Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Kokeile otoskoon laskentatyökaluamme niin näet, kuinka otoskoko toimii. Kaipaatko lisää työkaluja? Tutustu ominaisuuksiin ja kyselytutkimusmalleihin, joilla saat luotettavia tuloksia.

SurveyMonkey-logo


Kuinka monen ihmisen pitää vastata kyselytutkimukseen? Otoskoon määrittäminen voi olla kova pähkinä purtavaksi jopa tilastotieteilijöille. Otoskoon laskimellamme saat helposti oikean määrän vastauksia kyselytutkimukseesi.


Joukko, jonka mielipidettä ja käyttäytymistä otos edustaa.
Todennäköisyys, jolla otoksesi edustaa tutkimuspopulaation asenteita. Alan standardi on 95 %.
Asteikko (prosentteina), jonka alueella tutkimuspopulaation vastaukset voivat erota otoksesta.

0

in-article-cta

SurveyMonkey-älyapuri arvioi kyselytutkimusluonnoksen, etsii ongelmia kyselytutkimuksen rakenteesta tai kysymysten muodoista sekä tarjoaa keinoja parantaa suoritusprosenttia.

Otoskoko on kyselytutkimukseen annettujen valmiiden vastausten lukumäärä. Sitä sanotaan otokseksi, koska se edustaa vain osaa ihmisjoukosta (tai kohdepopulaatiosta), jonka mielipiteistä tai käyttäytymisestä olet kiinnostunut. Yksi otantamenetelmä on satunnaisotos, johon vastaajat valitaan koko populaatiosta täysin sattumanvaraisesti.

Pidä tämä määritelmä mielessäsi, kun tutustut seuraaviin aiheisiin:

  • Erilaiset tavat tulkita otannan tuloksia
  • Otoskoon laskemiseen käytettävä kaava
  • Miksi oikealla otoskoolla on merkitystä kyselytutkimuksen kannalta
  • Kuinka otoskoon merkitys vaihtelee kyselytutkimustyypeittäin

Tässä on kolme keskeistä termiä, jotka on ymmärrettävä, jotta voit laskea otoskoon ja asettaa sen kontekstiin:

Populaation koko: ihmisten kokonaismäärä ryhmässä, jota yrität tutkia. Jos otat satunnaisen otoksen ihmisistä kaikkialta Yhdysvalloista, populaatiosi koko olisi noin 317 miljoonaa. Samalla tavalla omaa yritystäsi tutkiessasi populaation koko on työntekijöiden kokonaismäärä.

Lähetä kyselytutkimuksesi suurelle tai pienelle vastaajajoukolle Audience-verkkopaneelimme kautta.

Virhemarginaali: prosenttiosuus, joka kertoo, miten hyvin voit odottaa kyselytutkimustulostesi vastaavan koko populaation näkemyksiä. Mitä pienempi virhemarginaali, sitä tarkempi vastaus on tietyllä luotettavuustasolla.

Otannan luotettavuustaso: prosenttiosuus, joka kertoo, kuinka varmasti populaatio valitsisi vastauksen tietyltä väliltä. Jos luotettavuustaso on esimerkiksi 95 %, voit olla 95-prosenttisen varma, että tulokset ovat lukujen x ja y välillä.

Jos haluat laskea virhemarginaalin, tutustu virhemarginaalilaskuriimme.

Pohditko, miten otoskoko lasketaan? Jos haluat tehdä laskelman käsin, käytä seuraavaa kaavaa:

Otoskoon laskentakaava

N = populaation koko • e = virhemarginaali (prosenttiluku desimaalimuodossa) • z = z-pistemäärä

Z-pistemäärä ilmaisee, kuinka monen keskihajonnan päässä tietty osuus on keskiarvosta. Etsi oikea z-pistemäärä alla olevasta taulukosta:

Haluttu luotettavuustasoz-pistemäärä
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58
  • Jos haluat pienemmän virhemarginaalin, sinulla on oltava käytössäsi suurempi otoskoko samasta populaatiosta.
  • Mitä korkeamman otannan luotettavuustason haluat, sitä suurempi otoskoon on oltava.

Onko tilastollisesti merkitsevällä otoskoolla väliä? Tavallinen nyrkkisääntö on, että mitä suurempi otoskoko on, sitä merkitsevämpi se on tilastollisesti. Tämä tarkoittaa, että sattumanvaraisuuden todennäköisyys tuloksissa on pienempi.

Haluatko laskea tilastollisen merkitsevyyden? Tutustu A/B-testauslaskuriimme.

Ehkä mietit, onko tilastollisesti merkitsevällä otoskoolla väliä. Totuus on, että se on tapauskohtaista. Otoksen käyttäminen kyselytutkimuksissa voi tuottaa arvokkaita vastauksia ilman, että sinun tarvitsee käyttää koko populaatiota edustavaa otoskokoa. Asiakaspalaute on esimerkki kyselytutkimuksesta, jossa näin tehdään riippumatta siitä, onko otoskokosi tilastollisesti merkitsevä. Asiakkaiden mielipiteiden kuunteleminen antaa arvokkaita näkemyksiä siitä, miten voit parantaa liiketoimintaasi.

Toisaalta poliittisten mielipiteiden tutkijoiden on määritettävä otoskokonsa erityisen huolellisesti – heidän on varmistettava, että se edustaa tasapuolisesti koko populaatiota. Tässä on joitakin erityisiä käyttöesimerkkejä, joiden avulla näet, onko tilastollisesti merkitsevällä otoskoolla väliä.

