Osallisuudella otetta rahapeliongelmiin -hankkeessa kehitetään hoitopalveluiden lisäksi myös rahapeliongelman kokeneiden vaikuttamiskeinoja.
Tavoitteena on saada rahapeliongelman kokeneiden yhteinen & organisoitu ääni paremmin kuulluksi yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja muussa vaikuttamistyössä.
 
Minkä asioiden tulisi mielestäsi muuttua, jotta rahapeliongelmilla olisi hyvät mahdollisuudet vähentyä yhteiskunnassamme? Miten rahapeliongelman kokeneet ja heidän läheisensä voisivat olla mielestäsi edistämässä tätä ehdottamaasi muutosta? 
 
Vastaamalla tähän kyselyyn jaat hyvät ideasi vaikuttamistyöhön mukaan lähteville vapaaehtoisillemme!

Question Title

* 1. Mitä peliympäristöön liittyviä tekijöitä (esim. lait, valvonta, peliyhtiön toiminta, tiedottaminen yms.) olisi mielestäsi tärkeää muuttaa, jotta rahapeliongelmat vähenisivät? Mitä hyvää/huonoa ehdottamastasi muutoksesta seuraisi?

Question Title

* 2. Mihin ihmisiin liittyviin tekijöihin (esim. asenteet, arvot, tietoisuus ilmiöstä yms.) tulisi mielestäsi pyrkiä vaikuttamaan, jotta rahapeliongelmat vähenisivät? Mitä hyvää/huonoa ehdottamastasi muutoksesta seuraisi?

Question Title

* 3. Miten rahapeliongelman kokeneiden ja heidän läheistensä ymmärrystä ja kokemuksia voitaisiin mielestäsi parhaiten hyödyntää mainitsemiesi muutostarpeiden vauhdittamiseksi?

Question Title

* 4. Mikä kuvaa parhaiten suhdettasi rahapeliongelmaan?

T