Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

5 askelta terveen työkulttuurin luontiin

Miten varmistat, että työntekijäsi ovat keskittyneitä, motivoituneita ja sitoutuneita

Jokaisella organisaatiolla on omanlaisensa kulttuuri, jota muovaa sen arvot, prioriteetit, työntekijät ja monet muut tekijät. Nämä sekoittuvat luonnollisesti keskenään, jolloin muodostuu yrityksen jokapäiväinen ympäristö – sen työkulttuuri. Millainen sitten on terve työkulttuuri? Sellainen, johon osallistuvat työntekijät kokevat olonsa arvostetuiksi, turvallisiksi ja mukaviksi, ja jossa on runsaasti tilaa kasvulle. Tutkimme tarkkaan eräitä työntekijöiden uravalintoihin vaikuttavia tekijöitä yhdessä The Laddersin kanssa – joista monet voivat vaikuttaa työkulttuuriin varsin voimakkaasti. Kysyimme tuhansilta ihmisiltä USA:ssa mitkä asiat ovat heille kaikkein tärkeimpiä uran kannalta käyttämällä omia kyselytutkimustekniikoitamme.

Olemme oppineet, että onnellisempi työyhteisö on myös tuottavampi, ja että menestyksekkäät johtajat arvioivat työntekijöiden tyytyväisyyttä jatkuvasti. Jos et keskity pitämään työntekijöitäsi tyytyväisinä työhönsä ja työnantajaansa, saatat pian huomata, että sinulla on vaikeuksia pitää kiinni nykyisestä henkilöstöstäsi ja houkutella uusia päteviä tekijöitä. Tässä muutamia helppoja askeleita terveemmän työkulttuurin luontiin.

Positiivista kulttuuria ei voi olla ilman osallistamista. Kokonaisvaltainen oppaamme sisältää ilmaisia kyselytutkimusmalleja sekä asiantuntijoiden ohjeita osallistavan yrityskulttuurin rakentamiseen.

Työntekijöiden sitoutuminen – eli “tunteellisesti ja psykologisesti työhönsä ja työpaikkaansa sitoutuneiden” työntekijöiden palkkaaminen ja kehittäminen – on oleellisen tärkeää positiivisten työsuhteiden ja hyvän tuloksen luomisessa. Äskettäisessä Gallupin mielipidetiedustelussa havaittiin, että vain yksi kolmasosa amerikkalaisesta työvoimasta kokee olevansa sitoutunut työhönsä. Kyselyssä havaittiin myös, että hyvin sitoutuneet työntekijät ovat 17 % tuottavampia ja heidän poissaolojensa määrä on 41 % pienempi. Voit tehdä seuraavia asioita työntekijöiden sitoutumisen parantamiseksi:

 • Palkkaa ja kehitä hyviä johtajia. Terve työkulttuuri alkaa ylhäältä.
 • Tarjoa johtajille heidän tarvitsemansa resurssit. Kun oikeiden ihmisten palkkaamiseen vaaditut resurssit ovat kunnossa, johtajasi voivat muodostaa tehokkaita tiimejä, jotka ovat sekä motivoituneita että sitoutuneita.
 • Aseta selkeitä ja saavutettavissa olevia tavoitteita – yhdessä. Työntekijöille täytyy olla selvää, mitä tavoitteita heille, heidän tiimilleen ja sinun yrityksellesi on asetettu. Näiden tavoitteiden tulee liittyä työntekijöiden jokapäiväisiin kokemuksiin ja olla uskottavasti saavutettavia ollakseen merkityksellisiä. Kun työntekijät osallistuvat tavoitteiden asettamiseen, he tuntevat olevansa sitoutuneita työhönsä jopa neljä kertaa todennäköisemmin.

Mittaa ensin, toimi sitten. Et voi korjata ongelmia, joiden olemassaolosta et ole tietoinen. Hyvä alku on kysyä työntekijöiltä, kuinka sitoutuneita he itse kokevat olevansa niin työhönsä kuin työpaikkaansa. Yksinkertainen kyselytutkimus voi tuottaa oleellista tietoa siitä, kuinka osallisia työntekijäsi kokevat olevansa tehtyyn työhön. Konteksti on tässä usein erittäin tärkeää. Mieti, miten tuloksesi vertautuvat muihin saman kokoisiin tai samalla alalla toimiviin yrityksiin.

Työntekijöiden vaihtuvuus on aina ollut työnantajien huolena, etenkin ravintola-alalla ja vastaavilla sektoreilla. Historia tuntee kuitenkin yrityksiä ja työuria, joissa työntekijät ovat pysyneet samoina jopa 20 vuotta tai kauemmin.

Viimeaikaiset ansioluettelot sisältävät kuitenkin usein yhden tai kahden vuoden työrupeamia useissa yrityksissä. Puolet äskettäisessä Gallupin mielipidetiedustelussa haastatelluista työntekijöistä kertoi etsivänsä uutta työtä tai olevansa valmiita ottamaan vastaan tarjouksia. 35 % vastaajista kertoi vaihtaneensa työpaikkaa edellisen kolmen vuoden aikana. Voit tehdä seuraavia asioita parantaaksesi työntekijöiden pysyvyyttä:

 • Ota käyttöön säännölliset ja reilut palkankorotukset. Monet aktiivisesti työtä hakevat työntekijät haluavat nimenomaan parempaa palkkaa, joten kilpailukykyiset palkankorotukset ovat oleellinen osa yrityksesi kilpailukyvyn varmistamisessa muihin yrityksiin verrattuna.
 • Tarjoa mahdollisuuksia ylennyksiin. Monet työpaikastaan lähtevät – etenkin milleniaalit – tekevät näin siksi, että he eivät koe saaneensa riittävästi mahdollisuuksia edetä urallaan.
 • Luo turvallisuutta. Yksi pääasiallisista työpaikan vaihdon syistä on halu löytää vakaa työpaikka. Työntekijät lähtevät, kun he kokevat, että potkuja annetaan säännöllisesti tai että työpaikan säilyttäminen riippuu huolimattomasti asetetuista tavoitteista tai johdon päähänpistoista.

