Question Title

* 1. Sukupuoli ja ikä

Question Title

* 2. Kuinka usein tavallisesti käyt A-Killassa?

Question Title

* 3. Oletko (voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon):

Question Title

* 4. Arki

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Päivärytmini on parantunut
Fyysinen kuntoni/jaksamiseni on parantunut
Taloudellinen tilanteeni on helpottonut A-Killalla käymisen aikana
A-Killassa käyminen on antanut minulle rohkeutta käydä erilaisissa paikoissa (esim. teatteri, kirjasto, uimahalli)

Question Title

* 5. Henkinen hyvinvointi

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Olen saanut uusia kavereita/ystäviä A-Killasta
Itsetuntoni on vahvistunut A-Killassa käymisen myötä
Olen saanut olla oma persoonani ja minut on hyväksytty näin
Yksinäisyyden tunteeni on vähentynyt Killassa käymisen ansiosta
Henkinen hyvinvointini on parantunut Killassa käymisen myötä
Olen toiveikkaampi nyt tulevaisuuden suhteen

Question Title

* 6. Kohtaaminen

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Turun A-Killan työntekijä/t ovat kohdanneet minua kunnioittavalla tavalla
Olen keskustellut työntekijän ja/tai vertaisen kanssa avoimesti elämästäni
Vertaisryhmissä ja/tai vertaisten kanssa vietetty aika on antanut minulle paljon
Erilaisten ihmisten tapaaminen on rikastuttanut elämääni
Olen saanut muilta kävijöiltä/vertaisilta sellaista tukea tai apua, josta on ollut minulle todellista hyötyä

Question Title

* 7. Koettu osallisuus

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Koen itseni tervetulleeksi A-Kiltaan
Olen saanut rohkeutta kohdata muita ihmisiä
Ymmärrän nyt erilaisia ihmisiä entistä paremmin
Tunnen kuuluvani Turun A-Killan yhteisöön
Turun A-Killassa minua kohdellaan tasa-arvoisena ja voin halutessani vaikuttaa yhteisöä koskeviin kysymyksiin

Question Title

* 8. Riippuvuudet

  täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en osaa sanoa jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä
Minulla on riippuvuus, joka vaikuttaa päivittäiseen elämääni
Turun A-Kilta on auttanut minua tekemään hyviä valintoja elämässäni (esim. vähentämään päihteiden käyttöä tai muuttamaan elintapojani)
Olen saanut päihteettömään elämääni tukea A-Killan kautta
Olen tietoinen A-Killasta saatavasta tuesta ja palveluohjausmahdollisuuksista halutessani apua päihdeongelmien tai muiden haasteiden käsittelemiseen

Question Title

* 9. Kerro omin sanoin, mitä kohtaamispaikka on tuonut elämääsi. Mitä hyötyjä olet saanut kohtaamispaikassa käymisestä?

Question Title

* 10. Mitä kehitettävää kohtaamispaikan toiminnassa mielestäsi on?
Mitä toivoisit lisää tai voisiko jotain jättää pois?

T