Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Työntekijätyytyväisyystutkimukset

Kyselytutkimusten avulla voit mitata työmoraalia ja pitää työntekijäsi tyytyväisinä.

Yritysten menestys riippuu tyytyväisistä työntekijöistä. Selvitä työntekijöiden asennoituminen työhönsä mittaamalla ja analysoimalla sitä työntekijöiden tyytyväisyyttä arvioivilla kyselytutkimuksilla.

Tutustumme nyt siihen, mitä työntekijöiden tyytyväisyys on, miten se eroaa sitoutumisesta, miksi tyytyväisyyttä on mitattava ja miten tyytyväisyyttä mittaavien kyselytutkimusten tuloksia voidaan käyttää. 

Laadi parempia työntekijöiden kyselytutkimuksia yhdessä tiimisi kanssa. Saat myös säästöä henkilökohtaisiin tilauksiin verrattuna.

Työntekijöiden tyytyväisyys – mikä on eri asia kuin työntekijöiden sitoutuminen – tarkoittaa sitä, miten tyytyväisiä työntekijät ovat työhönsä, kokemuksiinsa, työpaikkaansa ja koko organisaatioon. Se koostuu eri osa-alueista, joita ovat esimerkiksi korvaus työstä, edut, tunnustus, työn ja vapaa-ajan tasapaino, työn määrä, yrityskulttuuri ja johdon pätevyys. Kun varmistat, että tarjoat sekä aineellisia että aineettomia tyytyväisyyden aiheita, lujitat sitoutumista ja pidät parhaat kyvyt organisaatiossasi.

Lopullinen tavoite, eli työntekijöiden sitoutuminen, perustuu tyytyväisyyteen. Näiden kahden käsitteen väliset erot kannattaa pitää mielessä, sillä kaikki tyytyväiset työntekijät eivät ole sitoutuneita, mikä merkitsee, että sitoutumiseen tarvitaan muutakin kuin tyytyväisyyttä. Samaten tyytymätön työntekijä ei voi sitoutua ennen kuin hän on tyytyväinen. 

Sekä työntekijöiden tyytyväisyydellä että sitoutumisella on suora yhteys asiakastyytyväisyyteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tyytymättömät työntekijät eivät todennäköisesti anna hyvää asiakaspalvelua, minkä vuoksi työntekijöiden tyytyväisyys edistää yrityksen menestymistä ja muodostaa perustan työntekijöiden sitoutumissuunnitelmalle.

Työntekijöiden tyytyväisyys on sidoksissa myös työntekijöiden pitämiseen organisaation palveluksessa, sillä tyytyväiset työntekijät eivät todennäköisesti irtisanoudu. Työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavilla kyselytutkimuksilla saat selville, miksi tyytyväiset työntekijät pysyvät työpaikoissaan.

Kaikki haluavat pitää työstään, sillä ihmiset viettävät suurimman osan päivästä työpaikoillaan.

Työntekijöiden tyytyväisyys perustuu tietoon siitä, kuinka moni työntekijä haluaa pysyä palveluksessasi. Sinun ei tarvitse arvailla, ovatko he tyytyväisiä etuihinsa ja heille asetettuihin vaatimuksiin, kun toteutat työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavan kyselytutkimuksen.

Organisaatiot keräävät työntekijöiden tyytyväisyyskyselyillä analysoitavaa tietoa, jota käytetään heikkoja arvosanoja saaneiden osa-alueiden parantamiseen. Mittaamalla säännöllisesti työntekijöiden tyytyväisyyttä selvität, kuinka tehokkaita tyytyväisyyden parantamiseen tähtäävät toimesi ovat, ja voit pitää silmällä uusia suuntauksia.

Työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavilla kyselytutkimuksilla

 • selvitetään työntekijöitä yleisesti hiertävät ongelmat
 • lisätään yrityksen palveluksessa pysyvien työntekijöiden määrää
 • kerätään suoraa palautetta työntekijöiltä
 • kannustetaan avoimeen viestintään
 • kerätään määrällistä palautetta parannusten tueksi
 • tarkkaillaan tyytyväisyyttä ajan mittaan suuntausten selvittämiseksi
 • varaudutaan työntekijöiden vaihtuvuuteen
 • perustellaan parannuksia.

Työntekijäkyselyillä saadaan arvokasta tietoa useista aiheista, jotka liittyvät suoraan työntekijöiden työmoraaliin, tyytyväisyyteen ja toimintaan sitoutumiseen.

Esimerkiksi hyvinvointiohjelmia, palkitsemista, johtamista, urakehitystä ja työympäristöä voidaan mitata tehokkaasti hyvin suunnitellulla kyselytutkimuksella.

