Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Demografisten tietojen kerääminen kyselytutkimuksista

Missä asut? Mitä teet työksesi? Paljonko tienaat? Kysymykset ovat toki henkilökohtaisia, mutta keräämällä demografisia tietoja tällaisilla kysymyksillä opit ymmärtämään yleisöäsi entistä paremmin.

Demografisten tietojen avulla voit ymmärtää yleisösi tiettyjä taustaominaisuuksia entistä paremmin. Tällaisia ovat muun muassa ikä, etninen tausta, tulotaso, työtilanne ja siviilisääty. Kysymällä kyselytutkimuksissa demografisia kysymyksiä voit kerätä demografisia tietoja nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaistasi oikeassa mittakaavassa. Tämä puolestaan auttaa suunnittelemaan markkinasegmentointistrategian niin, että tavoitat oikeat asiakkaat.

Mikä on demografisten kyselytutkimuskysymysten määritelmä? Ja mikä tärkeintä: kuinka niitä käytettään kyselytutkimuksissa? Tässä artikkelissa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin ja annetaan vinkkejä niiden käyttämiseen. Lisäksi saat työkalut demografisten tietojen analysoimiseen. Löydät myös kyselytutkimuksen mallikysymyksiä ja demografisia esimerkkejä, joita voit käyttää omassa kyselytutkimuksessasi.

Yksinkertaistettuna demografiset kysymykset ovat mitä tahansa kysymyksiä, joiden avulla pyritään ymmärtämään tietyn vastaajan identiteettiä.

Demografisilla kyselytutkimuksilla (demografisia kysymyksiä käyttävillä kyselytutkimuksilla) etsitään vastaajista sellaisia perustietoja, joiden avulla kyselytutkimuksen laatija saa selville, mihin kukin henkilö sijoittuu yleisessä populaatiossa.

Demografisia tietoja ovat muun muassa ikä, etninen tausta, sukupuoli, siviilisääty, tulotaso, koulutus ja työllisyystilanne. Voit kerätä tällaisia tietoja helposti ja tehokkaasti kyselytutkimuskysymyksillä.

Mitä yhteistä näillä esimerkeillä sitten on? Ne ovat konkreettisia ominaisuuksia, joilla voidaan rajata sitä, mihin markkinasegmenttiin kohdeyleisösi sopii parhaiten. Tämä tarkoittaa, että voit jakaa suuren ihmisjoukon alijoukkoihin esimerkiksi tulo- tai koulutustason perusteella. Demografiset kysymykset ovat tässä prosessissa avainasemassa, mutta miksi markkinasegmentointiin kannattaa panostaa?

Eri ammattiryhmistä muun muassa markkinoijat voivat hyötyä demografisten kysymysten esittämisestä.
Mitä enemmän he tietävät kohdepopulaatiosta, sitä suuremmalla todennäköisyydellä heidän viestinsä puhuttelee haluttua yleisöä.

Ajattele, kuinka eri tavalla markkinoisit tuotettasi, jos tietäisit, että suurin osa kohdepopulaatiosi koostuu hyvätuloisista naimisissa olevista miehistä verrattuna yliopistossa opiskeleviin sinkkunaisiin. Tai jos yleisöäsi olisivat Rovaniemellä asuvat eläkeläismiehet verrattuna Helsingissä asuviin naispuolisiin yritysjohtajiin? Vähäkin tieto kohdeyleisöstä voi vaikuttaa valtavasti.

Tällaisista tiedoista on hyötyä monissa tilanteissa, kuten tuotteita kehitettäessä, mainosten tehokkuutta mitattaessa, terveyspalveluja tarjottaessa, yritettäessä ymmärtää julkista mielipidettä tai jopa autoja myytäessä.

Kuka tahansa sektorista tai toimialasta riippumatta voi hyötyä siitä, että saa merkityksellisiä tietoja yleisöstään SurveyMonkeyn demografisten kyselytutkimusten avulla.

SurveyMonkeyn demografisten kyselytutkimusmallien avulla voit segmentoida yleisösi tulotason, sukupuolen, sijainnin ja muiden tekijöiden mukaan.

Tämän linkin kautta voit tutustua erilaisiin demografisen tutkimuksen käyttötarkoituksiin.

SurveyMonkey tarjoaa useita asiantuntijoiden laatimia kyselytutkimusmalleja, joita voit käyttää sellaisenaan tai joiden avulla voit laatia oman kyselytutkimuksen.

Voit käyttää myös kysymyspankin sertifioituja kysymyksiä, mikä on hyvä vaihtoehto silloin, kun tarvitset laajempaan kyselytutkimukseen vain muutamia demografisia kysymyksiä. Se onkin melko yleinen käytäntö.

