Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Lue lisää pulssikyselyistä ja niiden eduista työntekijä- ja asiakaspalautteen kannalta. Opi parhaat käytännöt ja löydä maksuttomat mallit oman pulssikyselyn tekemiseen.

Viiden tähden arvio, pylväsdiagrammi ja asiakkaiden arvosteluja

Tärkeimmät ongelmakohtasi eivät todennäköisesti pysy samoina vuodesta toiseen. Mistä tiedämme sen?

Tutkimustiimimme kysyy samaa asiaa viikoittain tuhansilta amerikkalaisilta poliittisissa kyselyissä. Niissä ihmisten ongelmat vaihtelevat vuosineljänneksittäin, kuukausittain ja jopa viikoittain. 

On luonnollista, että ihmisten mielipiteet muuttuvat. Et kuitenkaan välttämättä pysy mukana näissä muutoksissa, ellet lähetä vastaajille kyselytutkimuksia säännöllisesti.

Onneksi sitä varten on olemassa kyselytutkimusstrategia: pulssikysely. Seuraavaksi tutustumme pulssikyselyjen tekemiseen ja siihen, kuinka voit kerätä niillä vastaajilta palautetta ja seurata palautteessa tapahtuvia muutoksia ajan kuluessa.

Pulssikyselyt ovat lyhyitä kyselyjä tai palautetyökaluja, joilla organisaatiot keräävät reaaliaikaisia havaintoja työntekijöiltä, asiakkailta tai muilta sidosryhmiltä. Yleensä niissä on vain muutama kysymys, ja niihin vastaaminen on nopeaa ja helppoa. 

Pulssikyselyjä tehdään säännöllisesti, esimerkiksi viikoittain, kahden viikon välein tai kuukausittain. Niitä kutsutaankin pulssikyselyiksi, koska niillä mitataan säännöllisesti organisaation tai yksittäisten ihmisten ”pulssi”.

Pulssikyselyjen ensisijainen tarkoitus on kerätä ajantasaista palautetta ja dataa organisaation ja sen toiminnan eri osa-alueista. Palaute voi liittyä seuraaviin asioihin:

Pulssikysely tarkoittaa, että samalle kohdeyleisölle lähetetään säännöllisesti (kuukausittain, neljännesvuosittain tai puolivuosittain) lyhyt kyselytutkimus. Pulssikyselyissä on yleensä 3–6 kysymystä.

Joko olet vakuuttunut pulssikyselyjen tarpeellisuudesta? Tutustu seuraavaksi pulssikyselyjen tekemisen parhaisiin käytäntöihin.

Vaikka kysymyksiä on vähän, näistä kyselytutkimuksista on kuitenkin monenlaista hyötyä organisaatiollesi.

Pulssikyselyt auttavat vastaajia havaitsemaan akuutteja ongelmia puolen vuoden takaisten ongelmien sijaan. Sen ansiosta voit toimia heti tai perehtyä ongelmiin tarkemmin.

Tekemällä kyselytutkimuksia säännöllisesti saat selville, vaikuttaako jokin sisäinen tai ulkoinen tapahtuma tulokseesi.

Säännöllinen vuorovaikutus ilmaisee vastaajille, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan.

Pulssikyselyt tarjoavat organisaatioille välittömästi havaintoja siitä, mitä mieltä työntekijät tai asiakkaat ovat organisaation tietyistä osa-alueista.

Kyselyt auttavat organisaatioita nopeasti tunnistamaan ilmenevät ongelmat tai trendit ja reagoimaan niihin. Siten organisaatiot voivat muuttaa strategioitaan tai käytäntöjään ajoissa.

Koska pulssikyselyt ovat lyhyitä ja niitä tehdään säännöllisesti, niiden vastausprosentti on parempi kuin pitkien ja harvemmin tehtävien kyselytutkimusten.

Keräämällä palautetta säännöllisesti organisaatiot voivat jatkuvasti seurata kehitystään ja tehdä parannuksia.

Pyytämällä työntekijöiltä palautetta säännöllisesti voit osoittaa, että arvostat heidän mielipiteitään. Se voi lisätä työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä.

Jatkuvan palautteen saaminen on arvokasta monessakin tilanteessa.