Tiesitkö esimerkiksi, että ”kaikkien työntekijöiden kohtelu kunnioittavasti” on tärkein työtyytyväisyystekijä Yhdysvalloissa? Society for Human Resource Managementin tekemän kyselytutkimuksen mukaan millään muulla tekijällä ei ole suurempaa vaikutusta työntekijöiden tyytyväisyyteen.

Mitä enemmän tiedät työntekijöiden tuntemuksista, sitä helpompaa heidän tyytyväisyyttään on parantaa.

Tutustu ammattilaisten suunnittelemiin työntekijöitä koskeviin kyselytutkimuksiin.

Suunnittele tyytyväisyyttä mittaava kyselytutkimus huolellisesti ja muista, että tavoitteesi on kerätä rehellisiä vastauksia saadaksesi käyttökelpoisia liiketoiminnan ratkaisuja. Tämä helpottaa kyselytutkimusten suunnittelua, luomista ja toteuttamista.

Näin keräät dataa

Paras data tulee rehellisesti vastaavilta työntekijöiltä. Ilmoita heti kyselytutkimuksen alussa, että vastaukset kerätään nimettömästi. Kun työntekijät voivat luottaa siihen, ettei kritisoivista vastauksista koidu seurauksia, he todennäköisesti vastaavat rehellisesti. 

Näin kirjoitat kysymyksiä 

Kysymysten tulee olla lyhyitä, tiiviitä ja helppotajuisia, eikä niissä saa käyttää ammattikieltä. Vaikka käyttäisit kysymyksissä erilaisia sanamuotoja, kysy kutakin asiaa vain kerran.

Monivalinta- ja arviointiasteikkokysymykset ovat houkuttelevia helpon analysoinnin vuoksi, mutta saat eniten havaintoja avoimista kysymyksistä. Hyödyntämällä erilaisia kysymystyyppejä saat monipuolista tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä.

Kyselytutkimuksen pituus 

Työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavien kyselytutkimusten ei tarvitse olla tietyn pituisia, mutta tietoa ei kuitenkaan kannata kerätä niin paljon, että sen käsittely hankaloituu. Kysymysten määrää rajoittamalla vähennät vastausväsymystä, sillä kyllästyneet vastaajat jättävät vastaamisen kesken. Ensimmäisen kyselytutkimuksen pitää kuitenkin olla tarpeeksi kattava, joten siihen voi lisätä enintään 30 kysymystä. 

Ensimmäisen, syväluotaavan kyselytutkimuksen jälkeen työntekijöiltä kannattaa pyytää palautetta säännöllisesti. Pitkää kyselytutkimusta ei tarvitse toteuttaa joka kerta, vaan voit lähettää säännöllisin väliajoin 1–10 kysymyksen pulssikyselyitä. Niillä saat lyhyemmässä ajassa aivan yhtä tärkeitä havaintoja.

Näin kirjoitat kyselytutkimuskysymyksiä

 • Kirjoita yksinkertaisia ja suoria kysymyksiä ilman tarpeettomia yksityiskohtia.
 • Kysy vain asioista, joihin voit vaikuttaa – muutoin vastauksista ei ole hyötyä.
 • Esitä kysymykset täsmällisesti ja tiiviisti: älä yleistä.
 • Älä käytä ammattikieltä tai muotisanoja.
 • Pidä kysymykset neutraaleina ja vältä puolueellisia ja johdattelevia kysymyksiä.
 • Varmista, että vastausvaihtoehdot ovat tasapainossa, ja anna aina yksi neutraali vaihtoehto. 
 • Vältä tunnelatausta: käytä hillittyä ja neutraalia kieltä.
 • Vältä kaksiosaisia kysymyksiä: esitä yksi kysymys kerrallaan.
 • Älä kysy samaa asiaa kahdesti: sama kysymys eri muodossa voi aiheuttaa vastausväsymystä.
 • Tee joistakin kysymyksistä valinnaisia: älä vaadi vastausta jokaiseen kysymykseen.
 • Testaa kyselytutkimusta etukäteen: lähetä se kollegoille ja muokkaa sitä saamasi palautteen perusteella.

Kysy hyviä kysymyksiä työntekijöiden tyytyväisyydestä, jos haluat saada selville heidän todelliset mielipiteensä yrityksestäsi ja heidän roolistaan siinä.

Esimerkiksi näiden kysymysten avulla ymmärrät tiimisi jäsenten mielipiteitä paremmin:

 • Kuinka mielekästä työsi on?
 • Kuinka haastavaa työsi on?
 • Kuinka usein tyypillisen viikon aikana tunnet olevasi stressaantunut työssä?
 • Kuinka hyvin sinulle maksetaan tekemästäsi työstä?
 • Kuinka paljon merkitystä työtovereillesi on sillä, mitä mieltä olet työstäsi?
 • Kuinka usein esihenkilösi sinulle määräämät työtehtävät auttavat sinua kehittymään työssäsi?
 • Kuinka monia ylenemismahdollisuuksia sinulla on?
 • Kuinka todennäköisesti etsit toista työpaikkaa yrityksen ulkopuolelta?

