Järjestöhautomo toteuttaa laajaa tarvekartoitusta, sillä haluamme tietää millaisia yhdistyksiä kentällä toimii ja millaisia tarpeita yhdistyksillä on. Näin saamme tietoa ja pystymme kehittämään toimintaamme sekä tarjoamaan parempia palveluja.

Vastauksia käsitellään anonyymisti ja yksittäisiä tietoa ei luovuteta ulkopuolisille.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan yhteensä kymmenen leffalippua. Arvonta suoritetaan elokuussa 2019.
OSA 1: Yhteistyö Järjestöhautomon kanssa

Question Title

* 1. Onko Järjestöhautomon palvelut teille tuttuja?

Question Title

* 2. Mikäli olette osallistunut Järjestöhautomon webinaareihin tai koulutuksiin viimeisen vuoden aikana, niin onko osallistuminen ollut helppoa?

Question Title

* 3. Mikäli olette saanut neuvoja/tukea Järjestöhautomolta viimeisen vuoden aikana, onko asioiminen Järjestöhautomon kanssa ollut helppoa?

OSA 2: Perustiedot & olemassaolon tarkoitus

Question Title

* 4. Mikä on yhdistyksenne nimi?

Question Title

* 6. Mikä on toiminta-alueenne, mikäli toimitte laajemmin kuin vain kotipaikkakunnallanne?

Question Title

* 9. Onko yhdistyksenne rekisteröity?

Question Title

* 10. Mikä on yhdistyksenne unelma eli mitä tavoittelette työllänne?

Question Title

* 11. Minkä asioiden parissa toimitte?

Question Title

* 12. Mikä on kohderyhmänne eli keiden hyväksi toimitte?

Question Title

* 13. Millaista toimintaa teillä on?

Question Title

* 15. Millä tavoin jäsenistö voi vaikuttaa yhdistyksessänne?

Question Title

* 16. Onko yhdistyksellänne seuraavat vuosikokouksen hyväksymät dokumentit? (luettele vaihtoehdot, suluissa olevaa ei tarvitse)

Question Title

* 17. Miltä rahoittajilta yhdistyksenne saa rahoitusta?

Question Title

* 18. Millaista varainhankintaa yhdistyksellänne on?

Question Title

* 19. Onko teillä rahoituksiin ja/tai varainhankintaan liittyen haasteita? Millaista tukea kaipaisitte?

Question Title

* 20. Minkä tahojen kanssa teette tällä hetkellä yhteistyötä?

Question Title

* 21. Millaista yhteistyö on?

Question Title

* 22. Onko teillä yhteistyöhön liittyen haasteita? Millaista tukea kaipaisitte?

Question Title

* 23. Kenen kanssa haluaisitte tehdä yhteistyötä?

OSA 3: Tarpeet

Question Title

* 24. Mihin yhdistystoiminnan teemaan kaipaatte eniten apua?

Question Title

* 25. Millaista tukea kaipaatte yhdistystoiminnan tueksi?

Question Title

* 26. Millä kielellä toivoisitte saavanne tukea?

OSA 4: Yhteystiedot

Question Title

* 27. Yhteystiedot 1

Question Title

* 28. Yhteystiedot 2

Question Title

* 29. Saako Järjestöhautomo lähettää tietoa toiminnastaan?

Question Title

* 30. Oliko vielä jotain muuta, mitä haluaisitte kommentoida?

Kiitos vastauksistasi!

T