Omadatakiihdyttämö - miten saamme yhdessä ratkaisusi lentoon?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ja auta meitä selvittämään, millaista kiinnostusta omadatakiihdyttämön teemoja ja toimintaa kohtaan löytyy. Toivomme näkemyksiäsi 20.10.2019 mennessä. Kiitos yhteistyöstä!

Question Title

* 1. Oletko kiinnostunut osallistumaan kiihdyttämöön?

Question Title

* 2. Oletko kiinnostunut kehittämään omadataratkaisuja seuraavaan teemaan liittyen (valitse yksi tai useampi):

Question Title

* 3. Oletko kiinnostunut (valitse yksi tai useampi)

Question Title

* 4. Onko sinulla / organisaatiollasi jo olemassa tai kehitteillä jokin omadataratkaisu tai ideoita sellaisesta?
Jos, niin millainen / millaisia ja missä kehitysvaiheessa? Kuvaile lyhyesti.

Question Title

* 5. Millaisia kumppaneita kaipaisit omadataratkaisun kehittämiseen?
Oletko jo käynyt keskusteluja tai aloittanut kehitystyötä mahdollisten kumppanien kanssa?

Question Title

* 6. Mitkä ovat suurimmat esteet tai haasteet omadataan liittyvässä kehitystyössäsi?

Question Title

* 7. Miten kiihdyttämö voisi parhaiten auttaa sinua ja organisaatiotasi omadataratkaisun viemisessä käytäntöön?
Millainen tuki olisi erityisen arvokasta?

Question Title

* 8. Yhteystiedot

0 / 8 vastattu
 

T