Hakulomake mentoroitavaksi

Question Title

* 1. Opiskelijan ProMentee -ohjelma on Suomen Proviisoriyhdistyksen opiskelijajäsenille suunnattu ryhmämentorointiohjelma. Tähän ohjelmaan voivat hakea mukaan Itä-Suomen yliopiston Farmasian tiedekunnan proviisoriopiskelijat, jotka ovat Proviisoriyhdistyksen jäseniä.

Yksi mentorointiryhmä koostuu mentorista ja 3-4 mentoroitavasta. Ryhmän kokoamisesssa huomioidaan mentoroitavien tavoitteet ohjelmalle. Ohjelman aluksi jokainen ryhmä määrittelee ryhmän yhteiset tavoitteet ja sopii mentoroinnin pelisäännöistä.

Mentorointi vaatii luottamusta ja aikaa. Päävastuu mentoroinnin tavoitteiden asettamisesta ja niihin pyrkimisessä on mentoroitavalla, joka on mentorointisuhteen aktiivinen osapuoli. On hyvä muistaa, että kenelläkään ei ole ”oikeita vastauksia” kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin. Tärkeintä on, että mentoroitavat kertovat avoimesti itseään askarruttavista asioista ja että mentoroitavat ja mentori yhdessä pohtivat asioita oman kokemuksensa valossa.

Mentorointiohjelma kestää tammikuun lopusta toukokuun alkuun saakka. Se pitää sisällään seuraavaa:
- Kick off -aloitustilaisuus tammikuussa iltatilaisuutena
- 3-4 mentorointitapaamista ryhmän kanssa, ryhmän itse sopimina ajankohtina
- Päätösjuhla huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa

Voit hakea mukaan Opiskelijan ProMentee-­ohjelmaan täyttämällä tämän lomakkeen 31.10. mennessä.

Tämän lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja ne toimivat pohjana mentorointiryhmien muodostamisessa eikä tietoja käytetä tämän ohjelman ulkopuolisiin tarkoituksiin. Huomioithan, ettei lomakkeen tietoja ole mahdollista tallentaa täytettäväksi useammassa jaksossa.

Täytäthän hakemuksen huolellisesti, sillä työryhmä tekee ryhmänmuodostuksen nimettömästi tämän hakemuksen tietojen pohjalta. Jos kuitenkin haluat lähettää meille myös CV:si, voimme hyödyntää sitä myöhemmässä vaiheessa, kun ryhmäehdotuksemme esitellään mentorille ennen valintojen vahvistamista.

Kaikille ohjelmaan hakeneille ilmoitetaan valinnan tuloksista joulukuun alkupuolella.

 
17% of survey complete.

T