Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Selvitä, miten SurveyMonkey auttaa tutkijoita tekemään vaikuttavia dataan perustuvia havaintoja.

Hymyilevän, elehtivän miehen vieressä on kuvia ympyräkaavioista ja pylväsdiagrammeista
Samsungin logo
Metan logo
Boxin logo
Verizon-logo
Sephora-logo
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn kysymyslogiikan lisäehdoista, joissa näkyy mahdollisuus lisätä sääntöjä ja ehtoja kyselytutkimuskysymyksiin

SurveyMonkey antaa tutkijoiden käyttöön työkalut dataan perustuvien havaintojen keräämistä varten. Kätevästä käyttöliittymästä löydät esimerkiksi 25 kysymystyyppiä, kysymyslogiikan lisäehtoja ja muokattavia muuttujia.

Jaa kyselytutkimuksesi oikealle yleisölle lähettämällä se kohdennetulle listalle sähköpostitse tai muiden kanavien kautta. Voit myös tavoittaa haluamasi yleisön hyödyntämällä maailmanlaajuista paneeliamme, jossa on yli 175 miljoonaa osallistujaa yli 130 maasta.

Kuvakaappaus SurveyMonkey Audience ‑ratkaisusta, jossa käyttäjät voivat valita vastaajia erilaisten demografisten tietojen, kuten sukupuolen, iän ja kotitalouden tulojen mukaan.
Kuvakaappaus erilaisista analyyttisista koontinäytöistä ja diagrammeista

Tee tarkoituksenmukaisia, dataan perustuvia päätelmiä hyödyntämällä SurveyMonkeyn analysointityökaluja. Vie raakadata CSV-tiedostoon tai integroi se tehokkaisiin liiketoiminnan työkaluihin, mukaan lukien Tableau tai Power BI, niin voit käsitellä ja analysoida dataa.

Suurennuslasin kuvake

Kerää käyttökelpoista palautetta siitä, miten tuotteesi miellyttää kohdeyleisöäsi.

Diagrammin kuvake

Seuraa markkinoiden muutoksia tietyn tuotekategorian osalta ajan mittaan.

Kolmen ihmisen kuvake

Opi tuntemaan tärkeimpien ostajasegmenttiesi demografiset piirteet ja käyttäytyminen.

Kuvake, jossa on ihminen ja tähden sisältävä puhekupla

Selvitä kohdeasiakkaidesi mieltymykset, tottumukset ja ostokäyttäytyminen.

Pylväsdiagrammin kuvake ja dollarin merkki

Löydä tuotteesi tai palvelusi optimaalinen hintapiste ja hintahaitari.

Henkilön ja hammasrattaan kuvake

Selvitä kuluttajien ajattelu- ja ostotavat asiakaspolun eri vaiheissa.

Kuvake, jossa näkyy pylväskaavio suurennuslasin läpi

Selvitä tuotekategoriasi kilpailuedut ja kuluttajien käsitykset.

Diagrammin kuvake

Selvitä, miten asiakkaasi arvostavat brändiäsi ja tuotteitasi.

Avoimen laatikon kuvake

Kerää palautetta, niin voit nopeasti toistaa ja hioa pakkaussuunnittelua.