Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

SurveyMonkeyn esimerkkikysymysten ja kyselytutkimusmallien avulla voit luoda täydellisen kyselytutkimuksen.

SurveyMonkey-logo

On helppoa toivoa palautetta, mutta kyselytutkimuksen laatiminen voi vaikuttaa hankalalta. Voimme kertoa, ettei sen tarvitse olla hankalaa. Esimerkkikysymystemme, valmiiden kyselytutkimusmalliemme ja automaattisten kaavioidemme avulla se käy todella helposti.

Haluat kerätä tietoa tai palautetta tietyltä ryhmältä. Miten se käy parhaiten? Kyselytutkimuksen avulla, tietysti. Kyselytutkimus on helpoin ja tehokkain tapa saada tietoa, jonka avulla voit parantaa liiketoimintaasi. Mutta on tärkeää tietää, että tarvittavan datan saamiseksi kysymykset täytyy muotoilla oikein.

Verkkokysely on nimensä mukaan menetelmä, jolla kysytään määritetylle joukolle kohdistettuja kysymyksiä internetin kautta. Sen kautta saatujen mielipiteiden ja tietojen avulla voit tehdä liiketoimintapäätöksiä.

Kyselyn, tietovisan tai mielipidetiedustelun tarjoamisessa verkossa on kiistämättä etunsa, mutta siinä on myös joitakin haasteita. Ei kuitenkaan huolta, meidän avullamme prosessi sujuu helposti. Kohta siirrymme kyselytutkimuksen luomisen kymmeneen helppoon vaiheeseen, mutta ensin tutustumme verkkokyselyihin yleisellä tasolla.

Mukauta kyselytutkimuksiesi ulkoasu ja tunnelma ja lähetä niitä eri tavoilla. Katso, mitä muut kyselytutkimusten laatijat käyttävät.

Olet ehkä vastannut kyselytutkimuksiin paperilla, puhelimitse tai verkossa. Kyselytutkimusten analysoijan näkökulmasta verkkokyselyissä on kuitenkin selviä etuja.

Kyselytutkimukset ovat kehittyneet niistä päivistä, kun ne täytettiin aina käsin. Verkkokyselyiden vastausprosentti on yleensä korkeampi, koska niihin voidaan vastata millä tahansa laitteella. Lue lisää vinkkejä kyselytutkimuksen vastausprosentin parantamiseksi >

Teknologian kehityksen myötä verkkokyselyistä on tullut edullisempi vaihtoehto markkinatutkimusyhtiöihin tai -toimistoihin verrattuna. Kyselytutkimuksen laatimiseen, jakeluun ja vastausten keräämiseen ei tarvitse suurta budjettia – voit tehdä kaiken yhdeltä alustalta, jota koko tiimisi tai organisaatiosi voi käyttää. 

Verkkokyselyissä vastaajien antama data on käytettävissä välittömästi. SurveyMonkeyssa voit helposti analysoida tulokset ja muuttaa ne käyttökelpoisiksi havainnoiksi. Kun kyselyjä ei kerätä paperilla, vastaukset tulevat reaaliajassa. Virhemarginaali pienenee, koska vastaukset annetaan suoraan verkkokyselyjärjestelmään. Katso, miten se toimii

Verkkokysely on helppo laatia. SurveyMonkeyn esimerkkikysymyksiä ja -malleja, joita on tarjolla lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin, on jo perustason tilauksissa. Mukana on esimerkiksi tapahtumasuunnitteluun, asiakastyytyväisyyteen ja työntekijöiden sitoutumiseen liittyviä kyselyjä. Teemojen ja mukautuksen avulla voit laatia täydellisesti muotoiltuja, upean näköisiä kyselytutkimuksia nopeasti. Tulokset saat reaaliajassa, ja data analysoidaan alustassamme automaattisesti koneoppimisen ja tekoälyn avulla. Ongelmia ei tule edes edistyneen suodattamisen ja ristiintaulukointiraportoinnin kanssa. Kaikki käy helposti myös vastaajan kannalta! Kyselytutkimukseen voi vastata millä tahansa laitteella.

Verkkokyselyn muotoilu käy helposti alustallamme. Voit luoda haluamasi ulkoasun ja käyttää tarvitsemiasi kysymyksiä. Kysymyspankkimme tarjoaa jopa valmiita vastausvaihtoehtoja.  Ohjelmointiosaamista ei tarvita. On suuri etu pystyä luomaan tarvitsemansa kokonaisuus joustavasti. 