Vaikka voikin olla käytännöllistä aloittaa kokeilemalla paria seuraavista käyttöesimerkeistä, organisaatiosi kannattaa hyödyntää pulssikyselyjä kaikilla seuraavista tavoista:

Työntekijöiden pulssikyselyt ovat yksi yleisimpiä pulssikyselyjen käyttötapoja. Henkilöstöhallinto saattaa esimerkiksi haluta ymmärtää, kuinka paljon yrityksen käytännöt vaikuttavat moraaliin. Saatat haluta selvittää työntekijöiden tuntemuksia tietyn projektin jälkeen. Oli tilanteesi mikä tahansa, pulssikyselyn kysymyksillä pääset lähemmäksi vastausta.

Työntekijöiden pulssikyselyjen tekemättä jättäminen voi käydä kalliiksi. Työntekijöiden kokemukseen vaikuttavat pikkuasiat saattavat kasautua, jos niitä ei huomioida. Se puolestaan voi johtaa ajan kuluessa työntekijöiden vaihtuvuuden lisääntymiseen. Siitä voi koitua merkittäviä kustannuksia. Keskitason työntekijöiden korvaaminen ja kouluttaminen voi esimerkiksi maksaa jopa 150 % heidän vuosipalkastaan.

Asiakkaisiisi kuuluu monenlaisia ihmisiä. He saattavat myös käyttää tuotettasi tai palveluasi erilaisista syistä, ja heidän mieltymyksensä saattavat muuttua ajan kuluessa.

Pulssikyselyillä organisaatiosi pysyy ajan tasalla asiakkaiden kokemuksista. Ne tarjoavat asiakastuellesi ja asiakaspalvelu­tiimillesi lisää ajantasaisia tietoja asiakkaiden tavoitteista ja organisaatiosi suoriutumisesta eri alueilla. Pitkällä tähtäimellä asiakkaiden ymmärtäminen parantaa heidän kokemustaan ja vaikuttaa yrityksesi kilpailukykyyn.

Aloita asiakaskeskeisten pulssikyselyjen tekeminen Net Promoter® Score (NPS) ‑kyselytutkimusmallillamme.

Bränditietoisuus ja käsitykset brändistä voivat muuttua ajan mittaan. Brändin seurannan pulssikyselyt auttavat ymmärtämään, kuinka tietyt tapahtumat vaikuttavat niihin. Voit mitata brändiäsi koskevaa bränditietoisuutta tekemällä kyselytutkimuksia kohdemarkkinoillasi. Mittaa brändiäsi koskevia käsityksiä tekemällä kyselytutkimus sekä asiakkaillesi että omille kohdemarkkinoillesi.

Jos haluat vinkkejä, tutustu bränditietoisuuden kyselytutkimusmallimme kysymyksiin.

 • Lisää kyselyyn vähintään yksi avoin ja yksi suljettu kysymys. On usein tehokasta esittää ne yhdessä niin, että avoin kysymys seuraa suljettua. Siten voit vertailla vastaajien mielipiteitä ja oppia ymmärtämään syitä niiden takana.
 • Keskity kysymyksiin, jotka antavat helposti mitattavia tuloksia ja joiden perusteella tehdyt parannukset tuottavat todellisia liiketoimintatuloksia ja havaintoja (esim. Net Promoter Score ‑mittari).
 • Pidä kysely lyhyenä. Pulssikyselyihin pitää pystyä vastaamaan nopeasti, joten rajoita kysymysten määrää ja pidä ne ytimekkäinä. Lisää kyselyyn enintään 5–10 kysymystä, jotta saat mahdollisimman suuren vastausprosentin.
 • Keskity tiettyihin aiheisiin. Valitse enintään kaksi tärkeää aihetta, joihin keskityt kussakin kyselytutkimuksessa. Siten kysymykset pysyvät aiheessa ja niitä on helppo hallita.
 • Käytä yksinkertaista kieltä. Esitä kysymykset selkeästi ja yksinkertaisesti. Vältä kapulakieltä ja teknistä sanastoa, joka saattaa hämmentää vastaajia.

Urakehitystä arvioiva pulssikysely

Urakehitystä arvioivan pulssikyselymallimme avulla saat selville, ovatko työntekijät tyytyväisiä tarjotun koulutuksen määrään ja voitko tarjota työntekijöille muita urakehityskeinoja.

