Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

8 parasta käytäntöä millenniaalien johtamiseen

Mikä on tärkein tapa parantaa suhdetta Y-sukupolvea edustaviin työntekijöihin? Heitä on ymmärrettävä ja heidän vahvuuksiaan on hyödynnettävä. Nykyään millenniaalit muodostavat jo suuren osan työvoimasta, joten heitä on osattava johtaa tehokkaasti samalla, kun heidän johtamistaitojaan tuetaan.

Jos yrityksesi ei johda millenniaaleja tehokkaasti, parhaimmatkaan edut eivät pidä heitä yrityksesi palkkalistoilla. He alkavat etsiä uutta työpaikkaa ja lähtevät heti löytäessään jotakin parempaa.

Vahvalla yrityksellä on oltava vahvat johtamiskäytännöt, jotka hyödyntävät työntekijöiden vahvuuksia. Tässä on muutamia vinkkejä ja helposti toteutettavia käytäntöjä, jotka auttavat organisaatiotasi johtamaan millenniaaleja entistä paremmin.

Ensin on tärkeää ymmärtää, keitä työntekijäsi ovat ja mikä heille on tärkeintä. Millenniaalien rooli työpaikalla kasvaa jatkuvasti, ja he rikastuttavat työyhteisöä ainutlaatuisilla asenteilla, kokemuksilla ja näkökulmilla.

 • Pelkkä palkka ei pidä millenniaaleja tietyssä työpaikassa yhtä todennäköisesti kuin aiempia sukupolvia. Teimme The Laddersin kanssa tutkimuksen, jonka mukaan millenniaalit valitsevat työpaikan tietyn työkokemuksen vuoksi, ja jos he eivät saa työpaikasta odottamaansa kokemusta, he todennäköisesti etsivät uuden työn.
 • He etsivät työpaikkoja, jotka tuovat elämään merkitystä. Heitä houkuttelevat brändit, joihin he voivat samaistua, ja he ovat uskollisia yrityksille jotka pitävät lupauksensa ja saavat millenniaalit tuntemaan työnsä merkitykselliseksi.
 • He haluavat käyttää kykyjään ja vahvuuksiaan saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen. Jos työpaikka ei tarjoa heille mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun, he todennäköisesti vaihtavat työpaikkaa.
 • He suosivat konkreettisia ja käytännöllisiä toimia, jotka tuottavat tulosta. Selkeästi määritetyt tavoitteet ja säännöllinen palaute ovat heille tärkeitä.

Millenniaalien johtaminen ei eroa muiden ihmisten johtamisesta. Sinun on löydettävä keinot, jotka auttavat tukemaan heidän kehitystään ja parantamaan heidän viestintätaitojaan:

 • Tarjoa jatkuvaa palautetta. Vuosittainen kehityskeskustelu ei riitä tälle sukupolvelle. He haluavat säännöllisesti palautetta ja arvioita menestymisestään.
 • Tarjoa heille mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun. Cone Communicationsin tutkimuksen mukaan 93 % millenniaaleista motivoituu, kun he voivat osallistua koulutuksiin, oppivat uusia taitoja ja etenevät urallaan.
 • Tarjoa merkityksellisiä henkilökohtaisia kokemuksia. 90 % työssä käyvistä millenniaaleista motivoituu, kun he voivat tutkia uusia paikkoja ja tavata uusia ihmisiä.

Määritä selkeät ja johdonmukaiset tavoitteet yksittäisille työntekijöille, tiimeille ja koko yritykselle, ja kerro tavoitteet työntekijöille.

 • Määritä tavoitteet yhdessä. Anna työntekijöiden osallistua määrittämällä omat henkilökohtaiset työtavoitteensa. Se motivoi ja sitouttaa heitä enemmän kuin se, että heille annetaan valmiiksi määritetyt tavoitteet.
 • Tee tavoitteista selkeitä. Keskustele tavoitteista säännöllisesti työntekijöiden, koko tiimin ja yrityksesi johdon kanssa.
 • Määritä matkan varrelle virstanpylväitä. Muista juhlia kaikkia saavutuksia – myös pieniä. Tutkimuksemme mukaan 87 % millenniaaleista motivoituu saadessaan henkilökohtaista tunnustusta.

Millenniaalit voivat olla hyviä joukkuepelaajia, mutta muiden työntekijöiden tavoin hekin haluavat kokea olevansa osa tiimiä ja osallisia yrityksen menestykseen. Sen vuoksi millenniaaleja johdettaessa on muistettava tarjota heille mahdollisuuksia työskennellä osana ryhmää.

