Jos haluat varmistaa, että verkkokyselytutkimuksesi tulokset ovat mahdollisimman tarkkoja, käytä virhemarginaalilaskuriamme. Tällä helppokäyttöisellä työkalulla voit laskea kyselytutkimuksesi tulosten virhemarginaalin ja varmistaa havaintojesi tarkkuuden.

Vastaavatko kyselytutkimustuloksesi koskaan täydellisesti tutkimaasi populaatiota? Tuskin.

Mutta voit saada hyvän käsityksen siitä, miten lähellä olet, käyttämällä virhemarginaalilaskuria. Tämä kätevä työkalu auttaa sinua löytämään virhemarginaalisi ja kertoo, onko kyselytutkimukseesi vastanneiden ihmisten määrä riittävä, jotta voit luottaa keräämiesi tietojen tarkkuuteen.

Joukko, jonka mielipidettä ja käyttäytymistä otos edustaa.
Todennäköisyys, jolla otoksesi edustaa tutkimuspopulaation asenteita. Alan standardi on 95 %.
Kyselytutkimukseen vastanneiden ihmisten lukumäärä.

0

Virhemarginaali eli luottamusväli kertoo, miten tarkkaan voit odottaa kyselytutkimustulostesi vastaavan koko populaation näkemyksiä. Muista, että kyselytutkimuksessa pienempi ryhmä (kyselytutkimuksen vastaajat) edustaa suurempaa ryhmää (kohdemarkkinat tai koko populaatio).

Voit pitää virhemarginaalia keinona mitata kyselytutkimuksesi tehokkuutta. Mitä pienempi virhemarginaali, sitä enemmän voit luottaa tuloksiin. Mitä suurempi virhemarginaali, sitä kauempana tulokset saattavat olla koko populaation näkemyksistä.

Kuten jo nimi antaa ymmärtää, virhemarginaali on alue, jossa arvot voivat olla kyselytutkimuksen todellisten tulosten ylä- tai alapuolella. Jos esimerkiksi 60 % vastanneista vastasi ”kyllä”, ja virhemarginaali on 5 %, tämä tarkoittaa, että 55–65 % väestöstä ajattelee, että vastaus on ”kyllä”.

Virhemarginaalin kaava

n = otoskoko • σ = populaation keskihajonta • z = z-pistemäärä

 1. Selvitä populaation keskihajonta (σ) ja otoskoko (n).
 2. Ota sitten otoskokosi neliöjuuri ja jaa sillä populaatiosi keskihajonta.
 3. Kerro tulos z-pistemäärällä, joka on yhdenmukainen halutun luottamusvälisi kanssa seuraavan taulukon mukaisesti:
Haluttu luotettavuustasoz-pistemäärä
80 %1,28
85 %1,44
90 %1,65
95 %1,96
99 %2,58

Katsotaanpa virhemarginaalikaavaa esimerkin kautta.

Kuvittele, että yrität päättää uuden tuotteen nimeä, ja vaihtoehtosi ovat A ja B. Kohdemarkkinoillasi on 400 000 potentiaalista asiakasta. Tämä on koko populaatiosi.

Päätät tehdä kyselytutkimuksen 600 potentiaaliselle asiakkaalle. Tämä on otoskokosi.

Jos haluat laskea otoskokosi, tutustu otoskokolaskuriimme.

Kun saat tulokset, 60 % vastaajista pitää enemmän vaihtoehdosta A. Sinun on lisättävä luotettavuustaso virhemarginaalilaskuriin.

Tämä numero kertoo kuinka varma voit olla, että otos edustaa koko populaation asenteita tarkasti. Tutkijat asettavat tämän yleensä arvoon 90 %, 95 % tai 99 %. (Älä sekoita luottamustasoa luottamusväliin, joka on virhemarginaalin synonyymi.)

Koeta syöttää tämän esimerkin luvut virhemarginaalilaskuriin. Laskuri antaa virhemarginaaliksi 4 %.

Kuten muistat, 60 % vastaajista piti vaihtoehdosta A. Tämä virhemarginaali tarkoittaa, että tiedät nyt 95 %:n tarkkuudella, että 56–64 % koko populaatiosta – eli kohdemarkkinoistasi – valitsisi nimen A tuotteellesi.

56 ja 64 saadaan lisäämällä ja vähentämällä virhemarginaali otoksesi vastauksesta.

Kuten edellä mainittiin, virhemarginaali auttaa selvittämään, onko kyselytutkimuksesi otoskoko sopiva.

Jos virhemarginaali näyttää liian suurelta, otantaa kannattaa suurentaa, jotta kyselytutkimukseen osallistuneen populaation mielipiteet vastaavat paremmin koko väestöä.

Tämä tarkoittaa, että sinun on lähetettävä kyselytutkimuksesi useammalle ihmiselle.

Otoskoon laskurilla voit helposti määrittää, kuinka monen ihmisen on vastattava kyselytutkimukseesi.

Haluatko laskea tilastollisen merkitsevyyden? Tutustu A/B-testauslaskuriimme.

Nyt kun tiedät, miten virhemarginaali lasketaan ja miten se vaikuttaa tuloksiisi, voimme tarkastella vaiheita, joiden kautta voit lisätä nämä konseptit kyselytutkimuksesi suunnitteluun.

Aiheesta on lisätietoja myös tässä populaation arviointia käsittelevässä artikkelissa.

 1. Määritä kokonaispopulaatiosi
  Tämä käsittää kaikki ihmiset, joita haluat tutkia kyselytutkimuksellasi. Edellisessä esimerkissä tämä luku oli 400 000.
 2. Päätä haluamasi tarkkuus
  Sinun on päätettävä, kuinka suuri ero tulostesi ja koko kohdemarkkinoiden mielipiteiden välillä on hyväksyttävä. Sitä varten on mitattava otoksesi virhemarginaali ja luotettavuustaso.
 3. Määritä otoskoko
  Seuraavaksi sinun on päätettävä halutun luotettavuustason ja hyväksyttävän virhemarginaalin perusteella, kuinka monta vastaajaa tarvitset. Muista myös, ettei jokainen kyselytutkimuksen vastaanottaja vastaa siihen. Otoskokosi on vastaanottamiesi valmiiden vastausten lukumäärä.
 4. Laske vastausprosenttisi
  Vastausprosentti on niiden kyselytutkimuksen vastaanottajien prosenttiosuus, jotka vastasivat kyselytutkimukseen. Tee valistunut arvaus. Jos käytät satunnaisotantaa, varovainen arvio on, että noin 10–15 % vastaanottajista vastaa kyselytutkimukseen. Tarkista aikaisempien kyselytutkimustesi tavallinen vastausprosentti.
 5. Olet saanut selville tutkittavien ihmisten kokonaismäärän
  Kun olet selvittänyt prosenttiosuuden vaiheessa 4, tiedät, monelleko ihmiselle sinun on lähetettävä kyselytutkimus saadaksesi riittävästi vastauksia. Kuten huomasimme, virhemarginaalin (ja siihen liittyvien seikkojen kuten otoskoon ja luotettavuustason) tunteminen on tärkeä osa kyselytutkimuksen suunnittelua. Kun pystyt laskemaan sen, voit jatkaa varmalla pohjalla.

SurveyMonkey tarjoaa työkalut, joilla voit tehdä, optimoida ja jakaa kyselytutkimuksia, jotta saat tarvitsemasi vastaukset.