Koulutuskyselytutkimusmallit

Tue oppimista ja kehittymistä koulutuskyselytutkimuksilla

Maailma muuttuu nykyään nopeasti uusien teknologioiden, globalisaation ja kaikilla tieteenaloilla tehtävien läpimurtojen ansiosta, joten jatkuva koulutus ja kouluttautuminen on yhä tärkeämpää.

Jossakin vaiheessa elämäänsä valtaosa ihmisistä osallistuu jonkinlaiseen koulutukseen, jossa he voivat nopeasti hankkia tarvitsemiaan taitoja joko työelämään, perhe-elämään tai huvin vuoksi. Jos toimit koulutusalalla, tiedät, että kaikilla opiskelijoilla on sama päämäärä: he haluavat oppia taidon, jota he voivat hyödyntää tehokkaasti mahdollisimman pian. Koulutukset eroavat monin tavoin perinteisestä opiskelusta, sillä osallistujat odottavat taitojensa kehittyvän lähes välittömästi yhden koulutuskerran jälkeen. Kuntoutusohjelman asiakas, myyntikoulutuksen opiskelija tai joogakurssiin osallistuja ei jatka, jollei huomaa edistystä.

Kyselyt ovat ensiarvoisen tärkeitä koulutusalan ammattilaisten työkaluja, varsinkin kun niitä käytetään yhdessä koulutuksen tehokkuutta arvioivien mallien kanssa. Voit soveltaa kyselytutkimusten avulla keräämääsi palautetta koulutusohjelmien, kurssitarjonnan sekä kouluttajien arviointiin; tiettyjen taitojen kehittämisen kohdentamiseen yksilöille tai ryhmille; sekä keskitetyn koulutuksen suunnitteluun millä tahansa koulutuksen alalla.

Kyselytutkimusten käyttö koulutuksen tehostamisessa

Kyselytutkimuksilla voit selvittää, millaista koulutusta kannattaisi tarjota, kuinka tehokasta tarjoamasi koulutus on ja tuntevatko opiskelijat oppivansa haluamiaan taitoja.

Koulutusta edeltävien ja seuraavien taitojen arviointi

Hanki katsaus opiskelijan tiedoista ja taidoista ennen koulutusta ja sen jälkeen koulutusta edeltävällä ja seuraavalla kyselytutkimuksella. Teetä opiskelijoilla kyselytutkimus, kun he aloittavat kurssin tai ohjelman, ja anna heidän täyttää sama kyselytutkimus uudelleen kurssin päätteeksi.

Jatkuvaa edistystä kohti tavoitteiden saavuttamista

Tee opiskelijoille mielipidetiedustelu pitempien koulutusohjelmien alussa. Se muodostaa perustan, johon verrata tilannetta matkalla kohti päämäärää. Kartoita edistystä: pyydä opiskelijoita arvioimaan omaa edistystään koulutuksen aikana. Jaa kyselytutkimuksesi mobiililaitteisiin koulutuspaikassa, niin saat reaaliaikaista palautetta, tai sosiaalisessa mediassa, niin voit julkaista saavutuksia heidän omassa verkostossaan.

Koulutettavan tyytyväisyys kurssiin tai ohjelmaan

Selvitä, onko tarjoamasi koulutus kiinnostavaa ja tehokasta. Vastaatko osallistujien odotuksiin? Saavatko he juuri sellaista ohjausta tai tietoa, mitä odottivatkin? Tämän palautteen avulla pystyt kehittymään jatkuvasti.

Ohjaajan tai opettajan tehokkuus

Kaksi kouluttajaa voi antaa samaa koulutusta hyvin eri tavoilla, ja juuri erilaisuudella voit houkutella lisää opiskelijoita. Haluat kuitenkin olla varma, että kaikki kouluttajat ovat päteviä kouluttamaan. Kyselytutkimuksilla voit hankkia opiskelijoiden mielipiteitä opettajan tehokkuudesta.

Koulutus ja urakehitys

Mitä mieltä opiskelijat tai työntekijät ovat organisaatiosi kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksista? Tukeeko tarjonta heidän uratavoitteitaan ja kunnianhimoaan? Millaiset koulutusohjelmat auttaisivat heitä päämääriensä tavoittelussa?

