästi tietoa ennakkoon

Question Title

* 3. Kiinnitättekö huomioita seuraaviin asioihin pyörämatkareittiä valitessanne?

  En kiinnitä laisinkaan huomiota Kiinnitän vähän huomoita Kiinnitän huomiota Kiinnitän paljon huomioita Kiinnitän erittäin paljon huomiota
Pyörämatkareitti kulkee pääosin pyöräteillä
Pyörämatkareitti kulkee pääosin asfaltoituja teitä pitkin
Pyörämatkareitti kulkee vähäliikenteisiä teitä pitkin
Pyörämatkareitti välttää sorateitä

Question Title

* 4. Miten huolehditte omasta turvallisuudestanne?

Question Title

* 5. Miten merkittäväksi arvioitte alla kuvatut pyörämatkareitin saavutettavuustiedot?

Question Title

Pyörämatkareitin saavutettavuustiedot

Pyörämatkareitin saavutettavuustiedot

Question Title

* 6. Miten merkittäväksi arvioitte alla kuvatut pyörämatkareitin turvallisuustiedot?

Question Title

Pyörämatkailijan turvallisuustiedot

Pyörämatkailijan turvallisuustiedot

Question Title

* 7. Mitä muuta voisimme kertoa turvallisuudesta ja saavutettavuudesta?

Question Title

* 8. Miten tärkeinä pidätte seuraavia asioita pyörämatkailureitillä? Valitse enintään viisi tärkeintä.

Question Title

* 9. Mitä tietolähteitä käytätte suunnitellessanne pyörämatkaa? Valitse korkeintaan viisi tärkeintä.

Question Title

* 10. Mitä suunnistuskeinoja pidät tärkeimpinä pyörämatkan varrella? Valitse korkeintaan kolme tärkeintä.

Question Title

* 11. Oletko pyörämatkaillut aiemmin?

Question Title

* 12. Minkä ikäinen olet?

Question Title

* 13. Vakituinen asuinkuntanne on:

Question Title

* 14. Sukupuolenne

Question Title

* 15. Millaiseksi pyöräilijäksi kuvailisit itseäsi?

Question Title

* 16. Arvomme kyselyyn vastaajille palkintoja kyselyn päättyessä. Jos haluat osallistua arvontaan, jätä yhteystietosi. 

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T