Tämän päivän työntekijät tahtovat enemmän kuin kiinteän viisipäiväisen työviikon tai kahdeksan tunnin työpäivän. Työntekijöille tällä hetkellä tärkeimmät edut ovat sellaisia, jotka mahdollistavat heille suurempaa joustavuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi etätyöt, nelipäiväiset työviikot ja/tai joustavat työtunnit, jolloin he voivat tulla töihin milloin tahansa, kunhan tekevät määrätyn määrän tunteja joka päivä.

 • Havaitsemme tutkimuksissamme jatkuvasti, että joustavat aikataulut ja etätyömahdollisuudet vaikuttavat työpaikasta lähtemiseen tai työpaikan vastaanottamiseen.
 • Yli puolet työntekijöistä kertovat olevansa valmiita vaihtamaan työpaikkaa joustavan työajan takia.
 • 37 % työntekijöistä ovat halukkaita siirtymään sellaiseen työhön, jossa he voivat tehdä töitä etänä ainakin osan aikaa.

Vuosittaiset suoriutumisarvioinnit olivat joskus vakiintuneet standardiksi, mutta näiden vuorovaikutustilanteiden yksipuolisuus on nyt vaihtumassa edistyksellisempiin viestinnän muotoihin. Nykypäivän työntekijät haluavat jatkuvaa palautetta, selkeästi kerrottuja tavoitteita sekä yhteistyöhön perustuvaa työympäristöä, joka koetaan reiluksi, merkitykselliseksi ja kannustavaksi. Voit parantaa viestintääsi muutamalla helpolla keinolla.

 • Ole yhteydessä työntekijöihisi usein. Säännölliset ja epämuodolliset keskustelut johtajien kanssa auttavat työntekijöitä ymmärtämään, miten heidän jokapäiväinen työnsä liittyy yrityksesi tavoitteisiin. Keräämämme tieto osoittaa, että ne työntekijät, jotka puhuvat tavoitteistaan ja onnistumisistaan johtajiensa kanssa vähintään kerran puolessa vuodessa, ovat kolme kertaa todennäköisemmin sitoutuneita ja motivoituneita työssään muihin työntekijöihin verrattuna.
 • Ole läsnä. Tämä ei tarkoita pelkästään sitä, että olet paikalla silloin, kun työntekijöilläsi on kysymyksiä, ongelmia tai huolia. Kun olet kanssakäymisessä työntekijöidesi kanssa, sinun kannattaa varmistaa, että he tuntevat tulleensa kuulluiksi selventämällä ja muotoilemalla heidän viestinsä omin sanoin. Ole empaattinen heitä kohtaan ja anna heidän tietää, että ymmärrät heidän turhautumistaan ja tuet heitä työongelmien ratkaisemisessa.

Nykypäivän yritysten työnantajabrändin – eli heidän maineensa työnantajana – täytyy olla yhtä vahva kuin niiden asiakasbrändin. Valitettavasti monet yritykset jättävät työnantajabrändin kokonaan huomiotta tai osoittavat vain hyvin vähän resursseja sen rakentamiseen ja vahvistamiseen. Vaikka yritysten ei tarvitsekaan sijoittaa yhtä paljon rahaa sisäisen brändin kehitykseen kuin vaikkapa ulkoisiin markkinointipyrkimyksiin, niiden täytyy kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota työnantajabrändiinsä.

Vahva työnantajabrändi houkuttelee työntekijöitä yrityksen palvelukseen ja pysymään työssään. Tämä tekee heistä yrityksesi puolestapuhujia sekä auttaa sinua erottumaan kilpailijoistasi. Tämä on erityisen tärkeää korostuneen kilpailun ja jatkuvan yhteenliittyvyyden leimaamalla teknologian aikakaudella. Glassdoorin kaltaiset yritykset tarjoavat yritysarvioita, toimitusjohtajien kannatuslukuja, palkkaraportteja, haastatteluarvioita ja -kysymyksiä, luontoisetuarvioita ja paljon muuta. Näin kuka tahansa voi nähdä organisaatiosi entisten ja nykyisten työntekijöiden sille antamia arvosanoja, jolloin työnhakijat voivat kirjaimellisesti shoppailla heidän tarpeensa todennäköisimmin täyttäviä työpaikkoja. Työntekijöistä on tullut työpaikkojen kuluttajia.

Työkulttuurin korjaamiseen tai parantamiseen ei ole mitään yhtä helppoa ratkaisua, vaan se vaatii muutosvauhtia, aikaa ja johtajiesi osallistumista kautta koko yrityksesi. Sen tuloksena syntyvän terveen työkulttuurin tuottamat onnelliset ja sitoutuneet työntekijät ovat kuitenkin käytännössä mittaamattoman arvokkaita.

Ryhdyitpä sitten mihin tahansa toimenpiteisiin työpaikkasi tervehdyttämiseksi, haluat varmasti kyvyn mitata työntekijöidesi kokemuksia heidän työympäristöstään. Tulet huomaamaan, että SurveyMonkey tarjoaa runsaasti informaatiota, kyselytutkimusmalleja ja jopa mukautetun ratkaisun paremman ja positiivisemman työkulttuurin luomisen tueksi.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.