Koulutuksen tarpeet ja mahdollisuudet

Kaipaavatko alueesi seniorit tekniikan alkeiskurssia? Ovatko esikoistaan odottavat vanhemmat kiinnostuneita synnytys- ja vauvanhoitovalmennuksesta? Tarvitsevatko hengellisen järjestösi jäsenet edistyneempää hengellistä koulutusta? Hyödynnä kyselytutkimuksia yhteisössä, työpaikalla, terveydenhoito- tai liikuntaorganisaatiossa suunnitellaksesi tunteja ja koulutusta, josta on hyötyä asukkaille, työntekijöille, potilaille tai asiakkaille. Testaa potentiaalinen tarjonta SurveyMonkey Audience ‑palvelulla, jossa on miljoonia omaa kohdeyleisöäsi edustavia vastaajia.

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Katso oppaistamme ohjeet kyselytutkimusten laatimiseen ja toimeenpanemiseen. Tässä on muutamia muita ehdotuksia, joilla saat ihmiset vastaamaan kyselytutkimuksiisi.

1. Lyhyestä virsi kaunis

Lyhyeen ja ytimekkääseen kyselytutkimukseen vastataan suuremmalla todennäköisyydellä.

2. Tarjoa mahdollisuus avoimeen palautteeseen

Anna ihmisille mahdollisuus kertoa lisää ajatuksistaan valitsemalla erilaisista kysymystyypeistä. Sisällytä myös avoimia kysymyksiä, joissa on tekstiruudut vapaaseen vastaamiseen.

3. Jätä muodollisuudet pois

Älä käytä yritysmaailman kieltä äläkä liian hankalaa tai teknistä kieltä. Pidä sävy keskustelunomaisena.

Esimerkkejä koulutuskyselytutkimuksista (jotkin ovat saatavilla vain englanniksi)

Lista mahdollista koulutusaiheista on loputon. SurveyMonkeylla on tarjolla lukuisia kyselytutkimuksia, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata erilaisten koulutusalojen tarpeisiin. Tässä on muutamia malleja, joita voit käyttää yksityishenkilöille, kuntalaisille, opiskelijoille ja oppilaiden vanhemmille sekä työntekijöille suunnatuissa kyselytutkimuksissa.

Asiakastyytyväisyys ja asiakaspalvelu

Mitä mieltä asiakkaasi ovat kokemuksistaan yrityksesi tai asiakaspalvelijoidesi kanssa? Palautteen avulla voit selvittää, millaista asiakaspalvelukoulutusta voisit tarjota työntekijöillesi.

Oppimisen tuki ja vanhempien sitoutuminen

Selvitä, kuinka vanhemmat tukevat oppilaiden oppimista kotona tai ovat yhteydessä lasten opettajiin. Palautteen avulla voit kehittää koulutusta, joka auttaa vanhempia opastamaan lapsiaan hyvien oppimisstrategioiden omaksumisessa, ongelmien tai koulussa kohdattujen haasteiden käsittelyssä tai tiettyjen oppimistavoitteiden saavuttamisessa.

Yliopistoassistentin arviointi

Pyydä opiskelijoilta palautetta assistentin pitämästä kurssista. Tietojen avulla voit kehittää assistenttien yleistä koulutusta koko yliopistossa tai erityiskoulutusta tietyssä oppiaineessa tai ryhmässä.

Työntekijän ja johdon suoriutuminen

Tunnista työntekijöiden ja johtajien kovien ja pehmeiden taitojen kehitysmahdollisuudet. Pyydä johtajia arvioimaan työntekijän suoriutumisen tärkeimpiä osa-alueita ja pyydä työntekijöiltä yrityksen johtoryhmää koskevaa palautetta. Palautteen avulla voit suunnitella työpaikkasi koulutustarjontaa.

Osaston ja tiimin suoriutuminen

Teetä johtoryhmille kyselytutkimus osastojensa tai tiimiensä avainosaamisesta osoittaaksesi osa-alueet, jotka kaipaavat osaamisen ja ammattitaidon, tehokkaan viestinnän ja positiivisen asiakasvuorovaikutuksen kehittämistä.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.