Joillekin osallistujille voi olla vaikeaa ilmaista itseään rehellisesti, jos on puhuttava toiselle ihmiselle kasvokkain tai puhelimessa. Yksityisesti vastatessa on helpompi olla avoin. Verkkoprosessi eliminoi myös mahdolliset vinoumat, joita saattaa ilmetä henkilökohtaisissa haastatteluissa. Lisätietoa kyselytutkimusten puolueettomuudesta.

Verkkokyselyissä ei tarvita tulostamista, postitusta, postimaksuja eikä haastattelijaa. Dataa ei tarvitse syöttää manuaalisesti tietokantaan, sillä se kerätään automaattisesti. Tämä on valtava etu ja tekee kyselytutkimusten tarjoamisesta edullisempaa verrattuna siihen, että tarvitsisi palkata työntekijöitä sen suorittamiseen.

SurveyMonkeyn avulla voit luoda esteettömiä kyselytutkimuksia, jotka ovat Section 508- ja WCAG 2 -yhteensopivia. Esteettömän kyselytutkimuksen tarkistuslistamme avulla voit varmistaa, että kyselytutkimus toimii näytönlukijan kanssa. Tarjoamme myös valmiita kyselytutkimusmalleja, jotka ovat taatusti esteettömiä näkövammaisille.

Vilpin mahdollisuus

Jos kyselytutkimuksessa on liikaa kysymyksiä, vaikeaselkoisia kysymyksiä tai se on liian monimutkainen, ihmiset eivät välttämättä vastaa totuudenmukaisesti. Vastaajat osallistuvat kyselytutkimukseen yksityisesti, joten siihen ei välttämättä käytetä tarvittavaa aikaa – vastauksia saatetaan napsautella miten sattuu vain, että päästään kyselyn loppuun. Tämä koskee erityisesti kyselytutkimuksia, joiden suorittamisesta on luvassa palkkio.

Rajallinen otanta ja vastaajien saatavuus

Joillakin ihmisryhmillä ei ole pääsyä internetiin, tai ne vastaavat vähemmän todennäköisesti verkkokyselyihin. Tämä saattaa vaikuttaa sekä vastaajamäärään että tulosten demografiaan. Jos tarvitset enemmän vastauksia kyselytutkimuksiisi, SurveyMonkey Audience voi auttaa. 

Mahdollisia yhteistyöhaasteita

Verkkokysely saatetaan poistaa tai ohittaa. Suositut sähköpostiohjelmat lajittelevat postin vastaanottajan puolesta, joten sähköpostitse lähetetyt kyselyt eivät ehkä päädy muiden tärkeiden viestien kanssa samaan paikkaan tai ne saattavat jopa ajautua "roskaposteihin".

Vähän näkyvyyttä ilman valvontaa

Vaikka haastattelijan puuttumisesta voi olla etua, se on samalla myös haaste. Haastattelija voi selventää vaikeaselkoisia kysymyksiä tai pyytää lisätietoja vastauksen tueksi. Tämän puuttuessa vastaajat saattavat tehdä virheellisiä päätelmiä, jotka näkyvät vastausten laadussa.

Nämä neljä verkkokyselyjen perustyyppiä – asiakastyytyväisyys, työntekijän sitoutuminen, markkinatutkimus ja asiakaspalaute – tarjoavat yrityksille tärkeää tietoa tulevia tavoitteita ja kasvua silmällä pitäen. Niistä kaikista saadaan liiketoimintasuunnitelmien, henkilöstöhallinnon, tuotekehityksen ja asiakassuhteiden kannalta ensiarvoisen tärkeää tietoa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saat selville, mitä mieltä asiakkaasi ovat tuotteistasi, palveluistasi ja liiketoiminnastasi. Tämäntyyppisestä kyselytutkimuksesta kerätyn tiedon avulla voidaan tehdä muutoksia ja parannuksia, jotka puolestaan lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja brändiuskollisuutta. 

Asiakastyytyväisyyskyselyillä voidaan

 • kartoittaa asiakaspalvelun tehokkuutta
 • selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä brändiisi
 • löytää asiakkaitasi kiinnostavia tuotteita ja palveluja
 • tunnistaa parannusta vaativat alueet
 • mitata asiakasuskollisuutta
 • parantaa asiakaskokemusta.