Oikeiden kysymysten lisäksi on tärkeää varmistaa, että saat mahdollisimman monta vastausta. Näin saat luotettavimman kuvan tilanteesta yrityksessäsi.

Näiden vinkkien avulla varmistat, että työntekijöiden moraalia kartoittava kyselytutkimuksesi onnistuu.

 • Takaa luottamuksellisuus. Työntekijöiden on voitava luottaa siihen, että heidän näkemyksensä pidetään luottamuksellisina. Voit lisätä turvallisuuden tunnetta tekemällä kyselytutkimuksista anonyymejä, sillä siten saat todennäköisemmin mahdollisimman rehellistä palautetta.
 • Käytä selkokieltä. Vältä muotisanoja ja ammattikieltä, joita kaikki työntekijät eivät välttämättä ymmärrä. Kun esität asiasi puhekielisesti, voit saada avoimempaa palautetta.
 • Älä vaihtele sanamuotoa. Esitä asiat samalla tavalla kyselytutkimuksesta ja vuodesta toiseen. Tällä tavalla varmistat, että yrityskulttuurin mittarit eivät muutu matkan varrella.
 • Hyödynnä teknologiaa. Verkkokyselyt ja sopivat seurantatyökalut voivat lisätä osallistujien määrää, ja SurveyMonkeyn Analyze-työkalu voi auttaa tulkitsemaan saamiasi tuloksia.

Työntekijöiden mielipiteitä keräävä kyselytutkimus yrityksessä vallitsevasta moraalista kannattaa aina. Tulokset on hyvä esitellä tiimille, ja yrityksen käytäntöihin tulee tehdä tarpeellisia muutoksia.

Sitäkin hyödyllisempää on toteuttaa useita kyselytutkimuksia peräjälkeen sekä verrata niitä toisiinsa ajan mittaan.

Vertaile kyselytutkimuksiasi. Yhden kyselytutkimuksen tehtyäsi olet askelen lähempänä työntekijöiden tyytyväisyyden mittausta pitkän ajanjakson aikana. Kun lähetät saman kyselytutkimuksen yhä uudelleen, kustakin on edellistä enemmän hyötyä vertailussa. Jos vertailet lisäksi eri osastoja, saat heti selville mikä niistä tarvitsee huomiota ensimmäisenä.

Etsi myös ulkoisia vertailukohteita. Jos 67 % työntekijöistäsi kertoo olevansa innostuneita saavuttamaan tavoitteensa työssään, onko se hyvä vai huono tulos? Vaikka 33 % vastasi päinvastaisella tavalla, tulos on kuitenkin samalla tasolla kuin 99 prosentissa amerikkalaisista yrityksistä. SurveyMonkey tarjoaa tällaisia vertailuarvoja esimerkiksi työntekijöiden sitoutumista mittaavassa kyselytutkimusmallissa. Näin saat selville, miten pärjäät kilpailijoihisi nähden.

 1. Muista kiittää työntekijöitä osallistumisesta heti kun kyselytutkimus päättyy. Kerro myös, että teet toimintasuunnitelman annettujen vastausten pohjalta. Ilmoita ajankohta, jolloin aiot jakaa niin tulokset kuin toimintasuunnitelman koko yritykselle. Tällä tiedolla on eniten merkitystä, kun se tulee suoraan yrityksen johdolta.
 2. Keskity seuraavaksi etsimään datasta suuntauksia. Avointen kysymysten vastauksista löytyy varmasti näkemyksiä, joita et tullut ajatelleeksi, minkä vuoksi analyysi kannattaa tehdä huolellisesti hyppäämättä johtopäätöksiin. Pilko dataa keskeisten, epäkohtia esiin tuovien teemojen mukaan ja tee niiden perusteella toimintasuunnitelmia. Kun olet päättänyt teemat, kerää mahdollisesti tarvitsemiasi lisätietoja nopean pulssikyselyn avulla.
 3. Aloitteiden keskeiset teemat luovat perustan toimintasuunnitelmille. Vaikka parannusten toivelista olisi pitkä, toimintasuunnitelmassa on keskityttävä niihin muutamaan osa-alueeseen, joiden kehittäminen välittömästi tuo eniten hyötyä.
 4. Muista lupauksesi ja jaa kyselytutkimuksen tulokset sekä toimintasuunnitelma koko yritykselle. Kerro esiin tulleista asioista avoimesti ja esitä suunnitelmat ja tavoitteet selkeästi.
 5. Toteuta tietoon perustuva toimintasuunnitelma. Tähän saatetaan tarvita erityinen tiimi tai työryhmä.
 6. Arvioi edistymistä varmistaaksesi, että pyrkimyksesi tuottavat tulosta. Voit tehdä tämän esimerkiksi keräämällä työntekijöiltä palautetta pulssikyselyillä vuoden mittaan.
 7. Toista sama prosessi vuosittain. Kun käytät aiempaa kyselytutkimusta mallina ja muokkaat kysymyksiä toteutettujen muutosten perusteella, voit käyttää uusia kyselytutkimustuloksia uusien toimintasuunnitelmien luomiseen.
 8. Muista eräs tärkeä asia työntekijöiden tyytyväisyyttä mitatessasi: Prosessi jatkuu vielä senkin jälkeen kun olet lähettänyt kyselytutkimuksen. Pelkkä palaute ei riitä, vaan sinun on myös toimittava sen perusteella.

