Tervetuloa kyselytutkimukseen

Arvoisa vastaanottaja, 

Kunnan rakenne, sen eri toiminnot ja palvelut rakentuvat kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien varaan. Kuntalaiset ovat kuntansa tulevaisuuden suunnan parhaita asiantuntijoita, joiden edustajiksi Myrskylän kunnan päätöksentekoon on valittu kuntavaaleissa seitsemäntoista valtuutettua.

Myrskylän kunta uusii parhaillaan kuntastrategiaansa, joka on valtuutettujen keskeisin asiakirja kunnan johtamisessa. Tuon asiakirjan pohjalta päätetään kunnan tulevien vuosien toiminnan painopisteistä ja rahan käytöstä. Valtuusto on määrittänyt strategian teemaksi arkiturvallisuuden. Käsite turvallisuudesta on viime vuosina laajentunut perinteisestä viranomaispohjaisesta toiminnasta yhä enemmän useiden eri tahojen, kuten kuntien, seurakuntien, yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten toteuttaman hyvinvointi- ja terveystyön suuntaan. Turvallisuus toteutuukin parhaimmillaan luonnollisena osana yhteisön moninaista arkea.

Tämä strategiakysely kartoittaa eri-ikäisten ja taustaisten kuntalaisten, kesäasukkaiden, paikkakunnalla työskentelevien, yrittäjien ja monien muiden vastaajien näkemyksiä kunnan päätöksenteon tavoitteista ja arkiturvallisuuden painopisteistä. Vastaamalla kyselyyn vaikutat siis siihen, minne suuntaan kehitämme Myrskylää tulevina vuosina. Mielipiteelläsi on aidosti merkitystä.

Strategiakysely toteutetaan aikavälillä 17.7.-19.8.2019 paperisena ja sähköisesti jaettavan linkin kautta. Paperivastauksia voi noutaa tai täyttää ja jättää Myrskylän kirjastolla os. Virastotie 5. Strategiatyötä ohjaa kunnan työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koottu ohjausryhmä. Kysely on vain yksi osa kuntalaisten ja eri kunnan sidosryhmien osallistamista. Strategian on määrä valmistua joulukuussa 2019.

Tässä kyselyssä on neljä osiota, jotka ovat

1) arkiliikkuminen, 2) yhteisöturvallisuus, 3) yrittäjät ja elinvoima sekä 4) yhteistyö.

Jokaisessa osiossa on 4-6 kysymystä, joiden lisäksi kyselyn alussa on muutamia taustakysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen kestää keskimäärin noin 15 minuuttia. Vastaajaa ei voida tunnistaa vastausten perusteella, voit siis vastata täysin nimettömänä. Jos kuitenkin haluat osallistua laadukkaan palkinnon arvontaan, jätäthän yhteystietosi kyselyn loppuun.

Kyselyn toteutuksesta vastaa konsulttitoimisto Hallintoakatemia. Jos sinulla on kyselyä koskevia kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä seuraavaan Hallintoakatemian yhteyshenkilöön:

Henri Yli-Salomäki
puh. 040 528 7109
henri.yli-salomaki@hallintoakatemia.fi.
Page1 / 8
 
13% of survey complete.

T