Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Työntekijäkyselyt

Luo parempi työpaikka työntekijä- ja henkilöstökyselytutkimusten avulla.

Haluat sitten parantaa työntekijöiden sitoutuneisuutta, mitata työntekijöiden tyytyväisyyttä, saada palautetta luontoiseduista tai arvioida suorituksia, pääset helposti alkuun asiantuntijoidemme laatimien mallien avulla. Tehokkaat analyysityökalumme auttavat sinua näkemään suuntauksia, laatimaan kaavioita, viemään ammattimaisia raportteja muihin ohjelmiin ja hiomaan yrityksesi olemassaolon tarkoitusta.

Jos haluat rekrytoida parhaat kyvyt ja pitää heistä kiinni, työntekijöiden kyselytutkimukset auttavat huomattavasti ymmärtämään yrityksen käytössä olevien toimintamallien vaikutuksen ja tunnistamaan kehittämistä kaipaavia osa-alueita. Jos olet kiinnostunut työntekijöiden motivoinnista ja sitouttamisesta, tunnustuksien antamisesta, kilpailukykyisten etuuksien tarjoamisesta tai työsuorituksien mittaamisesta, henkilöstöhallinnon kyselytutkimukset voivat auttaa. Työntekijöiden palautteen ja kyselytutkimusten tulosten avulla näet, mikä toimii ja mikä ei, ja voit seurata kehitystä ajan mittaan.

Teet parempia päätöksiä, parannat organisaation hyvinvointia ja saat tehdä työtä onnellisemmalla työpaikalla, kun kuuntelet työntekijöitäsi. Kehitettävien osa-alueiden tunnistaminen voi myös parantaa työntekijöiden pysyvyyttä yrityksessä. Ammattimaiset, menetelmäasiantuntijoiden suunnittelemat SurveyMonkeyn työpaikka-, työntekijä- ja koulutusmallit auttavat sinut nopeasti alkuun. Voit käyttää kyselytutkimuksiamme sellaisenaan tai lisätä niihin tarkempia kysymyksiä tiimistäsi. Voit myös tehdä verkossa olevista kyselyistä brändisi mukaisia lisäämällä niihin yrityksesi logon ja värit.

Alla on joitakin tapoja, joilla yritysten omistajat, henkilöstöjohtajat, johtajat, koulutus- ja kehitysosaajat sekä henkisen pääoman asiantuntijat pysyvät ajan hermolla työntekijöidensä tuntemuksista.

Työntekijäarvioinnit perustuvat esimiehiltä, työtovereilta ja alaisilta saatuun palautteeseen. Tällainen palaute keskittyy työntekijän arviointiin useasta näkökulmasta.

Mitä kursseja, koulutusta tai muuta ohjausta työntekijät tarvitsevat tavoitteidensa saavuttamiseen? Mitä työntekijät ajattelevat yrityksen koulutus- ja kehitysohjelmasta? Tuntuuko heistä, että yritys arvostaa heidän uratavoitteitaan ja pyrkimyksiään? Katso lisää tapoja, joilla voimme auttaa arvioimaan koulutuksen ja tiiminrakennustapahtumien tehokkuutta tapahtumasuunnittelu- ja palautekyselyiden avulla.

Yhteenkuuluvuutta ja osallistamista painottavan yrityskulttuurin luominen on paras tapa houkutella erilaisia ja lahjakkaita työntekijöitä, luoda kestävä työvoima ja mikä tärkeintä, saada työntekijät tuntemaan, että heitä tuetaan kaikissa tilanteissa. SurveyMonkeyn osallistamista ja yhteenkuuluvuutta koskeva kyselytutkimusmalli voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä teet hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Tuntevatko työntekijät saavansa riittävän korvauksen työstään? Vastaavatko luontoisedut henkilöstön tarpeita? Haluaisivatko he jotain tiettyjä etuja, joita ei ole vielä käytössä? Tuntevatko työntekijät, että heidän ponnistelunsa huomataan ja niitä arvostetaan? Pysy kilpailukykyisenä selvittämällä työntekijöidesi mielipiteitä.

Miten työntekijät arvioivat itse työssä suoriutumistaan ja tyytyväisyyttään? Ovatko he saavuttaneet vuoden tai vuosineljänneksen alussa asetetut tavoitteet? Ovatko heille asetetut tavoitteet kohtuullisia ja saavutettavissa? Pyydä työntekijöitä arvioimaan itsensä sekä antamaan esimerkkejä asioista, jotka toimivat ja eivät toimi.

