Minkälaisen tulevaisuuden Lapin maakunnan sinä haluat?

Haastamme kaikki lappilaiset mukaan tekemään valintoja tärkeiksi koetuista asioista sote- ja maakuntauudistuksessa. Mitkä näistä alla luetelluista asioista ovat mielestäsi viisi tärkeintä? Entä puuttuuko jotain?
 
Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä sekä Lapin sote-uudistuksen poliittiset luottamushenkilöt ovat listanneet vuoden 2016 aikana asioita, jotka ovat heidän näkemyksensä mukaan kaikista tärkeimpiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa. Tämän jälkeen uuteen maakuntaan siirtyvältä henkilöstöltä pyydettiin mielipidettä maakuntauudistuksen vision rakentamiseksi vuoden vaihteessa 2016 - 2017. Nyt on kaikkien lappilaisten vuoro kertoa oma näkemyksensä uudesta maakunnasta! 
 
Kyselyn aukioloa on jatkettu 31.3.2017 saakka.

Kyselyjen tuloksia käytetään pohjana Lapin maakuntauudistuksen vision ja arvojen rakentamisessa. Lappilaisten mielipiteitä kysytään ja käytetään kaikissa valmistelun vaiheissa. Osallistumalla kyselyihin ja erilaisiin (virtuaalisiin ja live-) tilaisuuksiin, voit vaikuttaa. 
 
Lisätietoja annetaan ja palautetta otetaan mielellään vastaan maakuntauudistuksen esivalmistelutiimissä.
 
 

* 1. Mitkä näistä tärkeiksi koetuista asioista ovat mielestäsi viisi tärkeintä?

T