Tervetuloa kyselytutkimukseen

Karelia CBC 2021-2027 on seuraava Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien sekä Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Uuden ohjelman valmistelu on juuri käynnistynyt: ensimmäiseksi valitaan ohjelman teemat.

Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä ohjelma-alueen asukkaiden ja erilaisten sidosryhmien näkemyksiä tulevan ohjelman teemoihin ja niiden priorisointiin. Karelia CBC -ohjelman hallintoviranomainen kerää ja säilyttää kyselyn vastaukset. Tulokset jaetaan valmistelusta vastaavalle ohjelmointikomitealle ja sitä ohjelmastrategian valmistelussa avustavalle alueelliselle työryhmälle. Kyselyssä ei kerätä henkilötietoja.

Kysely on avoinna 12.8.2020 saakka.  
0 / 8 vastattu
 

T