 • Tarjoa mentoreita ja/tai tiiminjohtajia. Millenniaalit tarkistavat mielellään asioita muilta ennen projektin aloittamista, tarjoavat innoissaan omia ideoitaan ja kuuntelevat myös muiden palautetta.
 • Anna heidän siis työskennellä yhdessä. Koska heille on opetettu koulussa, urheiluharrastuksissa ja leikeissä ryhmätyötä, millenniaalit työskentelevät selkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi paljon paremmin yhdessä.
 • Luo yhteisöjä. Millenniaalit parantavat mielellään ryhmän hyvinvointia – jopa henkilökohtaisen menestyksensä kustannuksella. He ovat kasvaneet luoden virtuaalisia ja konkreettisia yhteisöjä, joita yhdistävät yhteiset mielenkiinnon kohteet, arvot ja tavoitteet. Esimiesten tulisi vaalia tätä yhteisöllisyyttä houkutellakseen ja osallistaakseen millenniaaleja, jotta he pysyisivät yrityksen palveluksessa.

Millenniaalit haluavat elämänsä ja työnsä merkitsevän jotakin. He kaipaavat tunnetta siitä, että heidän työnsä on merkityksellistä ja muuttaa maailmaa. Merkityksellisyys myöskin lisää työntekijöiden sitoutumista, mikä puolestaan vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

 • Aloita työpaikalla kierrätysohjelmia ja anna työntekijöiden tehdä yritykseesi liittyvää hyväntekeväisyyttä. Cone Communicationsin tutkimuksen mukaan 75 % millenniaaleista suostuu pienempään palkkaan, jos heidän työpaikkansa on sosiaalisesti vastuullinen, ja 89 % odottaa työnantajansa järjestävän työpaikalla toimintaa ympäristön hyväksi.
 • Anna työntekijöiden käyttää osa lahjoistaan, energiastaan ja ajastaan sosiaalisten ja ympäristöongelmien hoitamiseen. Tutkimustemme mukaan 83 % millenniaaleista haluaa yritysten auttavan heitä sosiaalisten ja ympäristöongelmien hoitamisessa ja 89 % haluaa aktiivisesti auttaa yritystään parantamaan vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä.
 • Tarjoa heille mahdollisuuksia ja resursseja tehdä positiivisia sosiaalisia tekoja ja ympäristötekoja kotona. 83 % millenniaaleista haluaa yritykseltään tällaista tukea, ja 84 % haluaa, että yritykset auttavat heitä löytämään uusia tapoja osallistua yhteisönsä toimintaan.
 • Anna heidän jakaa. 76 % millenniaaleista haluaa pystyä jakamaan omia valokuviaan, videoitaan ja työkokemuksiaan sosiaalisen median kanavissa. 75 % haluaa käyttää niin tehdessään yrityksensä aihetunnisteita.

Useimmat millenniaalit ovat kasvaneet elektroniikan ympäröiminä. Se on vaikuttanut heidän osaamiseensa sekä positiivisesti että negatiivisesti.

 • Anna heidän käyttöönsä uusia laitteita ja ohjelmistoja. Millenniaaleille sisäinen ja ulkoinen viestintä on luonnollista ja multitaskaus taidemuoto. He sisäistävät uudet teknologiat.
 • Anna heille tietoja, joita he voivat organisoida, yhdistellä ja järjestellä. Useimmat millenniaalit pystyvät helposti järjestelemään ja ymmärtämään valtavia tietomääriä ja kokoamaan niitä helposti ymmärrettäviin ja järjestelmällisiin muotoihin.
 • Harkitse kaksisuuntaisia mentorointiohjelmia. Parhaita tapoja auttaa millenniaaleja kehittämään heikkouksiaan on hyödyntää heidän vahvuuksiaan. Anna teknisten sovellusten kanssa taistelevien suurten ikäluokkien ja X-sukupolven edustajien oppia millenniaaleilta – ja anna vanhempien työntekijöiden puolestaan auttaa millenniaaleja kehittämään henkilökohtaisia viestintätaitojaan.

