Selvitä ja käsittele asiakkaiden kipukohdat, tehosta asiakaspalvelutulosta ja lisää liikevaihtoa SurveyMonkeyn avulla.

Samsungin logo
Allbirds-logo
HP:n logo
Upwork-logo
Boxin logo
Kuvakaappaus SurveyMonkeyssa luotavasta asiakastyytyväisyyden kyselytutkimuksesta, jossa kysytään käyttäjän saaman asiakaspalvelun laadusta

Käynnistä, hallitse ja laajenna asiakastyytyväisyysaloitteita helppokäyttöisellä alustalla, jonka kautta saat tärkeää ja käyttövalmista tietoa. SurveyMonkey tarjoaa yli 25 kysymystyyppiä, useita kanavia vastausten keräämiseen, monipuolisia logiikkatyökaluja ja muita toimintoja halutun palautteen keräämiseen asiakkailta kaikkialta maailmasta.

Kerää palautetta ja vertaile asiakastyytyväisyyttä, NPS®-tulosta, palautetta asiakaspalvelusta ja työläyttä asiakkaalle, niin näet miten pärjäät. Intuitiiviset analyysitoiminnot muuttavat palautteen nopeasti käyttökelpoisiksi havainnoiksi, jotka parantavat tyytyväisyyttä.

Kuvakaappaus ostajan kokemusta mittaavasta SurveyMonkey-kyselytutkimuksesta, jonka vieressä olevassa sanapilvessä lukee esimerkiksi avulias, helppo ja nopea
Kussakin palapelin palassa on eri yrityksen logo, mukaan lukien Mailchimp, Microsoft, HubSpot ja Salesforce

Yhdistä palaute asiakastyytyväisyydestä CRM-ohjelmistoon, niin saat kontekstia havaintoihin ja voit edistää yhteistyötä. Kerro havainnoista muille tiimeille viemällä kyselytutkimusdata liiketoiminnan työkaluihin.

Kuvakaappaus asiakastyytyväisyyttä arvioivasta SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn Net Promoter® Score ‑kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn asiakaspalvelupalautteen mallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn työläys asiakkaalle ‑kyselytutkimusmallista

Net Promoter, Net Promoter Score ja NPS ovat Satmetrix Systems, Inc:n, Bain & Company, Inc:n ja Fred Reichheldin tavaramerkkejä.