Muutamia esimerkkejä hyvistä demografisen kyselytutkimuksen kysymyksistä:

Ikä

Mihin seuraavista ikäluokista kuulut?

 • 17 tai nuorempi
 • 18–20
 • 21–29
 • 30–39
 • 40–49
 • 50–59
 • 60 tai vanhempi

Sukupuoli

Mikä sukupuolesi on?

 • Nainen
 • Mies
 • Muu (täsmennä)

Huomaa, että viimeinen vaihtoehto edellyttää tekstikenttää, jossa vastaaja voi määrittää identiteettinsä.

Siviilisääty

Oletko tällä hetkellä naimisissa, leski, eronnut vai asumuserossa, vai etkö ole ollut koskaan naimisissa?

 • Naimisissa
 • Leski
 • Eronnut
 • Asumuserossa
 • En koskaan naimisissa

Koulutus

Mikä on korkein suorittamasi koulutustaso tai tutkinto?

 • Alle lukiotaso
 • Lukiotaso tai vastaava
 • Korkeakouluopintoja ilman tutkintoa
 • Alempi korkeakoulututkinto
 • Ylempi korkeakoulututkinto
 • Tohtorintutkinto

Työllisyystilanne

Mikä seuraavista luokista kuvaa parhaiten työllisyystilannettasi?

 • Työssä, työskentelen 1–39 tuntia viikossa
 • Työssä, työskentelen vähintään 40 tuntia viikossa
 • Työtön, etsin työtä
 • Työtön, EN etsi työtä
 • Eläkkeellä
 • Vammainen, työkyvytön

Kotitalouden tulot

Kuinka paljon kaikki taloutesi jäsenet ansaitsivat yhteensä vuonna 2010?

 • 0 – 9 999 €
 • 10 000 – 19 999 €
 • 20 000 – 29 999 €
 • 30 000 – 39 999 €
 • 40 000 – 49 999 €
 • 50 000 – 59 999 €
 • 60 000 – 69 999 €
 • 70 000 – 79 999 €
 • 80 000 – 89 999 €
 • 90 000 – 99 999 €
 • 100 000 € tai enemmän

Nyt, kun olemme tutustuneet demografisiin mallikysymyksiin, voit tutustua käyttövalmiisiin demografisten kyselytutkimusten malleihin.

Seuraavat ovat SurveyMonkeyn metodologien laatimia kyselytutkimusmalleja, jotka sisältävät demografisia kyselytutkimuskysymyksiä:

* Huomaa, että jotkin demografisten tietojen kyselytutkimusmallit ovat tällä hetkellä saatavana vain englanniksi.

Tässä kuuden kysymyksen kyselytutkimusmallissa selvitetään vastaajien sukupuoli, ikä, koulutus, työllisyystilanne, kotitalouden tulot ja etninen ryhmä.

Kuuden katsausmallissa esitetyn kysymyksen lisäksi tässä 12 kysymystä sisältävässä kyselytutkimusmallissa kysytään maantieteellistä sijaintia, asumismuotoa, siviilisäätyä, etnisyyttä, yrityksen tai maatilan omistusta ja henkilökohtaisia tuloja.

Selvitä kahdella kysymyksellä vastaajien työllisyystilanne ja se, millaista työtä he tekevät.

Selvitä kouluyhteisön koostumus 16 väestötietokysymyksellä koskien esimerkiksi sukupuolta, tulotasoa, etnistä taustaa ja suhdetta oppilaaseen.

Tutustu paremmin asiakasluettelosi yrityksiin tällä 10 kysymyksen kyselytutkimuksella, jossa tiedustellaan muun muassa koska yritys on perustettu, missä sen pääpaikka sijaitsee ja mikä on työntekijöiden ja toimipisteiden lukumäärä.

Näillä yritysasiakaskyselytutkimusmalleilla voit auttaa yritysasiakkaitasi ymmärtämään omia loppuasiakkaitaan. Demografiset kysymykset koskevat ikää, sukupuolta, koulutustasoa, työllisyystilannetta, talouden vuosituloja, siviilisäätyä ja perhetilannetta, asumista, liiketoimintaa ja maatilan omistamista.

SurveyMonkeyn valikoimaan kuuluu useita muita demografisten kyselytutkimusten malleja, jotka liittyvät esimerkiksi työmatkakäytäntöihin, kotitalouden budjetointiin, Internetin käyttöön, kielitaitoon, matkapuhelimen käyttöön tai varusmiespalvelukseen.

Verkkopohjaiset kyselytutkimukset ovat erinomainen keino saavuttaa laaja yleisö. Voit julkaista demografisia kyselyitä verkkosivustollasi, lähettää niitä sähköpostitse tai kutsua vastaajia Facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa.