Arvo suureneeArvo pienenee
Populaation kokoTarkkuus väheneeTarkkuus lisääntyy
OtoskokoTarkkuus lisääntyyTarkkuus vähenee
LuotettavuustasoTarkkuus lisääntyyTarkkuus vähenee
VirhemarginaaliTarkkuus väheneeTarkkuus lisääntyy

Oletko tekemässä työntekijöiden tyytyväisyyttä koskevaa kyselytutkimusta? Kaikista henkilöstökyselytutkimuksista saa tärkeää palautetta siitä, mitä työntekijät ajattelevat yrityksestä tai työympäristöstä. Tilastollisesti merkitsevä otoskoko voi antaa kokonaisvaltaisemman kuvan työntekijöistä yleisesti. Vaikka otoskoko ei olisi tilastollisesti merkitsevä, kyselytutkimuksen lähettäminen on kuitenkin tärkeää. Henkilöstökyselytutkimukset voivat antaa tärkeää palautetta siitä, mitä parannuksia sinun tulisi tehdä työpaikalla.

Kuten sanottu, asiakastyytyväisyyttä koskevien kyselytutkimusten ei välttämättä tarvitse nojautua tilastollisesti merkitsevään otoskokoon. Vaikka onkin tärkeää, että vastaukset ovat tarkkoja ja vastaavat asiakkaiden mielipiteitä, niiden sijaan kannattaa tarkastella lähemmin kutakin asiakastyytyväisyyden kyselytutkimukseen annettua vastausta. Kaikki palaute, niin positiivinen kuin negatiivinenkin, on tärkeää.

Kun teet markkinakyselytutkimusta, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttämisellä saattaa olla suuri vaikutus. Markkinakyselytutkimukset auttavat sinua saamaan lisätietoja asiakkaistasi ja kohdemarkkinoistasi. Se tarkoittaa, että tilastollisesti merkitsevä otoskoko voi auttaa sinua saamaan helposti lisänäkemyksiä kohdemarkkinoistasi kokonaisuutena. Se myös varmistaa, että saamasi tiedot ovat mahdollisimman tarkkoja.

Kouluopetusta koskevissa kyselytutkimuksissa on suositeltavaa käyttää tilastollisesti merkitsevää otoskokoa, joka edustaa koko populaatiota. Jos aiot tehdä koulussasi muutoksia esimerkiksi oppilaiden koululaitoksesta, ohjaajista ja opettajista antaman palautteen perusteella, tilastollisesti merkitsevä otoskoko auttaa saamaan tuloksia, joiden avulla koulusi menestyy. Jos haluat vain kerätä oppilailta palautetta ja tietoa heidän ajatuksistaan, etkä välttämättä halua tehdä muutoksia koulujärjestelmään, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttäminen ei ole välttämättä tärkeää.

Terveydenhoidon kyselytutkimuksia toteutettaessa tilastollisesti merkitsevä otoskoko voi auttaa selvittämään, mistä terveysongelmista potilaat ovat eniten huolissaan. Se voi myös auttaa johtopäätösten tekemistä lääketieteellisessä tutkimuksessa. Jos kuitenkin käytät terveydenhoidon kyselytutkimuksia tutkiaksesi potilaiden tyytyväisyyttä tai jos haluat kysellä potilailta heidän rutiinihoidostaan, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttäminen ei ole välttämättä tärkeää. Saat ilman sitäkin arvokasta tietoa yksittäisten potilaiden tarpeista ja kokemuksista heiltä itseltään.

Saatat silloin tällöin haluta lähettää kyselytutkimuksia esimerkiksi ystäville, työtovereille ja perheenjäsenille. Tällöin tärkeintä on se, mitä haluat kyselyllä saavuttaa. Jos haluat käyttää tuloksia todisteina, tilastollisesti merkitsevän otoskoon käyttäminen on tärkeää. Jos haluat vain käyttää SurveyMonkeya huvin vuoksi ja lähettää kyselytutkimuksen vain muutamalle ihmiselle, SurveyMonkey soveltuu siihenkin erinomaisesti.

Älä jää arvailemaan, kuinka monen ihmisen pitäisi vastata kyselytutkimukseesi, äläkä anna todennäköisyysotannan tai todennäköisyysjakaumamallien jyrätä sinua alleen – käytä otoskokolaskuriamme. Tutustu otosvinouman, otoskoon ja tilastollisesti merkitsevien otoskokojen käsitteisiin sekä siihen, miten voit saada enemmän vastauksia. Pian sinulla on kaikki, mitä tarvitset saadaksesi parempaa tietoa kyselytutkimuksellasi.

Jos otoskoon laskuri kertoo sinun tarvitsevan enemmän vastaajia, voimme auttaa. Kerro meille populaatiostasi, niin etsimme oikeat ihmiset vastaamaan kyselytutkimukseesi. SurveyMonkey Audience ‑palvelussa on miljoonia päteviä vastaajia kaikkialta maailmasta, minkä vuoksi kyselytutkimusvastausten saaminen välittömästi melkein keneltä tahansa on helppoa.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit

Ilmaiset asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallimme auttavat säästämään aikaa ja hyödyntämään loistavat ideat. Pyydä tarvitsemasi palaute jo tänään.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Katso, kuinka Box antaa ohjat tiiminsä käsiin asiakasdatan avulla

Katso, kuinka Box selvittää SurveyMonkeyn avulla 360 asteen näkymän asiakaspolusta ja kerää palautetta yhdessä paikassa.

Vahvista brändiäsi asiakkaiden menestystarinoilla ja asiakaskokemuksilla

Kerää tarinoita ja kokemuksia suoraan asiakkailta ja muotoile niistä esimerkkitapauksia, kokemuksia ja arvosteluja myynnin ja markkinoinnin tueksi.

Hyödynnä SurveyMonkey Audiencea, maailmanlaajuista kyselytutkimuspaneeliamme, jossa todelliset ihmiset ovat valmiita kertomaan mielipiteensä.