Tuntuuko työntekijöistäsi, että he voivat hyödyntää työssään vahvuuksiaan ja kehittää heikkouksiaan? Selvitä asia lähettämällä heille kyselytutkimus! Luo kyselytutkimus→

Millenniaalit ovat kiinnostuneita sosiaalisesta mediasta, joten heistä tulee yrityksellesi erinomaisia brändilähettiläitä. Nykyäänkin työnhakijat kääntyvät perheen, ystävien puoleen ja yrityksen nykyisten työntekijöiden puoleen etsiessään tietoja. Niin tekevät myös mahdolliset asiakkaat.

 • Varmista, että he saavat heti alkuun positiivisia kokemuksia. Millenniaalit kehittävät jo rekrytoinnin, palkkaamisen ja perehdytyksen aikana tunteita ja asenteita yritystäsi ja sen lupauksia kohtaan. Gallupkyselyt osoittavat, että vain 12 % työntekijöistä on vahvasti sitä mieltä, heidän yrityksensä onnistuu hyvin uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Positiiviset kokemukset tässä vaiheessa voivat tehdä heistä brändilähettiläitä. Harkitse rekrytointityytyväisyyskyselymallin käyttämistä, jotta voit arvioida työntekijöidesi tuntemukset rekrytoinnista, palkkaamisesta ja perehdytyksestä.
 • Kannusta heitä esittämään näkemyksiään ja antamaan palautetta sosiaalisessa mediassa. Koska sosiaalisen median käyttö on millenniaaleille luonnollista, se innostaa todennäköisesti uusia työnhakijoita. He ovat valmiita puhumaan yrityksesi puolesta ja kannustavat sekä tuntemattomia että tuttuja hakemaan yritykseesi töihin tai ostamaan tuotteitasi. Voit luottaa siihen, että he jakavat vilpittömästi yritykseesi sekä sen tuotteisiin ja palveluihin liittyviä viestejä ja omia työkokemuksiaan.

Millenniaalit haluavat elämältä muutakin kuin kahdeksan tunnin työpäiviä toimistossa. Heille tärkeimpiä ovat työpaikat, jotka tarjoavat joustavuutta, itsenäisyyden tunteen ja elämänlaatua. Jotta saat millenniaalityöntekijöitäsi motivoitua, tarjoa joustavia etuja, jotka parantavat lopulta tuottavuutta. Tässä on joitakin omassa tutkimuksessamme ja Gallupin tutkimuksessa ilmenneitä millenniaalien suosimia työtapoja:

 • Anna heidän työnsä ja yksityiselämänsä lomittua. Yli kolmasosa aikuisista sanoo, että yksityiselämästä huolehtiminen työn lomassa on tärkeää, ja luku kasvaa 48 prosenttiin millenniaalien keskuudessa. Kolme tärkeintä aktiviteettia, joita he pitävät sopivina työn ohessa tehtäviksi, ovat tekstiviestien lähettäminen, henkilökohtaiset puhelut ja sosiaalisen median käyttäminen.
 • Luota siihen, että he ovat aina tavoitettavissa. Positiivinen puoli esimiesten ja työnantajien näkökulmasta on se, että millenniaalit ovat muita ikäryhmiä enemmän sitä mieltä, että on kohtuullista odottaa heidän vastaavaan työsähköposteihin työajan ulkopuolella (samaa mieltä oli 43 % millenniaaleista ja 39 % kaikista vastanneista). Millenniaaleista miehet ovat vielä todennäköisemmin samaa mieltä (47 %).
 • Harkitse työpaikkasuhteiden sallimista. Viidesosa (21 %) millenniaaleista myöntää, että heillä on ollut työpaikkaromanssi. Ehkäise salailua ja vaivaantuneita tilanteita antamalla työntekijöille mahdollisuus julkistaa suhteensa.
 • Anna mahdollisuus etätyöhön ja liukuviin työaikoihin. Millenniaaleille liukuva työaika on tärkeämpää kuin millekään muulle ryhmälle. Heille liukuvat työajat ja etätyö ovat luonnollisia asioita. Heidän työpanoksensa onkin optimaalinen, jos he saavat viettää 60–80 % työajastaan toimiston ulkopuolella.

Riippumatta siitä, mitä muutoksia otat käyttöön millenniaaleja johtaessasi, muista, että työntekijöiden palaute on oleellista työsuoritusten ja työtyytyväisyyden parantamisen kannalta. Jos haluat tietää, mitä työntekijäsi todella ajattelevat esimiehistään ja työstään, harkitse Johdon suoriutumista mittaavan kyselytutkimuksen teettämistä.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.