Tervetuloa kyselytutkimukseen

Kiitos, että osallistut kyselytutkimukseen. Palautteesi on tärkeää.

Osallisuuskyselyn rekisteri- ja tietosuojaseloste

Osallisuus Nivalassa -verkkokyselyn rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojalain 1050/2018 ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen, laadittu 31.5.2019

Rekisterinpitäjä

Nivalan kaupunki / hyvinvointipalvelut
Kalliontie 15, 85500 Nivala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Meri Vähäkangas

Sähköposti: meri.vahakangas[at]nivala.fi

Puhelin: 040 344 7317

Rekisterin nimi

Osallisuus Nivalassa -verkkokyselyn rekisteri  

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus. Kun henkilö vastaa kyselyyn, antaa hän samalla suostumuksensa tietojen käsittelyyn. Kysely on osa Nivalan kaupungin osallisuussuunnitelman valmistelua. Kyselyn tavoitteena on selvittää nivalalaisten tämän hetkisiä kokemuksia osallisuudesta Nivalassa sekä mitä pitäisi kehittää. Tässä kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan kyselyn tulosten analysointiin, eikä niitä säilytetä pysyvästi, eikä käytetä muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa kerrottuun tarkoitukseen.

Rekisterin tietosisältö

Kyselyssä säilyy anonymiteetti. Rekisteriin kerätään taustatietoina ainoastaan ikä ja sukupuoli. Kyselyssä kysytään kokemuksia nykyisistä osallisuusmahdollisuuksista kaupungissa ja tiedonsaantikanavien toimivuutta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Vastaukset on kerätty SurveyMonkey-verkkokyselyn kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Nivalan kaupungin ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena eikä sitä luovuteta kaupallisten toimijoiden markkinointitarkoituksiin. Sähköiseen aineistoon pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla, ja siihen on rajattu pääsy. Käyttöoikeus on rajattu vain kyselyn laatineelle taholle. Sähköisestä rekisteristä saatetaan ottaa kopioita paperille, jotka hävitetään lukittuun tietosuoja-astiaan tai silppuamalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

0 / 10 vastattu
 

T