Ovatko työntekijöiden työtehtävät ja vastuualueet heidän omasta mielestään palkitsevia? Onko heillä tarpeeksi haasteita ja nauttivatko he edelleen töihin tulemisesta? Antaisiko jokin toinen työtehtävä enemmän tyydytystä tai parempia oppimismahdollisuuksia? Pidä työmoraali korkealla asettamalla työtyytyväisyys etusijalle.

Miten työntekijät arvioivat yritystä ja työympäristöä? Stressaavatko aikataulut heitä? Ovatko he tyytyväisiä yrityksen kehityssuuntaan? Ovatko he sitoutuneita työtehtäväänsä ja yritykseen? Onko työ- ja vapaa-aika sopivassa tasapainossa? Selvitä onnellisemman ja tuottavamman työvoiman salaisuus.

Mitä työntekijät ajattelevat henkilöstöasioista? Ovatko he tyytyväisiä työpaikan turvallisuuteen ja yrityksen etiikkaan? Pitävätkö he työtovereistaan? Mitä mieltä he ovat, kun henkilöstöosasto ilmoittaa joidenkin toimintatapojen muuttumisesta? Paras tapa ehkäistä julkisuuskuvaan tai sosiaaliseen mediaan liittyviä ongelmia on selvittää, mitä työntekijät ajattelevat, ennen kuin he kertovat ajatuksistaan julkisesti.

Mitä mieltä eri osastojen työntekijät ovat johdon edustajista? Kertovatko työnjohtajat ja ylempi johto odotuksistaan omille alaisilleen? Ovatko yrityksen tavoitteet ja visio selkeitä kaikille työntekijöille eri tiimeissä, osastoilla ja alueilla?

Kertovatko yrityksestä lähtevät työntekijät näkemyksistään, jotka saattaisivat parantaa työhön perehdyttämistä ja yleistä työtyytyväisyyttä? Ota selville, miksi jotkut työntekijät lähtevät ja mitä voit tehdä pitääksesi muut yrityksesi palveluksessa.

Mitä mieltä työntekijät ovat neljännesvuosittain järjestettävästä kokouksesta tai torstaisista virkistystapahtumista? Haluaisivatko he lisää tapahtumia? Mitä he pitäisivät matkasta Tukholmaan tai Tallinnaan? Lähetä tapahtumakysely ja tee seuraavasta tapahtumasta tai kokouksesta entistä parempi.

Työntekijöiden tyytyväisyyttä syvemmin mittaavat sitoutumiskyselyt tarkastelevat työntekijöiden omien kokemuksien osa-alueita erikseen pyrkien selvittämään, mikä heitä motivoi ja mikä estää heitä toimimasta. Tuloksena saadaan konkreettisiin toimenpiteisiin johtavia näkemyksiä, joiden ansiosta tuottavuus työpaikalla paranee.

Vertaa osastoja toisiinsa ja tarkastele tuloksia ajan kuluessa. Jos esimerkiksi yhden osaston työntekijöistä 80 % on tyytyväisiä, mutta muilla osastoilla tyytyväisten osuus on 90 %, tiedät, mihin sinun tulee keskittyä. Kun huomaat tyytyväisyyden nousevan tai laskevan ajan mittaan, voit mitata jatkuvia pyrkimyksiäsi. Hyvä vertailukohta luodaan esittämällä kullekin ryhmälle samat kysymykset joka kerta.

SurveyMonkeyn hyppykysymysten ansiosta voit laatia ja lähettää yhden yhteisen työntekijäkyselyn ja saada vastauksia kaikilla kyselytutkimuksessa käyttämilläsi kielillä. Tällä tavalla saat tarkempia vastauksia koko organisaatiosi laajuudelta.

Käytä aikasi viisaasti hyödyntämällä SurveyMonkeyn menetelmäasiantuntijoiden laatimia valmiita henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden kyselytutkimusmalleja. Voit laatia verkkokyselyn vain muutamassa minuutissa käyttämällä laajaa aihevalikoimaamme, johon kuuluvat esimerkiksi työntekijöiden tyytyväisyys, 360 degrees -arviointi ja rekrytointi. SurveyMonkey antaa käyttöösi myös kyselytutkimustyökalut, joiden avulla pystyt hyödyntämään ja analysoimaan kyselytutkimustasi sekä tekemään fiksumpia päätöksiä. Lisäksi suhtaudumme kyselytutkimusten tietoturvallisuuteen vakavasti, joten voit olla varma, että tietosi ovat turvassa.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.