Question Title

* 1. Miten Varsin Hyvä on mielestäsi onnistunut maaseudun kehittämistoiminnassa?

Question Title

* 2. Miten arvioisit Varsin Hyvän onnistumista seuraavissa toiminnoissa?

  Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa
Aktivointi ja tiedotus
Tuki hankkeiden suunnittelussa
Hankkeiden toteutukseen liittyvä neuvonta ja seuranta
Tiedonvälitys ja koulutustoiminta

Question Title

* 3. Mainitse hyviä esimerkkejä tai tuloksia Varsin Hyvän toiminnasta ja rahoittamista toimenpiteistä (hankkeet tai yritystuet):

Question Title

* 4. Miten Varsin Hyvän tulisi kehittää ja parantaa toimintaansa?

Question Title

* 5. Jos olet osallistunut/tunnet Varsin Hyvän rahoittamaa hanke- tai yritystukitoimintaa:

Question Title

* 6. Mitä asioita pidät tärkeinä Varsin Hyvän uutta ohjelmakautta (2021-2027) suunniteltaessa?

Question Title

* 7. Miten maaseudun elinvoimaisuus ja palvelut voitaisiin parhaiten turvata?

Question Title

* 8. Mitä haasteita tai uhkakuvia maaseudun kehittämiseen liittyy?

Question Title

* 9. Muita kommentteja

Question Title

* 10. Jos haluat osallistua yllätyspalkinnon arvontaan, voit halutessasi kirjoittaa sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi tähän, tai lähettää se osoitteeseen: tiina.saaresranta@varsinhyva.fi

0 / 10 vastattu
 

T