Jos tarvitset apua oikean kohdeyleisön tavoittamisessa, voit turvautua palveluun, joka auttaa saamaan tarpeeksi vastaajia ja tekemään kyselytutkimuksesi demografisesta jakaumasta oikeanlaisen. SurveyMonkey Audience tekee vastaajien löytämisestä helppoa, eikä sinun tarvitse edes kysyä heiltä demografisia kysymyksiä.

Miksikö ei? Sen vuoksi, että voit lähettää kyselytutkimuksesi vastaajille, jotka on valittu demografisten tavoitteidesi mukaan. SurveyMonkey Audience tietää, kuka kyselyyn vastaa, ja voi sen vuoksi lisätä suoraan vastauksiisi viidenlaista demografista tietoa (sukupuoli, ikä, kotitalouden tulot, laite, jolla kyselytutkimukseen vastattiin, ja sijainti). Tämä säästää vastaajien aikaa ja varmistaa, että tavoitat oikeat ihmiset.

SurveyMonkey Analysointi ‑toiminnon suodatus- ja vertailutyökaluilla voit helposti vertailla eri demografisten ryhmien vastauksia. Se tekee demografisesta segmentoinnista ja tietojen analysoinnista SurveyMonkey Audiencella vielä helpompaa.

Olet melkein valmis laatimaan oman demografisen kyselyn. Tutustu kuitenkin ensin vinkkeihin, jotka auttavat käyttämään parhaita käytäntöjä kyselytutkimuksen metodologiassa.

 1. Ajattele kyselytutkimuksesi tavoitetta. Jokainen kyselytutkimus alkaa tavoitteen asettamisesta. Kun pidät tärkeimmän tavoitteesi mielessä, oikeanlaisten demografisten kysymysten valitseminen on helpompaa.
 2. Käytä kuitenkin vain demografisia kysymyksiä, joita tarvitset. Älä lisää liian monta kysymystä, tai vastaajat väsyvät.
 3. Ota yleisösi huomioon. Muotoile demografiset kysymykset kunnioittavasti, sillä monet kysymyksistä liittyvät henkilökohtaiseen identiteettiin, kuten sukupuoleen ja etniseen taustaan.
 4. Käytä henkilökohtaista sävyä oikeaan aikaan. Kuten kahdenkeskisessä keskustelussa, sinun on ensin luotava vastaajaan suhde ja siirryttävä vasta sen jälkeen henkilökohtaisiin asioihin. Voit lukea aiheesta lisää arkaluontoisia kysymyksiä koskevasta artikkelista.
 5. Varmista, ettei numeroissa ole päällekkäisyyttä. Kuten edellä esitetyistä tuloja koskevista kysymyksistä kävi ilmi, kahdessa vastauksessa ei saa olla samaa numeroa. Jos esimerkiksi yksi ikäluokka kattaa ikävuodet 50–59, seuraavan ikäluokan on alettava luvusta 60, ei 59.
 6. Anonymisoi vastaukset. Monet arastelevat itseään koskevien tietojen luovuttamista. Tämä voi koskea esimerkiksi seuraavia demografisia tietoja: tulotaso, työllisyystilanne ja etninen tausta. Jos tutkimuksesi koskee laajoja demografisia kaavoja tai trendejä, harkitse vastausten anonymisointia ja varmista, että vastaajat tietävät sinun tekevän niin.
 7. Selitä kyselytutkimuksen tarkoitus. Esittele kyselytutkimus lyhyesti ja kerro, kuinka käytät tietoja. Esimerkki: ”Haluamme tietää enemmän asiakkaistamme ja siitä, mitä he haluavat. Näiden tietojen avulla voimme lisätä valikoimaamme sellaiset tuotteet ja palvelut, joita asiakkaamme haluavat.”
 8. Tee kyselytutkimuksesta mahdollisimman saavutettava. Pyri tavoittamaan mahdollisimman monta ihmistä. Kaikkien SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallien saavutettavuus vastaa Yhdysvaltojen Section 508 ‑standardeja, ja ne voidaan toimittaa verkon kautta monilla eri tavoilla.
 9. Lyhyestä virsi kaunis. Lyhyet kyselytutkimukset ovat vastaajille helpompia. Kerro, kuinka kauan kyselytutkimukseesi vastaaminen kestää.

Tämä kattava opas demografisten kysymysten käyttämisestä kyselytutkimuksissa antaa sinulle valmiudet kysyä kohdeyleisöltäsi tietoja, joita saatat tarvita seuraavassa projektissasi. Aloita oma kyselytutkimus heti →

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.