TIETOA RIIPPUMATTOMASTA KYSELYTUTKIMUKSESTA

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää näkemyksenne siitä, pidetäänkö edustamaanne järjestöä AVAINSIDOSRYHMÄNÄ terveyshoitojärjestelmässä, sekä kartoittaa haasteita, joihin järjestönne törmää toiminnassaan.

Kiitos osallistumisestanne tähän lyhyeen PatientView-kyselytutkimukseen.

Vastauksenne ovat anonyymejä tutkimuksen tulosraportissa, paitsi jos kerrotte kyselytutkimuksen lopussa, että edustamanne järjestön saa mainita kyselyn osallistujana.

Huomaattehan, että vastauksenne rekisteröidään kyselyn lopussa vain, jos painatte tämän sivun lopussa "Loppu"-painiketta.

Question Title

Kuva
Aluksi pyydämme teitä vastaamaan neljään lyhyeen profiloivaan kysymykseen

Nämä kysymykset auttavat meitä ymmärtämään, minkä TYYPPISET järjestöt vastaavat kyselyyn ja samalla ymmärrämme paremmin saatuja tuloksia.

Question Title

a.) Kuvailkaa järjestönne TÄRKEINTÄ ERIKOISALAA. Kirjoittakaa vastaus alla olevaan vastauskenttään.

Question Title

Kuva

Question Title

b.) Onko organisaatiosi KOTIPAIKKA Suomessa?

Question Title

Kuva

Question Title

c.) Mikä on järjestönne MAANTIETEELLINEN TOIMINTA-ALUE?

Question Title

Kuva

Question Title

d.) [Voitte ohittaa tämän kysymyksen, jos se ei koske järjestöänne.]
Viimeisten 12 kuukauden aikana, suunnilleen KUINKA MONTA POTILASTA ...

Question Title

Kuva
Seitsemän kysymystä potilasjärjestönne roolista terveydenhuollossa

Question Title

Kysymys 1/7.
Uskotteko, että EDUSTAMANNE POTILASJÄRJESTÖ on avainsidosryhmä terveydenhuoltojärjestelmässä vuonna 2024?

Question Title

Kuva

Question Title

Kysymys 2/7.
Uskotteko, että järjestöllänne on VAIKUTUSTA seuraaviin asioihin?

  Kyllä. Toisinaan / tilanteen mukaan. Ei vaikutusta. En – mutta haluaisimme, että olisi. Ei merkityksellistä meille. En tiedä.
Terveydenhuoltoa koskeva julkinen päätöksenteko.
Lääkkeiden hyväksynnät.
Lääkekorvaukset (voi sisältää potilaiden arviot uusista lääkkeistä).
Lääkkeiden saatavuus potilaille.
Terveydenhuoltopalvelujen tarjonta (esim. hoitopolut).
Potilaiden pääsy terveydenhuoltoon.
Potilastiedot.
Potilaiden opastus (esim. terveyslukutaito).
Terveydenhuollon ammattilaisten opastus.
Lääkkeisiin liittyvä tutkimus.
Lääkekehitys (kliiniset lääketutkimukset, tosielämän näyttö).

Question Title

Kuva

Question Title

Kysymys 3/7.
Pitävätkö SEURAAVAT TERVEYDENHUOLLON SIDOSRYHMÄT edustamaanne järjestöä tärkeänä terveydenhuoltojärjestelmän kannalta?

  Kyllä. Osa pitää / toisinaan. Eivät. Ei merkityksellistä meille. En tiedä.
Potilaat/omaishoitajat.
Akateemiset/tieteelliset tahot.
Terveydenhuollon ammattilaiset.
Säätelyelimet (esim. Fimea, Euroopan lääkevirasto (EMA)).
Terveysteknologian arviointiviranomaiset.
Kansalliset terveyslautakunnat.
Paikalliset terveyslautakunnat.
Sairausvakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt.
Lääkinnällisten laitteiden valmistajat.
Lääkeyhtiöt.
Farmaseutit.
Tiedotusvälineet.

Question Title

Kuva

Question Title

Kysymys 4/7.
TUKEVATKO seuraavat terveydenhuollon sidosryhmät järjestönne työtä?