Työntekijän sitoutumistutkimuksella voit selvittää, mitä mieltä työntekijäsi ovat brändistä, palveluista, yhtiöstä ja johtamisesta. Näiden kysymysten vastaukset auttavat ymmärtämään nykyisiä järjestelmiäsi työntekijän kannalta ja nostamaan esiin parannusta vaativia alueita. Työntekijöiden sitoutumistutkimus auttaa sitouttamaan työntekijöitä sekä lisäämään työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Työntekijöiden sitoutumistutkimuksella voidaan

 • lisätä työpaikan inkluusiota
 • ymmärtää työntekijöiden asenteita palkan, etujen ja etuuksien suhteen
 • mitata työtyytyväisyyttä
 • tutkia johdon tehokkuutta
 • suorittaa exit-haastatteluja.

Lue lisää SurveyMonkey Enterprise -tilauksesta, joka auttaa organisaatioita työtyytyväisyyden ja tuottavuuden parantamisessa. 

Yritykset pienistä startupeista Fortune 500 -yhtiöihin tekevät päätöksiä markkinatutkimusten pohjalta. Markkinatutkimukset auttavat ymmärtämään kohdemarkkinoiden toiveita ja tarpeita niin tuotteen, palvelun kuin brändin osalta. Tee tutkimusta, niin sinun ei tarvitse tehdä tärkeitä liiketoimintapäätöksiä näppituntumalla.

Markkinatutkimuksilla voidaan

 • selvittää kohdeyleisön mielipidettä brändistä, tuotteesta tai palvelusta
 • arvioida markkinoiden puutteita ja kasvumahdollisuuksia
 • lanseerata uusia tuotteita
 • mitata mainoskampanjan menestystä
 • mitata bränditietoisuutta
 • selvittää yrityksen markkina-asemaa kilpailijoihin nähden.

Tehosta päätöksentekoa selvittämällä markkinoiden tarpeita, alan suuntauksia ja ostajien palautetta. Tutustu SurveyMonkeyn markkinatutkimusratkaisuihin

Asiakaspalautteen kautta asiakkaasi voivat auttaa sinua kehittämään liiketoimintaasi. Kerää palautetta koko asiakaspolun ajan arvioimalla bränditietoisuutta, ostokokemusta sekä asiakasuskollisuutta ja ‑pysyvyyttä.

Asiakaspalautekyselyllä voidaan

 • ymmärtää paremmin asiakkaiden käyttäytymistä, käsityksiä ja asenteita
 • mitata bränditietoisuutta ja asenteita
 • tunnistaa ostovirtojen heikot kohdat
 • optimoida asiakaspalvelu
 • parantaa asiakasuskollisuutta.

Olet nyt valmis hyödyntämään kaikki verkkokyselyjen edut. Ennen kuin pääset aloittamaan kyselytutkimuksen luomisen, sinun on kuitenkin vielä tehtävä nämä asiat:

Ensimmäinen ja tärkein vaihe on selvittää tarkalleen, miksi haluat laatia kyselytutkimuksen. Toisin sanoen, mikä on sen tarkoitus?

Kun kyselytutkimukselle on ytimekäs ja täsmällinen tarkoitus, osaat kysyä sellaiset kysymykset, joilla saat käyttökelpoiset vastaukset. Näitä asioita kannattaa pohtia miettiessäsi kyselytutkimuksesi tarkoitusta:

 • Kuka muu näkee vastaukset ja käyttää niitä? 
 • Millaista tietoa toivon saavani? 
 • Mitä päätöksiä aion tehdä?

Kun ymmärrät, miksi haluat tehdä kyselytutkimuksen, voit alkaa laatia sitä. Tällä sivulla saat vinkkejä, joiden avulla opit luomaan kyselytutkimuksen ja keräämään korvaamatonta tietoa. 

Mikä on tavoitteesi? Mitä tarkalleen ottaen haluat saada selville tämän kyselytutkimuksen avulla? Pidä mielessäsi selkeä tavoite ennen kuin alat laatia kysymyksiä, niin saat sinulle olennaista tietoa. Näin on helpompi laatia tavoitettasi vastaava kyselytutkimus.

Keitä kuuluu tämän tavoitteen kohdeyleisöön? Ilmoita selvästi, keneltä haluat saada tietoa. Ovatko he asiakkaita, työntekijöitä vai jonkun tietyn demografisen ryhmän edustajia? Määritä ihmisryhmä, jolta saat tarvitsemasi tiedon. Jos haluat tietoa bränditietoisuudesta, sinun tulisi tavoittaa markkinat ja mahdollisesti tietty demografinen ryhmä, joka jo tuntee yhtiösi. Jos taas haluat mielipiteitä tuotteistasi, sinun kannattaa pyytää palautetta ihmisiltä, jotka jo käyttävät niitä, eli asiakkailtasi.

