Ilmoittautuminen 14.9. mennessä

Tervetuloa Karjalainen Nuorisoliitto ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen, joka pidetään lauantaina 26.9.2020 klo 12 Karjalatalon Wiipuri-salissa (Käpylänkuja 1, Helsinki). Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 9 §:n mukaiset asiat. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Kokoukseen voivat osallistua ainoastaan varsinaiset vuosikokousedustajat tai heidän nimetyt varahenkilönsä. Nuorisoliiton varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö valtuuttaa liittokokoukseen yhden (1) edustajan käyttämään yhteisön ääniä sekä nimeää edustajalle vähintään yhden (1) varaedustajan. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan myös asiamiehen välityksellä.

Edustajilla tulee olla asianmukaisesti allekirjoitettu valtakirja (valtakirjan voi tulostaa osoitteesta karjalainennuorisoliitto.fi/toiminta/?x173625=922026).

Kokousmateriaalit lähetetään etukäteen sähköpostilla ilmoittautuneille.

Question Title

* 1. Kokousedustajan tiedot

Question Title

* 2. Mahdolliset allergiat

Question Title

* 3. Lisätietoja

T