Tässä yhteydessä tuella tarkoitetaan
terveydenhuollon sidosryhmän järjestöllenne tarjoamaa hyödyllistä tietoa tai tukea.

  Kyllä / jotkut tukevat. EI tukea. EI tukea, mutta ottaisimme sitä mielellämme vastaan. Ei merkityksellistä meille. En tiedä.
Akateemiset/tieteelliset tahot.
Erikoislääkärit.
Terveyskeskuslääkärit.
Erikoissairaanhoitajat.
Sairaanhoitajat.
Säätelyelimet (esim. Fimea, Euroopan lääkevirasto (EMA)).
Terveysteknologian arviointiviranomaiset.
Kansalliset terveyslautakunnat.
Paikalliset terveyslautakunnat.
Sairausvakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt.
Lääkinnällisten laitteiden valmistajat.
Lääkeyhtiöt.
Farmaseutit.
Tiedotusvälineet.

Question Title

Kuva

Question Title

Kysymys 5/7.
ESTÄÄKÖ jokin seuraavista järjestöänne osallistumasta täysin terveydenhuoltojärjestelmään?

Question Title

Kuva

Question Title

Kysymys 6/7.
a.) Tarjoaako järjestönne mitään seuraavista PALVELUISTA POTILAILLE?

  Kyllä. Ei. Ei – mutta haluaisimme. Ei merkityksellistä meille. En tiedä.
Neuvonnan tarjoaminen terveyteen liittyvissä asioissa.
Puhelinpalvelun tarjoaminen.
Hoidon tarjoaminen potilaille.
Tuen tarjoaminen potilaille, joilla on talousvaikeuksia.
Vertaistuen järjestäminen.
Lääkehoitoa tarjoavien kliinisten tutkimusten tukeminen.
Oma terveydenhuoltoa koskeva tutkimustoiminta.

Question Title


b.) Toteuttaako järjestönne mitään seuraavista POLITIIKKAAN LIITTYVISTÄ TOIMISTA?

  Kyllä. Ei. Ei – mutta haluaisimme. Ei merkityksellistä meille. En tiedä.
Tiedon lisääminen potilaiden/omaishoitajien tarpeista.
Potilaiden paremman hoidon peräänkuuluttaminen.
Lääkkeiden paremman saatavuuden peräänkuuluttaminen.
Lääkealan sääntelyviranomaisten tiedottaminen potilaiden intresseistä.

Question Title

Kuva

Question Title

Ja lopuksi kysymys 7/7.
Minkälaista LISÄTUKEA terveydenhuollon sidosryhmät voisivat tarjota järjestöllenne auttaakseen järjestöänne eniten? Antakaa kolme esimerkkiä?

1.

Question Title

2.

Question Title

3.

Question Title

Kuva

Question Title

Kiitos.

Haluatteko, että JÄRJESTÖNNE mainitaan yhtenä kyselytutkimuksen osallistujista valmiin tutkimusraportin lopussa, kun se julkaistaan syyskuussa 2024?

Question Title

Jos vastaatte tähän kyselytutkimukseen potilasjärjestön edustajana, saatte halutessanne KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET VELOITUKSETTA, kun tutkimuksen tulokset julkaistaan.
Haluatteko saada tulokset veloituksetta?

Question Title


Jos vastasitte "Kyllä" kumpaan tahansa yllä olevista kysymyksistä, vastatkaa seuraavaan neljään yhteystietoja koskevaan kysymykseen (jotka käsitellään luottamuksellisesti).

a. Mikä nimenne on?

Question Title

b. Mikä järjestönne nimi on?

Question Title

c. Missä tehtävissä toimitte järjestössänne?

Question Title

d. Mihin sähköpostiosoitteeseen PatientView voi lähettää linkin raporttiin?

Question Title

Kuva

Kiitos, että kerroitte meille mielipiteenne.

PatientView’n kesä-elokuun 2024 kyselytutkimus, joka koskee potilasjärjestönne roolia terveydenhuollossa, päättyy tähän.

Kysely päättyy.

Tallentakaa vastauksenne klikkaamalla alla Loppu.

T