360 degree -työntekijäarvioinnin kyselytutkimusmalli

360 degree -arviointimenetelmä on suosittu ja tehokas tapa arvioida omia työtovereita yrityksen tai organisaation sisällä – ja tulla itse arvioiduksi. Käytä asiantuntijoiden hyväksymää 360 degree -arviointikyselyä, jos haluat lisätietoja yhdestä tai useammasta työtoveristasi. Kysely on laadittu niin esimiesten, työtovereiden kuin alaisten arviointiin sopivaksi.

Kun lähetät 360 degree -arviointikyselyn kaikille yrityksessäsi tai organisaatiossasi, saat palautetta työntekijöiden käyttäytymisestä ja voit sen pohjalta tehdä ehdotuksia ja antaa ohjausta. Tee yrityksestäsi tai organisaatiostasi upea työpaikka auttamalla jokaista suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla. Kyselyssä työtovereita pyydetään arvioimaan toisiaan ajankäytön, työn tehokkuuden ja ammattimaisuuden suhteen. Saat tietää, miten työntekijät arvioivat toinen toistaan. Voit muokata kyselyä ja kysyä erityisesti omaa työpaikkaasi koskevia kysymyksiä.

Tarjoamme monia tehokkaita ominaisuuksia, joiden avulla kyselytutkimuksen käynnistäminen onnistuu nopeasti, mutta tässä ovat suosituimmat ominaisuudet uusille käyttäjille.

Käyttövalmiita teemoja, helppokäyttöisiä väripaletteja, räätälöityjä fontteja, brändäys ja muuta.

Kerää kyselytutkimusvastaukset esimerkiksi sähköpostilla, verkossa, tekstiviestillä, sosiaalisessa mediassa tai QR-koodin avulla.

Automaattinen yhteenveto tuloksista, suodattimet, muokattavat koontinäytöt, ristiintaulukoinnin raportit, tekstianalyysit ja muuta.

Tutustu asiakkaisiimme, verkkoseminaareihin ja oppaisiin, joissa neuvotaan, miten voit kerätä palautetta omalla alallasi.

Vinkkejä, joiden avulla luot parempia kyselytutkimuksia, sekä tietoa tuoteuutuuksista ja omista tutkimuksistamme.

Oppaita ominaisuuksien käyttöön, lisätietoa laskutuksesta ja yhteydenotto asiakaspalveluun.

  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Loading...
  Selaa lisää kyselytutkimusmalleja