Pidä kysymysten määrä mahdollisimman pienenä. Älä väsytä vastaajia turhilla uteluilla. Lyhyesti sanottuna, tarkkaan rajatut kysymykset johtavat laadukkaampiin ja runsaampiin vastauksiin. Suosittelemme pitämään kyselytutkimuksen pituuden alle 10 kysymyksessä. Jos on tarpeellista esittää useampia kysymyksiä, voit ehkä tarjota palautteen antamisesta kannustimen, esimerkiksi alennuskupongin.

Mahdollisimman selkeä viestintä kyselytutkimuksessa on tärkeää. Tämä tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, että luodaan mahdollisuuksien mukaan monikielisiä kyselytutkimuksia, sekä käytetään kieltä, joka vastaa kohdeyleisön kulttuurinormeja. Vältä sellaisia kapulakielisiä ilmaisuja kuin "vertikaalinen", "ajatusjohtaja" ja "kasvun valjastaminen". Käytä kyselytutkimuksessasi selkeää, ytimekästä ja luontevaa kieltä.

Testaa kyselytutkimusta ennen sen lähettämistä. Pyydä tiimisi jäseniä tai joitakin kohdeyleisöösi kuuluvia ihmisiä vastaamaan kyselyyn. Näin voit havaita ongelmat tai epäselvät kysymykset ja korjata ne ennen kuin lähetät kyselyn kaikille. Lue lisää tiimiyhteistyöstä kyselytutkimuksissa

Kyselytutkimuksesta ja yleisöstä riippuen kannustimen tarjoaminen saattaa kasvattaa vastausprosenttia. Useimmat ihmiset ovat mielissään, jos heidän vaivansa palkitaan. SurveyMonkeyn tutkimuksessa selvisi, että kannustimet voivat parantaa vastausprosenttia keskimäärin 50 %. Pyri pitämään kannustin linjassa sen kanssa, mitä pyydät osallistujilta. Liian suuri kannustin saattaa tuottaa epärehellisiä vastauksia, jos ihmiset vastaavat kyselyyn useita kertoja palkkion toivossa.

Vastausprosenttia voi parantaa lähettämällä muistutuksia niille, jotka eivät vielä ole osallistuneet kyselytutkimukseen. Lähetä muistutus 48–72 tuntia ensimmäisen kyselytutkimuspyynnön jälkeen. Jos myöhemmät muistutukset ovat tarpeen, lähetä niitä enintään 4. Varmista, että olet määrittänyt kyselytutkimuksen sulkeutumisajankohdan, äläkä lähetä muistutuksia enää sen jälkeen.

Löydät lisää resursseja verkkokyselyjen tekemiseen blogistamme ja ohjekeskuksestamme. Ne ovat aina apunasi tehdessäsi tarkoitukseesi mahdollisimman hyvin sopivaa kyselytutkimusta.

Kun laadit kyselytutkimusta, joudut tekemään paljon valintoja, mutta tietyt perussäännöt auttavat sinua valitsemaan oikein joka kerta. Tässä on 10 kätevää vinkkiä kyselytutkimukseen, jolla saat tarvitsemasi vastaukset.

Ryhmittele samankaltaiset kysymykset säilyttääksesi kyselytutkimuksen loogisena ja kohdennettuna. Sivunvaihdot, otsikot ja ohjeet auttavat ihmisiä ymmärtämään, mitä kysytään ja miksi.

Esimerkki, jossa on samantyyppisiä kysymyksiä ryhmissä ja sivunvaihtoja

Samojen kysymysten käyttäminen monessa eri kyselytutkimuksessa tai jopa saman kyselyn käyttäminen tietyin väliajoin on hyvä keino muodostaa vertailukohta ja seurata muutoksia vastaajien asenteissa.

Luettelo samantyyppisistä kysymyksistä, joilla testataan vastaajan asenteita

Vastaajat eivät pidä liian pitkistä kyselyistä. Muista pitää kysymysten määrä mahdollisimman pienenä, kun alat suunnitella kyselytutkimustasi. Satoihin esimerkkikysymyksiin ja kyselytutkimusmalleihin tutustumalla voit laatia juuri sinun tarkoitukseesi sopivan kyselyn.

Yhteistyöominaisuuksiemme avulla voit ottaa tiimisi mukaan kyselytutkimuksen laatimiseen. Vuonna 2019 tehdyn TechValidaten tutkimuksen mukaan yli 80 % asiakkaistamme laatii parempia kyselytutkimuksia ja saa parempia tuloksia yhteistyöllä. Yhteistyössä voit antaa ohjat tiimisi käsiin, parantaa tehokkuutta ja jakaa data nopeammin.