Mikä edistää turvallisuutta Ikaalisissa?
Mikä heikentää turvallisuutta Ikaalisissa?

Turvallisuuskyselyn avulla selvitetään ihmisten kokemuksia ja näkemyksiä mm. rikoksista ja järjestyshäiriöistä, turvattomuudesta, rikosten uhriksi joutumisesta, varautumisesta sekä onnettomuuksista ja tapaturmista. Kyselyssä kerättyjen taustatekijöiden, kuten iän, sukupuolen ja asuinpaikan avulla voidaan vertailla, miten näkemykset eroavat kunnan eri väestöryhmien ja asuinpaikan välillä. Turvallisuuskyselyn tuloksia hyödynnetään paikallisen turvallisuustyön toimenpiteiden suunnittelussa ja kohdentamisessa. Luethan kysymykset huolellisesti ennen vastaamista.

Kyselyyn vastataan nimettömästi.

Kyselyyn voi vastata 31.3. - 23.4.

Ikaalisten Hyvinvointityöryhmä kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.

Question Title

Kuva

Question Title

* 1. Ikä

Question Title

* 2. Sukupuoli

Question Title

* 3. Mikä seuraavista kuvaa pääasiallisesti suhdettasi Ikaalisiin

Question Title

* 4. Siviilisääty

Question Title

* 5. Mikä seuraavista sopii mielestäsi parhaiten kuvaamaan tämänhetkistä̈ tilannettasi?

Question Title

* 6. Onko asuntosi?

Question Title

* 7. Asutko Ikaalisissa?

Seuraavaksi kysymyksiä turvallisuudesta. Luethan kysymykset huolellisesti ennen vastaamista.

OSA 1: Oma turvallisuutesi

Question Title

* 8. Millaisena koet oman turvallisuutesi tällä hetkellä?

Question Title

* 9. Mitkä asiat vahvistavat eniten omaa turvallisuuden tunnettasi?
3 tärkeintä asiaa.

Question Title

* 10. Mitkä asiat heikentävät eniten omaa turvallisuuden tunnettasi? Nyt kysytään henkilökohtaisesti sinun turvallisuuden tunteestasi, kun myöhemmin kysytään yleisesti mikä sinua huolestuttaa Ikaalisten kaupungin alueella. 3 tärkeintä asiaa.

OSA 2
 

Question Title

* 11. Oman asuinalueesi ja Ikaalisten turvallisuus.
Ikaalinen on turvallinen paikka
 

Question Title

* 12. Onko turvallisuus Ikaalisissa mielestäsi viimeisen kahden vuoden aikana

Question Title

* 13. Onko sinulle itsellesi sattunut Ikaalisissa jokin seuraavista viimeisen 12 kuukauden aikana?

Kysymyksissä 14-24 tarkastellaan sitä miten huolestunut olet siitä, että joudut seuraavien 12 kuukauden aikana alla mainittujen rikosten tai tapahtumien kohteeksi Ikaalisissa?

Question Title

* 14. Omaisuuttasi varastetaan

Question Title

* 15. Omaisuuttasi vahingoitetaan

Question Title

* 16. Asuntoosi yritetään murtautua

Question Title

* 17. Joudut liikenneonnettomuuden uhriksi

Question Title

* 18. Joudut väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi

Question Title

* 19. Joudut seksuaalirikoksen (esim. raiskaus) uhriksi

Question Title

* 20. Joudut seksuaalisen häirinnän kohteeksi

Question Title

* 21. Joudut muunlaisen häirinnän kohteeksi

Question Title

* 22. Sinulle kaupitellaan huumausaineita

Question Title

* 23. Joudut petoksen uhriksi

Question Title

* 24. Joudut pari‐ tai lähisuhdeväkivallan uhriksi

Question Title

* 25. Mitkä asiat huolestuttavat sinua Ikaalisissa? Voitte valita monta asiaa.

Question Title

* 26. Missä määrin koet rikokset ja järjestyshäiriöt ongelmaksi Ikaalisissa?

Question Title

* 27. Onko asuinalueellasi Ikaalisissa turvattomia tai vaarallisia paikkoja? Esim. lenkkipolku, jokin alue, rakennus tai sen ympäristö, pimeä tai syrjäinen paikka, liikenne, kävelytie, puistot, alkoholin anniskelupaikat ja niiden lähiympäristö, julkisen liikenteen pysäkit, jalankulku- tai pyöräilyväylät, suojatiet, risteysalueet.

Question Title

* 28. Onko sinulle sattunut asuinalueellasi Ikaalisissa jokin seuraavista tapaturmista viimeisten 12 kuukauden aikana?

Question Title

* 29. Johtuiko sinulle sattunut tapaturma mielestäsi?

Question Title

* 30. Millaiseksi koet yhteisöllisyyden asuinalueellasi Ikaalisissa?

Question Title

* 31. Onko kotitaloudessasi varauduttu yhteiskunnan häiriötilanteisiin, kuten pitkiin sähkö- vesi tai lämmityskatkoihin?
Valitse varautumistasi lähimmin kuvaava vaihtoehto.

Question Title

* 32. Oletko varautunut rikoksiin kodissasi? Voit valita useita vaihtoehtoja

Question Title

* 33. Oletko varautunut rikoksiin vapaa-ajan asunnossasi? Voit valista useita vaihtoehtoja

Question Title

* 34. Oletko joutunut Internetiä tai sosiaalista mediaa käyttäessäsi seuraavien asioiden kohteeksi? Voit valita useita vaihtoehtoja.

Question Title

* 35. Jos epäilit tai tiesit joutuneesi rikoksen uhriksi internetissä, teitkö siitä rikosilmoituksen poliisille?

Question Title

* 36. Millä toimenpiteillä pyrit vaikuttamaan omaan tai lähipiirisi arjen turvallisuuteen?

Question Title

* 37. Vapaa sana: mitä muuta haluaisit sanoa turvallisuuteen liittyen? Onko sinulla omia havaintoja turvallisuuspuutteista? Onko tämä kysely herättänyt kysymyksiä tai muuttanut ajatuksia arjen turvallisuudesta? Tähän voit kommentoida myös antamiasi vastauksia.

Kiitos osallistumisestasi!
Vastauksesi antavat arvokasta tietoa turvallisuuden edistämiseksi Ikaalisissa.
0 / 37 vastattu
 

T