Urakehitystä arvioivan pulssikyselyn mallissamme on tärkeitä kysymyksiä, kuten seuraavat:

 • Olenko tyytyväinen saatavillani oleviin mahdollisuuksiin edetä urallani?
 • Olenko tyytyväinen ammatillisiin kehittymismahdollisuuksiini yrityksessä?
 • Onko organisaationi mielestäni sitoutunut ammatilliseen kehitykseeni? 

Suhteita koskeva pulssikysely

Suhteiden hallinnan pulssikyselyissä on kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka hyvin työntekijät tulevat toimeen keskenään. Niiden pohjalta voit kehittää ennakoivia suhteidenhallintaohjelmia. 

Suhteidenhallintaa koskevan pulssikyselyn mallissamme on tärkeitä kysymyksiä, kuten seuraavat:

 • Olenko tyytyväinen saatavillani oleviin mahdollisuuksiin edetä urallani?
 • Olenko tyytyväinen ammatillisiin kehittymismahdollisuuksiini yrityksessä?
 • Onko organisaationi mielestäni sitoutunut ammatilliseen kehitykseeni? 

Työhön sitoutumista koskeva pulssikysely

Työhön sitoutumisen pulssikyselyillä voit kerätä havaintoja työntekijöidesi työmoraalista ja siitä, mikä ihmisiä motivoi. Opit räätälöimään tiimisi koulutuksen ja opastuksen työntekijöidesi tarpeisiin sopivaksi.

Työhön sitoutumista arvioivan pulssikyselyn mallissamme on tärkeitä kysymyksiä, kuten seuraavat:

 • Olenko tyytyväinen saatavillani oleviin mahdollisuuksiin edetä urallani?
 • Olenko tyytyväinen ammatillisiin kehittymismahdollisuuksiini yrityksessä?
 • Onko organisaationi mielestäni sitoutunut ammatilliseen kehitykseeni? 

Työkulttuuria koskeva pulssikysely

Työkulttuuria koskevat pulssikyselyt ovat lyhyitä tiedusteluja, joista saat selville työntekijöiden suhtautumisen yrityksesi työkulttuuriin ja mahdolliset keinot sen parantamiseen. 

Työkulttuuria koskevan pulssikyselyn mallissamme on tärkeitä työpaikkakulttuuriin liittyviä kysymyksiä, kuten seuraavat:

 • Onko organisaatiossani turvallinen työympäristö?
 • Olenko tyytyväinen työturvallisuuden tasoon?
 • Ymmärränkö, miten työni vaikuttaa organisaation liiketoiminnallisiin tavoitteisiin?

Net Promoter Score (NPS) kyselytutkimus

Net Promoter Score ‑kyselytutkimusmallimme on suunniteltu helpottamaan asiakastyytyväisyyden ymmärtämistä. Net promoter score ‑pisteet määritellään kysymällä vastaajilta, kuinka todennäköisesti asteikolla 0–10 he suosittelisivat yritystäsi jollekulle. 

Asiakkaidesi vastausten perusteella voit määrittää niiden asiakkaiden prosenttiosuuden, jotka suosittelisivat yritystäsi, ja arvioida luvun avulla tehokkuuttasi ajan mittaan. Voit myös mukauttaa NPS-mallimme sopivaksi juuri sinun tuotevalikoimallesi tai kysyä lisäkysymyksiä, jotka auttavat sinua ymmärtämään asiakkaitasi vieläkin paremmin.

Asiakastyytyväisyys (CSAT)

Asiantuntijoiden laatima asiakastyytyväisyysmallimme auttaa aloittamaan asiakastyytyväisyyden seuraamisen. Asiakastyytyväisyyttä mittaavilla kyselytutkimuksilla voit vahvistaa liiketoimintastrategiaasi entistä ammattimaisemmaksi.

Kokeile maksutonta asiakastyytyväisyyden (CSAT) kyselytutkimusmalliamme täällä

Nopeuta muutoksia, lisää sitoutumista ja tyytyväisyyttä ja tee organisaatiostasi asiantuntevampi ja ketterämpi hyödyntämällä pulssikyselyjä. Luo kyselytutkimus tai aloita asiantuntijoiden laatimilla malleilla.

NPS®, Net Promoter® ja Net Promoter® Score ovat Satmetrix Systems, Inc:n, Bain & Companyn ja Fred Reichheldin rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.