ESITTELY

Kysely on osa Erasmus+ Sport 2018/2020 “European Network for the Promotion of Inclusive Badminton - B4ALL” hanketta. (lisätietoja www.b4all.badminton.es ).

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa nykytilanne vammaisliikkujien osallisuudesta sulkapalloseuroissa vuonna 2018/2019 sekä hankeprosessien etenemisestä sulkapalloseuroissa.

Kyselylomakkeen tulisi täyttää seuran yhteyshenkilö, yhdessä hallituksen puheenjohtajan, valmentajan tai ohjaajan kanssa, oikeiden ja tarkkojen vastausten saamiseksi. Kyselyn täyttämiseen kestää noin 10 minuuttia.

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Toimitettujen tietojen avulla laaditaan raportti, jonka avulla kehitetään toimenpiteitä vammaisliikkujien toiminnan parantamiseksi yleisesti ja erityisesti sulkapallon osalta. Kyselytulokset lähetetään loppuanalyysia varten.

Kiitos osallistumista

T