Katso, miten rahoituspalveluita tarjoavat yritykset pysyvät trendien harjalla ja tekevät fiksuja päätöksiä SurveyMonkeyn avulla.

Bank of America ‑logo
Chimen logo
Spectrum Equity ‑logo
Elephant Insurancen logo
JP Morgan Chase ‑logo
Puhelinta katsovan ja luottokorttia pitelevän henkilön vieressä näkyvässä ruudussa lukee ”kuluttajien käyttäytyminen pankkipalveluiden suhteen demografisten tietojen mukaan”

Lisää bränditietoisuutta sekä tuotteiden käyttöönottoa ja paranna asiakasuskollisuutta markkinatietojen ja palautteen avulla.

 • Tunnista arvokkaimmat asiakassegmentit ja lisää kortinhaltijoiden tietoisuutta sekä tuotteiden ja palveluiden käyttöä.
 • Skaalaa asiakaskokemusohjelmia kuuntelemalla laaja-alaista palautetta ja toimimalla sen perusteella.
 • Testaa uusia tuotteita ja palveluita markkinatutkimuksesta saaduilla havainnoilla jopa yhdessä tunnissa.

Tee fiksumpia sijoituspäätöksiä hyödyntämällä syvällistä markkinatutkimusta, joka perustuu yli 175 miljoonan vastaajan globaalilta paneelilta saatuun tietoon.

 • Hae vahvistusta investointisuosituksille seuraamalla toimialan suuntauksia ja markkinoiden muutoksia.
 • Analysoi läpikotaisesti luottamuksellisia tietoja esimerkiksi asenteista yritysten brändejä kohtaan, kilpailukykyisestä asemoinnista ja tuotteen sopivuudesta markkinoille.
 • Kerää nopeasti havaintoja sinua kiinnostavilta kuluttajilta ja yritysten asiakkailta.
Kuvakaappaus SurveyMonkey Audience ‑tuotteesta, jossa käyttäjää pyydetään valitsemaan tutkittava joukko demografisten tietojen (kuten sukupuolen, asuinmaan tai kotitalouden tulojen) mukaan
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn Brändin seuranta ‑tuotteesta, jonka kyselytutkimuskysymyksessä käyttäjältä kysytään brändin tilasta yleisesti

Pysy ketteränä ja sopeudu toimialasi trendeihin, kuten digitaaliseen innovointiin, samalla kun lisäät luottamusta brändiisi todellisiin havaintoihin perustuvilla markkinointikampanjoilla.

 • Pysy perillä markkinasuuntauksista tarkkailemalla, miten asiakkaat suhtautuvat toimialan laajempiin muutoksiin.
 • Optimoi markkinointi seuraamalla palvelun laatua, luotettavuutta ja muita tärkeitä brändin tilan ominaisuuksia.
 • Houkuttele asiakkaita aiemmin ja nosta asiakaselinkaaren arvoa käytöstä ja asenteista kertovilla havainnoilla.

Kiihdytä kasvua ja luo haluttuja tuotteita markkina- ja asiakastietoa hyödyntämällä.

Kuvakaappaus SurveyMonkeyn konseptintestausratkaisusta, jossa näytetään kahden eri nimen testitulokset
Pylväsdiagrammi

Hyödynnä omia havaintoja, jotka saat reaaliajassa integroidusta SurveyMonkey Audience ‑paneelistamme.

Pylväsdiagrammi, jonka päällä näkyy viivadiagrammi

Selvitä trendit, tarkkaile keskeisiä mittareita ja kerää ajankohtaisia havaintoja.

Kolme oikealle osoittavaa kolmiota

Muuta asiakaskokemusta kaikilta kanavilta saatujen havaintojen avulla.

Spectrum Equity ‑logo

”Toimitusjohtajan toiminnan ymmärtäminen on tärkeää kaikissa johtoportaan kokouksissa, ja kyselytutkimusdata on erittäin arvokasta osoitettaessa, mitä markkinoilla tapahtuu.”


Ben Spero, Managing Director, Spectrum Equity

Kuvakaappaus brändikäsitystä mittaavasta SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus SurveyMonkeyn kilpailijatutkimusmallista
Kuvakaappaus markkinoita mittaavasta SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallista
Kuvakaappaus kategoriatietoisuutta mittaavasta SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallista
Hymyilevän naisen kasvokuva, jonka vieressä on valintamerkki

Pyydä esittely, jossa opit seuraavaa:

 • Tarkkailemaan toimialan tärkeitä trendejä ja selvittämään mahdollisuudet markkinoilla.
 • Vahvistamaan tuotekonseptit nopeammin ja luomaan parempia kokemuksia asiakaspolun kaikissa vaiheissa.
 • Seuraamaan bränditulosta kilpailijoihin nähden ja edistämään brändiuskollisuutta.