1. Luonnontuotealan toimijat

Osallistumisesi kyselyyn on Ruokaa luonnosta -hankkeen onnistumisen kannalta erittäin tärkeää.

Suomen 4H-liiton Ruokaa luonnosta -hankkeessa selvitetään Uudenmaan yritysten, ravintoloiden ja ammattikeittiöiden villiruoan tarvetta ja kysyntää. Hankkeessa myös selvitetään eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kiinnostusta ja sitoutumista lähteä rakentamaan koordinoitua ja ammattimaista villiruoan keruuverkostoa Uudellamaalla.

Villiruoalla tarkoitetaan tässä kyselyssä erityisesti luonnonyrttejä (villiyrttejä). Valitse alla olevista vaihtoehdoista se, joka kuvaa parhaiten rooliasi luonnontuotealalla. Voit tehdä kyselyn uudestaan, mikäli sinulla on useita rooleja.

Kiitos ajastasi!

* 1. Olen

T