Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Millenniaalit ja X-sukupolvi työpaikalla: erot ja yhtäläisyydet

Mitä eroa millenniaaleilla ja X-sukupolvella on?

Ensinnäkin X-sukupolven kasvatit, jotka ovat syntyneet vuosina 1965–1980, olivat nuoria matkapuhelinten, Internetin ja sosiaalisen median alkuvuosina, kun taas vuosina 1981–1997 syntyneet millenniaalit ovat kasvaneet aikana, jolloin edellä mainituista oli jo tullut osa arkea.

Koska eri sukupolvet ovat kasvaneet erilaisissa ympäristöissä, työelämässä on työntekijöitä, joiden kokemukset ovat täysin erilaisia. Siitä huolimatta sukupolvilla on myös tiettyjä yhteisiä piirteitä, joihin kannattaa tutustua tarkemmin.

Tässä artikkelissa tutustumme tärkeimpiin havaintoihin millenniaalien ja X-sukupolven eroista ja tutkimme sitä, kuinka sukupolvien suhteelliset samankaltaisuudet ja erot vaikuttavat siihen, kuinka organisaation on kohdeltava heitä.

Nykyään työpaikoilla on millenniaaleja enemmän kuin minkään muun sukupolven edustajia. Pew Research Centerin mukaan millenniaalien määrä työpaikoilla on lisääntynyt Yhdysvalloissa tasaisesti vuodesta 1995, ja vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien he ovat olleet suurin ikäryhmä yhdysvaltalaisissa yrityksissä.

Kun ottaa huomioon, että millenniaalien määrä toimistoissa lisääntyy jatkuvasti, on tärkeää ymmärtää, keitä he ovat ja mitä he haluavat organisaatioltasi. Teimme hiljattain The Laddersin kanssa tutkimuksen, jossa keskityttiin millenniaalien ja X-sukupolven eroihin. Tulosten tarkoitus on auttaa organisaatiotasi toimimaan millenniaalien kanssa entistä tehokkaammin. Seuraavassa on lueteltu tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia ja muita markkinatietoja:

78 % millenniaaleista etsii töitä LinkedInin avulla. Tämä on 20 % enemmän kuin toiseksi suosituin työnhakuvaihtoehto eli verkostoituminen ystävien ja perheen kautta. Koska tämä sukupolvi käyttää tekniikkaa sujuvasti ja on edelläkävijä mobiilitekniikan käyttöönotossa (Nielsenin mukaan yli 97 % millenniaaleista omistaa älypuhelimen), tutkimusta ja jatkuvia päivityksiä edellyttävän sivuston käyttäminen ei ole heille ongelma.

LinkedIn ja sosiaalinen media – millenniaalien kolmanneksi tärkein työnhakukanava, jota käyttää 44 % vastaajista – ovat suosittuja verkostoitumiskeinoja myös niiden tarjoamien sosiaalisten ja yhteisöllisten ominaisuuksien vuoksi. Millenniaalit haluavat tuntea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta, ja nämä alustat mahdollistavat sen sukupolvelle, joka käyttää verkkoa jatkuvasti.

Kuinka tämä vaikuttaa sinun organisaatioosi? Tee LinkedIn-sivustasi ja sosiaalisen media kanavistasi kiinnostavat ja ajantasaiset ja lisää sinne selkeät kuvaukset rooleista, joihin organisaatiosi on palkkaamassa työntekijöitä.

Ahdistaako sinua ajatus uuden esimiehen kanssa työskentelystä, uusista vastuista tai työnantajan vaihtumisesta?

Millenniaaleja ei ahdista. Education Advisory Boardin tutkimuksen mukaan millenniaalit vaihtavat työpaikkaa jopa 20 kertaa uransa aikana. Se on huomattavasti enemmän kuin minkään muun sukupolven kohdalla ja kaksi kertaa enemmän kuin suurilla ikäluokilla.

Haluatko vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta? Auta organisaatiosi millenniaaleja esittelemällä mahdollisuuksia sisäiseen roolien vaihtoon.

Jos haluat tietää, kuinka moni työntekijöistäsi harkitsee työpaikan vaihtoa, ja minkälaisia työpaikkoja he etsivät, lähetä heille sitoutumista koskeva kyselytutkimus neljännesvuosittain. Kyselytutkimuksen on oltava anonyymi, jotta työntekijät vastaavat rehellisesti. Lisäksi kyselytutkimuksessa on oltava muutamia kysymyksiä työntekijöiden tyytyväisyydestä nykyiseen rooliinsa sekä muista mahdollisuuksista, joista he saattaisivat olla kiinnostuneita. Jälkimmäinen kysymys voi olla avoin, sillä emme halua rajoittaa vastaajien vaihtoehtoja.

