Kaikkien tunteman logon suunnitteleminen

Good logos come from concept testing surveys

ryhmä kultakaloja, joiden sisäpuolella on avaruusolioLogon suunnittelun ja valitsemisen pitäisi olla hauska ja palkitseva projekti. Eikö niin? Se voi olla myös hermojaraastava ja tunnepitoinen kokemus, sillä parhaan logon valinta voi olla subjektiivinen päätös. Onneksi logon valinnan tukena voidaan käyttää tiedettä. Kyselytutkimukset ovat tehokas, objektiivinen ja kustannustehokas keino selvittää, millainen logo on paras yrityksellesi, projektillesi tai tuotteellesi.

Mitä logo itse asiassa täsmälleen tarkoittaa? Logo on brändisi visuaalinen tunnus. Se ei ole itse brändi, vaan yrityksesi symbolinen kuvaus. Logoista puhuttaessa on erotettava kaksi päätyyppiä: nimilogot ja liikemerkit. Liikemerkeissä on useimmiten kuvia (esim. Niken “swoosh”), kun taas nimilogo on tekstipohjainen (esim. Coca-Cola).

Testaa konseptisi kyselytutkimusten avulla

Älä arvaile. Selvitä SurveyMonkey Audiencen avulla täsmälleen mikä konsepti voittaa.

Ota yhteyttä

Logon tyypistä riippumatta sinun kannattaa tehdä logon konseptitestaus ennen sen julkaisua. Konseptitestaus auttaa hahmottamaan, mitä asiakkaasi ajattelevat ja kuinka he reagoivat logoehdotukseesi. Saat selville, mistä he pitävät ja eivät pidä, ja miksi näin on.

Kuvanvalintakysely on eräs konseptitestauksen muoto, joka vähentää hyvän logon valinnan subjektiivisuutta.

Tällaisella kyselytutkimuksella voidaan testata monia asioita:

  • Brändin sopivuus: Mitä brändisi edustaa? Jos brändisi piirteitä ovat luotettavuus ja ystävällisyys, haluat todennäköisesti varmistaa, että myös logosi viestii näitä ominaisuuksia. Logosi sisältää yhden tai useita brändiäsi kuvastavia elementtejä. Testaamalla eri logoja saat selville, mikä vaihtoehto vahvistaa sitä, mitä markkinointi- ja myyntitiimisi yrittää viestiä – sen sijaan, että olisi ristiriidassa tämän viestin kanssa.
  • Selkeys:  Logosi voi olla kaunis, mutta ymmärtävätkö ihmiset sen? Jos siinä on tekstiä, onko se luettavissa? Konseptitestaus mahdollistaa erilaisien kirjasintyyppien, värien ja muotojen testaamisen, jotta viesti välittyy mahdollisimman hyvin. Jos testaat logoa verkkokäyttöä varten, varmista, että se näytetään oikeassa koossa. Esimerkiksi jos logo on mobiilisivustolla, näkyykö se selkeästi myös pienellä näytöllä?
  • Vetovoima: Ihmiset saattavat pystyä lukemaan logosi, mutta pitävätkö he siitä? Ihmisten mieltymykset ovat subjektiivisia, ja usein heidän on mahdotonta pukea sanoiksi, miksi pitävät jostakin asiasta. Se vain tuntuu hyvältä. Palaa tarkastelemaan brändisi piirteitä ja päätä, onko tunneperäinen yhteys logoosi tärkeä asia menestymisen kannalta.

Logon testaustapoja on useita:

  • Kaikkien logojen esittely samalla kertaa: Voit tehdä valintakyselyn ja pyytää asiakkaita valitsemaan mieleisensä logon minkä tahansa tärkeimpänä pidetyn ominaisuuden perusteella. Esimerkki: “Mikä vaihtoehdoista kuvastaa parhaiten luottamusta? Entä avuliaisuutta?” Kun kaikki vaihtoehdot esitellään samalla kertaa, saat käsityksen vaihtoehtojen keskinäisistä suhteista.
  • Logojen testaus puolitusmenetelmällä: Jos et halua esitellä kaikkia logoja samalla kertaa, voit esittää eri vaihtoehtoja samankaltaisille kohdeyleisöille. Tällöin saat heiltä mielipiteitä vaihtoehdoista. Puolitusmenetelmällä testattaessa voit esimerkiksi näyttää logovaihtoehdon A 25 prosentille kohderyhmästä, logo B:n 25 prosentille asiakkaista ja niin edelleen. Tämä metodi ei niinkään selvitä sitä, millainen yksi logovaihtoehto on toiseen verrattuna, vaan se mittaa, miten kukin vaihtoehto pärjää sellaisenaan.
  • Testaus eri yleisöillä: Riippumatta siitä, testaatko logoja ryhmittäin vai yksitellen, saatat haluta niistä palautetta eri yleisöiltä. Esimerkiksi naisilla, joilla on pieniä lapsia, voi olla hyvin erilaisia mielipiteitä kuin sinkuilla.

Kun olet saanut vaihtoehdot karsittua yhteen tai kahteen kärkiehdokkaaseen, voit palata takaisinpäin ja testata logoa todellisessa käyttöympäristössään. Logot eivät yleensä esiinny irrallaan kontekstista, vaan ne ovat osa brändisi identiteettiä. Sijoita logovaihtoehdot kirjepaperipohjaan, pakkaukseen ja mainokseen ja tutki, ovatko asiakkaidesi reaktiot samanlaiset kuin alkuperäisessä konseptitestissä. Voit toistaa kyselytutkimuksia, kunnes olet löytänyt parhaan logon – sellaisen, joka kelpaa kaikille.