Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa kehitetään rahapeliongelman kokeneiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi myös rahapeliongelmiin tarjottavaa tukea ja hoitoa.
 
Perustamme kolmelle hankepaikkakunnalle pelaaja- ja läheiskokemusasiantuntijoistamme ja hoitotyötä tekevistä koostuvia yhteiskehittämisryhmiä. Ryhmät kehittävät yhdessä hoitoa sekä kokeilevat uusia vertaisuutta hyödyntäviä keinoja hoidon tukena.
 
  • Mikä on mielestäsi tärkeintä toipumisessa?
  • Millaista hoitoa ja tukea rahapeliongelmaan saa tällä hetkellä?
  • Miten kokemusasiantuntijoiden ymmärrystä voisi hyödyntää hoidon kehittämisessä? 
 
Vastaamalla tähän kyselyyn jaat hyvät ideasi hoitopalveluiden kehittämistyöhön mukaan lähteville kokemusasiantuntijoillemme!

Mitkä ovat mielestäsi tyypillisiä avaintekijöitä rahapeliongelmasta toipumisessa? (ovat olleet itsellesi, läheisellesi, tuettavallesi yms.)

Question Title

* 1. Mitkä ovat mielestäsi tyypillisiä avaintekijöitä rahapeliongelmasta toipumisessa? (ovat olleet itsellesi, läheisellesi, tuettavallesi yms.)

Millaista rahapeliongelmiin tarjottu hoito käsityksesi mukaan tällä hetkellä on? (Kerro omista kokemuksistasi, läheisesi kokemuksista tai mielikuvistasi)

Question Title

* 2. Millaista rahapeliongelmiin tarjottu hoito käsityksesi mukaan tällä hetkellä on? (Kerro omista kokemuksistasi, läheisesi kokemuksista tai mielikuvistasi)

Miten rahapeliongelmaan tarjottavaa hoitoa tulisi mielestäsi kehittää?

Question Title

* 3. Miten rahapeliongelmaan tarjottavaa hoitoa tulisi mielestäsi kehittää?

Mitä rahapeliongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat voisivat mielestäsi tuoda hoitoon ja sen kehittämiseen? 

Question Title

* 4. Mitä rahapeliongelmasta toipuneet kokemusasiantuntijat voisivat mielestäsi tuoda hoitoon ja sen kehittämiseen? 

Mikä kuvaa parhaiten suhdettasi rahapeliongelmaan?

Question Title

* 5. Mikä kuvaa parhaiten suhdettasi rahapeliongelmaan?

T