Kun saat vastaukset, arvioi ne tiimi-, osasto- ja organisaatiotasolla. Sen mukaan, kuinka paljon kysyntää on, kannattaa ehkä kertoa sisäisen siirron käytännöistä ja ilmoittaa asianmukaisille segmenteille avoimista paikoista.

Jos 66 % työntekijöistä haluaa ensisijaisesti sisäisen siirron, sisäisen siirron käytännöistä tiedottaminen ja niiden asettaminen etusijalle hyödyttävät lopulta kaikkia työntekijöitäsi.

Miksi millenniaalit haluaisivat työskennellä yrityksessäsi? Jos pystyt näyttämään, että yrityksesi välittää työntekijöiden kokonaishyvinvoinnista, yrityksesi on jo houkutteleva millenniaalien silmissä. Pew Centerin tutkimuksen mukaan millenniaalit asettavat työasioiden edelle hyvän vanhemmuuden, onnistuneen avioliiton ja muiden auttamisen.

Jotta organisaatio voi vastata näihin tarpeisiin ja houkutella työntekijöitä, sen on viestittävä ja esiteltävä tehokkaasti sitoutumistaan työn ja elämän tasapainottamiseen joustavilla työajoilla ja runsailla palkallisilla vapailla.

Onneksi työntekijöiden houkutteleminen ja yrityksessä pitäminen onnistuu millenniaalien tapauksessa lähes samoilla keinoilla kuin X-sukupolven työntekijöiden. X-sukupolven edustajat esimerkiksi käyttävät myös Internetiä työnhaussa ja vaihtavat työpaikkaa useammin kuin vanhemmat sukupolvet. Millenniaalien ja X-sukupolven välillä on kuitenkin muutamia oleellisia eroja:

X-sukupolven työntekijät ovat noin 25 % millenniaaleja halukkaampia tietämään etukäteen, mitä heiltä odotetaan, ennen kuin he aloittavat työt.

Jotta voit vastata heidän tarpeisiinsa ja varmistaa, että he tietävät, mitä heiltä odotetaan, kannattaa järjestää kokous ja/tai jakaa heille asiaa koskeva asiakirja ennen aikaa vievien projektien aloittamista.

Auttaako yrityksesi asiakkaitaan oikeasti?

Toivottavasti vastaus kysymykseen on kyllä. Jos niin on, varmista, että X-sukupolvea edustavat työntekijäsi tietävät sen myös. X-sukupolven edustajista vain 40 % on varmoja siitä, että heidän yrityksensä huolehtii asiakaskokemuksesta. Se on 50 % vähemmän kuin millenniaaleilla, minkä vuoksi X-sukupolven työntekijöiden motivaatio toimia roolissaan saattaa heiketä, ja he etsivät uuden työn.

Ehkäise se tunnistamalla X-sukupolven edustajat, jotka ovat tätä mieltä. Voit tehdä sen lisäämällä työntekijöiden kyselytutkimuksiin esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

1a) Asteikolla 0–10 (jossa 0 on pienin vaikutus ja 10 suurin), kuinka suureksi arvioisit ratkaisumme/palvelumme vaikutuksen asiakkaisiimme?

1b) Selitä parilla lauseella, miksi päädyit kyseiseen tulokseen.

Vaikka olisi houkuttelevaa olettaa, että kaikki edellä kerrottu pätee kaikkiin millenniaaleihin ja X-sukupolven edustajiin, niin ei ole. Työntekijät ovat yksilöitä, ja työntekijäryhmien käsitteleminen yleistysten perusteella voi vaikuttaa organisaatioon negatiivisesti.

Varmista, että ymmärrät työntekijöitäsi oikeasti yksilötasolla. Se saattaa vaatia kahdenkeskisiä keskusteluja, toimistokierroksia ja työntekijöille tehtyjä kyselytutkimuksia, joissa tiedustellaan työntekijöistä ja heidän työhön liittyvistä toiveistaan. Työntekijöiden ymmärtämiseen käytetty aika auttaa organisaatiotasi kuitenkin lopulta parantamaan työntekijöiden sitoutumista ja vähentämään työntekijöiden vaihtuvuutta pitkällä aikavälillä.

Haluatko ymmärtää työntekijöiden sitoutumista perusteellisesti? Tee tiimillesi kyselytutkimus jo tänään. Aloita →

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.

Luo parempi hakijakokemus

Selvitä SurveyMonkeyn avulla, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin.