Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Virhemarginaalin hyödyntäminen, ilmaiset mallit ja asiantuntijoiden suunnittelemat ominaisuudet lisäävät luottamusta kyselytutkimusten tuloksiin.

SurveyMonkey-logo

Vastaavatko kyselytutkimustuloksesi koskaan täydellisesti tutkimaasi populaatiota? Tuskin.

Saat kuitenkin hyvän käsityksen tilanteesta käyttämällä virhemarginaalilaskinta. Tämän kätevän työkalun avulla selvität, onko kyselytutkimukseesi vastanneiden ihmisten määrä riittävä, jotta keräämäsi tiedot ovat luotettavia.

Joukko, jonka mielipidettä ja käyttäytymistä otos edustaa.
Todennäköisyys, jolla otoksesi edustaa tutkimuspopulaation asenteita. Alan standardi on 95 %.
Kyselytutkimukseen vastanneiden ihmisten lukumäärä.

0

Virhemarginaali kertoo, miten tarkkaan voit odottaa kyselytutkimustulostesi vastaavan koko populaation näkemyksiä. Muista, että kyselytutkimuksessa pienempi ryhmä (kyselytutkimuksen vastaajat) edustaa suurempaa ryhmää (kohdemarkkinat tai koko populaatio).

Voit pitää virhemarginaalia keinona mitata kyselytutkimuksesi tehokkuutta. Mitä pienempi virhemarginaali, sitä enemmän voit luottaa tuloksiin. Mitä suurempi virhemarginaali, sitä kauempana tulokset saattavat olla koko populaation näkemyksistä.

Kuten jo nimi antaa ymmärtää, virhemarginaali on alue, jossa arvot voivat olla kyselytutkimuksen todellisten tulosten ylä- tai alapuolella. Jos esimerkiksi 60 % vastanneista vastasi ”kyllä”, ja virhemarginaali on 5 %, tämä tarkoittaa, että 55–65 % väestöstä ajattelee, että vastaus on ”kyllä”.

Virhemarginaalin kaava

n = otoskoko • σ = populaation keskihajonta • z = z-pistemäärä

 1. Selvitä populaation keskihajonta (σ) ja otoskoko (n).
 2. Ota sitten otoskokosi neliöjuuri ja jaa sillä populaatiosi keskihajonta.
 3. Kerro tulos z-pistemäärällä, joka on yhdenmukainen halutun luottamusvälisi kanssa seuraavan taulukon mukaisesti:
Haluttu luotettavuustasoz-pistemäärä
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Katsotaanpa virhemarginaalikaavaa esimerkin kautta.

Kuvittele, että yrität päättää uuden tuotteen nimeä, ja vaihtoehtosi ovat A ja B. Kohdemarkkinoillasi on 400 000 potentiaalista asiakasta. Tämä on koko populaatiosi.

Päätät tehdä kyselytutkimuksen 600 potentiaaliselle asiakkaalle. Tämä on otoskokosi.

Jos haluat laskea otoskokosi, tutustu otoskokolaskuriimme.

Kun saat tulokset, 60 % vastaajista pitää enemmän vaihtoehdosta A. Sinun on lisättävä luotettavuustaso virhemarginaalilaskuriin.

Tämä luku ilmaisee, miten varma voit olla siitä, että otos vastaa tarkasti koko väestön mielipidettä. Tutkijat asettavat sen yleensä 90, 95 tai 99 prosenttiin.

Koeta syöttää tämän esimerkin luvut virhemarginaalilaskuriin. Laskuri antaa virhemarginaaliksi 4 %.

Kuten muistat, 60 % vastaajista piti vaihtoehdosta A. Tämä virhemarginaali tarkoittaa 95 %:n tarkkuudella, että 56–64 % koko populaatiosta (kohdemarkkinoistasi) valitsisi nimen A tuotteellesi.

56 ja 64 saadaan lisäämällä ja vähentämällä virhemarginaali otoksesi vastauksesta.

Luottamusväli ja luottamustaso on helppo sekoittaa toisiinsa. Luottamustaso kertoo, kuinka todennäköisesti arvo on luottamusvälin alueella, ja tämä alue selvitetään virhemarginaalin avulla.

Virhemarginaali auttaa määrittämään, miten virheellinen arviomme mahdollisesti on. Esimerkiksi 95 %:n luottamustaso tarkoittaa 95 %:n todennäköisyyttä, että arvo on luottamusvälillä. Mitä suurempi luottamustaso, sitä suurempi alue (tai väli), mikä puolestaan merkitsee suurempaa virhemarginaalia.

Kuten edellä mainittiin, virhemarginaali auttaa selvittämään, onko kyselytutkimuksesi otoskoko sopiva.

Jos virhemarginaali näyttää liian suurelta, otantaa kannattaa suurentaa, jotta kyselytutkimukseen osallistuneen populaation mielipiteet vastaavat paremmin koko väestöä.

Tämä tarkoittaa, että sinun on lähetettävä kyselytutkimuksesi useammalle ihmiselle.

Otoskoon laskimella voit helposti määrittää, kunka monen ihmisen on vastattava kyselytutkimukseesi.

Haluatko laskea tilastollisen merkitsevyyden? Tutustu A/B-testauslaskuriimme.

Nyt kun tiedät, miten virhemarginaali lasketaan ja miten se vaikuttaa tuloksiisi, katsomme kuinka voit lisätä nämä konseptit kyselytutkimukseesi.

Aiheesta on lisätietoja myös tässä populaation arviointia käsittelevässä artikkelissa.

 1. Määritä kokonaispopulaatiosi
  Tämä käsittää kaikki ihmiset, joita haluat tutkia kyselytutkimuksellasi. Edellisessä esimerkissä tämä luku oli 400 000.
 2. Päätä haluamasi tarkkuus
  Sinun on päätettävä, kuinka suuri ero tulostesi ja koko kohdemarkkinoiden mielipiteiden välillä on hyväksyttävä. Sitä varten on mitattava otoksesi virhemarginaali ja luotettavuustaso.
 3. Määritä otoskoko
  Seuraavaksi sinun on päätettävä halutun luotettavuustason ja hyväksyttävän virhemarginaalin perusteella, kuinka monta vastaajaa tarvitset. Muista myös, ettei jokainen kyselytutkimuksen vastaanottaja vastaa siihen. Otoskokosi on vastaanottamiesi valmiiden vastausten lukumäärä.
 4. Laske vastausprosenttisi
  Vastausprosentti on niiden kyselytutkimuksen vastaanottajien prosenttiosuus, jotka vastasivat kyselytutkimukseen. Tee valistunut arvaus. Jos käytät satunnaisotantaa, varovainen arvio on, että noin 10–15 % vastaanottajista vastaa kyselytutkimukseen. Tarkista aikaisempien kyselytutkimustesi tavallinen vastausprosentti.
 5. Olet saanut selville tutkittavien ihmisten kokonaismäärän
  Kun olet selvittänyt prosenttiosuuden vaiheessa 4, tiedät, monelleko ihmiselle sinun on lähetettävä kyselytutkimus saadaksesi riittävästi vastauksia. Kuten huomasimme, virhemarginaalin (ja siihen liittyvien seikkojen kuten otoskoon ja luotettavuustason) tunteminen on tärkeä osa kyselytutkimuksen suunnittelua. Kun pystyt laskemaan sen, voit jatkaa varmalla pohjalla.
Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

SurveyMonkey tarjoaa työkalut, joilla voit tehdä, optimoida ja jakaa kyselytutkimuksia, jotta saat tarvitsemasi vastaukset.