Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa kehitetään rahapeliongelman kokeneiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi myös rahapeliongelmiin tarjottavaa tukea ja hoitoa.
 
Perustamme kolmelle hankepaikkakunnalle pelaaja- ja läheiskokemusasiantuntijoistamme ja hoitotyötä tekevistä koostuvia yhteiskehittämisryhmiä. Ryhmät kehittävät yhdessä hoitoa sekä kokeilevat uusia vertaisuutta hyödyntäviä keinoja hoidon tukena.
 
  • Mikä on mielestäsi tärkeintä toipumisessa?
  • Millaista hoitoa ja tukea rahapeliongelmaan saa tällä hetkellä?
  • Miten kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä voisi hyödyntää hoidon kehittämisessä? 
 
Vastaamalla tähän kyselyyn jaat hyvät ideasi hoitopalveluiden kehittämistyöhön mukaan lähteville kokemusasiantuntijoillemme!

Question Title

* 1. Mitkä ovat mielestäsi tyypillisiä avaintekijöitä rahapeliongelmasta toipumisessa? (ovat olleet itsellesi, läheisellesi, tuettavallesi yms.)

Question Title

* 2. Millaista rahapeliongelmiin tarjottu hoito käsityksesi mukaan tällä hetkellä on? (Kerro omista kokemuksistasi, läheisesi kokemuksista tai mielikuvistasi)

Question Title

* 3. Miten rahapeliongelmaan tarjottavaa hoitoa tulisi mielestäsi kehittää?

Question Title

* 4. Mitä rahapeliongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat voisivat mielestäsi tuoda hoitoon ja sen kehittämiseen? 

Question Title

* 5. Mikä kuvaa parhaiten suhdettasi rahapeliongelmaan?

T