Hyvä vesi.fi-sivustolla vierailija!

Suomen ympäristökeskus SYKEn julkaisema vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, jolla pyritään palvelemaan laajasti sekä kansalaisia että eri alojen asiantuntijoita.

Nyt haluamme selvittää, miten sivuston tietoja hyödynnetään ja millaista vaikuttavuutta sivusto on saanut tai voisi saada aikaan. Voimme siten jatkokehittää sivuston tarjontaa, jotta se vastaisi paremmin erilaisia hyödyntämiskohteita ja käyttäjien uusia tarpeita.

Toivomme, että vastaat tähän kyselyyn. Vastaaminen vie 10-15 minuuttia.

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme 3 kpl 50 euron arvoisia kirjalahjakortteja. Ilmoitamme voittajille henkilökohtaisesti.
Yhteystietojen jättäminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Kyselyyn voi vastata 30.8.2020 asti.

Kiitos vastauksista ja käyttämästäsi ajasta!

Ystävällisin terveisin,
Suomen ympäristökeskus SYKE

T