Tervetuloa kyselytutkimukseen

Hyvä vastaaja,
Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porin edustan avomerialueelle, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydelle Tahkoluodon satama-alueesta. Kaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä Selkämeren kansallispuistoon (ks. kuva 1 jäljempänä).

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on tehty vuosina 2020–2021 ja hankkeen toteuttaminen edellyttää osayleiskaavan laatimisen alueelle. Kaavoitus on vireillä ja kaavaehdotus on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä 2021. Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoa Selkämeren kansallispuiston alueen käyttäjiltä siitä, kuinka suunniteltu tuulipuistohanke koetaan sekä mitä näkemyksiä hankkeen vaikutuksista kansallispuiston kävijöillä on. Saatuja tietoja hyödynnetään hankkeen kaavaprosessissa ja jatkosuunnittelussa. Kyselyn toteuttamisesta vastaa AFRY Finland Oy Suomen Hyötytuuli Oy:n toimeksiannosta.

Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että Selkämeren kansallispuiston kävijöiden näkemykset hankkeesta tulevat huomioitua hankkeen jatkosuunnittelussa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan AFRYn asiantuntijat. Mikään henkilöitävissä oleva tieto ei tule tuloksia raportoitaessa esille.

Pyydämme teitä tutustumaan oheiseen hanketiivistelmään ennen kyselyyn vastaamista. Yksityiskohtaisempia tietoja hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista löydätte ympäristöhallinnon internet-sivuilta: www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA 
 
Hankkeen kaavoituksesta löydätte tietoa Porin kaupungin internet-sivuilta: www.pori.fi/merituulipuisto

Hanketta varten on laadittu myös havainnollistavia videoita, joista voi tarkastella voimaloiden näkymistä sekä valoisan että pimeän aikaan. Videot löytyvät oheisen linkin takaa: hyotytuuli.fi/simulaatiovideot

Toivomme, että vastaatte kyselyyn viimeistään 15.8.2021.

Kiitos osallistumisestanne!
 
Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä antavat:

YVA- ja kaavakonsultti:
Ella Kilpeläinen
AFRY Finland Oy
puh: 050 435 6507
ella.kilpelainen@afry.com   
 
Hankekehityspäällikkö:
Miia Suuriniemi                   
Suomen Hyötytuuli Oy
puh: 044 701 2191
miia.suuriniemi@hyotytuuli.fi

T