Kysely on osa Mediapaja-hankkeen tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä.

Toimintaa tukee Rauman kaupunki ja STEA.

Question Title

* 1. Ikäsi

Question Title

* 2. Oletko

Question Title

* 3. Anna arvosana seuraaville Mediapajaan liittyville asioille

  Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Tiedotus on riittävää
Toiminta vastaa odotuksiasi
Palvelutarjonta on riittävän monipuolista
Henkilökunta on tavoitettavissa
KIPINÄn tilat ovat toimintaan sopivat
Ilmapiiri on avoin ja Mediapajaan on helppo tulla
Mediapajan toiminnassa toteutuu sukupuolten tasa-arvo

Question Title

* 4. Arvioi toimintaan osallistumisen vaikutusta omaan elämääsi

  Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä
Saan tarvitessani apua ja tukea digitaalisten palveluiden käytössä
Olen saanut apua omien laitteideni kanssa
Yhdistyksen tiedotus ja näkyvyys on parantunut
Olen oppinut uusia asioita
Koen pysyväni paremmin mukana digitalisaation tuomissa muutoksissa
Tukee ja lisää työ- ja toimintakykyä
Medipajan toiminta on minulle tarpeellista
En ole huomannut mitään vaikutusta

Question Title

* 5. Oletko oppinut mitään uutta Mediapajan ansiosta?

Question Title

* 6. Millaista toimintaa (esim. koulutusta) toivoisit Mediapajan tarjoavan?

Question Title

* 7. Käytitkö keväällä etäpalveluita?

Question Title

* 8. Ovatko etäpalvelut mielestäsi tarpeellisia

Question Title

* 9. Kaipaisitko neuvontaa ilta-aikaan tai kotikäyntejä

Question Title

* 10. Terveisiä, ehdotuksia, muuta palautetta:

T