Huomaat varmasti, että tyytyväisyyttä mittaaviin kyselytutkimuksiin liittyy joitakin ongelmia. Olemme koonneet listan niistä sekä niitä mahdollisesti ratkaisevista toimista.

 • Tunnustuksen puute: Tunnustuksen puute ratkeaa parhaiten palkintoja ja tunnustusta antamalla. Tällainen aloite on suunniteltava huolella, jotta se olisi inklusiivinen, selkeä ja reilu. Palkintoina myönnettävät todistukset, lahjakortit ja vastaavat tulee antaa muiden nähden.
 • Matala palkka: Tutki asiaa. Katso esimerkiksi Duunitorista tai LinkedInistä, onko palkka toimialan mukainen alueellasi, ja kerro avoimesti niin palkankorotuksista ja bonuksista kuin palkkarakenteeseen tekemistäsi muutoksista.
 • Mahdollisuuksien puute: Varmista, että palkkausprosessi on reilu ja ilmoitettuja työpaikkoja ei luvata kenellekään etukäteen. Selvitä kehittämistä vaativat osa-alueet tarkistamalla ylennys- ja palkkausprosessit ja kerro avoimesti sekä toimistasi että odotettavissa olevista tuloksista.
 • Heikko viestintä: Ratkaisun tulee perustua siihen, onko viestinnän pullonkaula johdossa, tiimeissä vai osastojen välillä. Kun tiedät ongelman syyn, voit löytää siihen luovan ratkaisun.

Vaikka työntekijöiden sitoutumisesta on tullut trendikäs aihe henkilöstöhallinnossa, työntekijöiden tyytyväisyys ei ole yhtään sitä vähäpätöisempi asia. Työntekijöiden sitoutumista voidaan pitää syvällisempänä ja monitahoisempana käsitteenä, joka kattaa tyytyväisyyden lisäksi muitakin seikkoja.

SurveyMonkey on luonut työntekijöiden sitoutumista mittaavan kyselytutkimuksen, joka pyrkii tuomaan esiin syvemmän yhteyden työntekijöiden ja yrityksen välillä.

Työntekijöiden tyytyväisyyteen vaikuttavat useat tekijät, jotka nivoutuvat päivittäiseen työelämään sekä tiimin jäsenten ahkerasta työstään saamaan korvaukseen ja etuihin.

Työntekijät pitävät työstään eri syistä, ja tiimin motivointi alkaa näiden syiden selvittämisestä.

Pääset alkuun valitsemalla jonkin kyselytutkimusmallimme.

Työntekijöitä koskeviin kyselytutkimuksiimme tutustumalla näet, kuinka voit mitata tehokkaasti työntekijöiden moraaliin vaikuttavia tekijöitä. Pääset alkuun seuraavilla kirjastomme malleilla.

Yhteenkuuluvuutta ja inkluusiota painottava yrityskulttuuri on paras tapa houkutella kyvykkäitä ja monimuotoisia työntekijöitä, jotka tuntevat saavansa tarvitsemaansa tukea. SurveyMonkeyn inkluusiota ja yhteenkuuluvuutta mittaavalla kyselytutkimusmallilla selvität, mitä teet jo hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Jos työntekijät tuntevat saavansa huonoa palkkaa, he saattavat alkaa etsiä töitä muualta.

Selvitä, ovatko työntekijät tyytyväisiä tulevaisuuden suunnitelmiinsa ja miten yrityksesi auttaa heitä saavuttamaan pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa.

Joustavat työajat, eläkesuunnitelmat, palkalliset vapaat ja muut edut voivat edistää työtyytyväisyyttä.

Selvitä, soveltuuko yrityksen valitsema sairausvakuutus työntekijöille.