Eurooppalainen ME-kysely

EMEA (European ME Alliance) ja Norjan ME-yhdistys haluavat kerätä tietoa eurooppalaisten ME-potilaiden kokemuksista sairautensa aikana.

Kysely on avoin kaikille, joilla on ME-diagnoosi (ME/CFS-, CFS/ME- tai CFS-termi voi olla käytössä kotimaassasi), kaikille joille tehdään arviota ME-diagnoosista, ja kaikille niille jotka epäilevät sairastavansa ME:tä, mutta eivät ole saaneet vielä diagnoosia.

Hoitajat voivat vastata niiden potilaiden puolesta, jotka ovat liian sairaita täyttääkseen kyselyä itse.

Toivomme keräävämme tämän kyselyn kautta seuraavanlaista tietoa eurooppalaisista ME-potilaista:

- Milloin he ovat sairastuneet?

- Miten he kuvailevat sairautensa kulkua?

- Kuinka sairaita he ovat?

- Miten he kokevat terveydenhuollon saatavuuden kohdallaan?

- Millä asioilla on ollut positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia heidän sairauteensa?

Kysely koostuu 18 kysymyksestä ja sen täyttäminen kestää alle 10 minuuttia.

Kysely on täysin anonyymi ja vastaajia ei ole mahdollista yksilöidä tuloksista.

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn.

Question Title

* 1. Olen lukenut yllä olevat tiedot ja hyväksyn ne

T