Työtyytyväisyyskysely

Paranna työvoiman tehokkuutta työtyytyväisyyskyselyillä.

Työtyytyväisyyskyselyjen kuvake

Tue tyytyväistä ja tuotteliasta työympäristöä kyselytutkimuksilla, joissa selvitetään työntekijätyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista . Onko työ mielekästä ja tavoitteet selkeitä? Mikä motivoi työntekijöitä parhaiten? Työtyytyväisyyskyselyiden avulla voit yhdistää työntekijöiden työtyytyväisyyttä koskevat ehdot ja yrityksen tavoitteet mielekkäällä tavalla. Näin voit sitouttaa henkilökuntaa heitä tyydyttävällä tavalla.

SurveyMonkeyn avulla saat helposti tietoja työntekijöiltäsi. Laadi oma työtyytyväisyyskysely tai aloita nopeasti käyttämällä valmista työntekijätyytyväisyyskyselylomaketta, joka on kyselytutkimusten asiantuntijoiden laatima. Me autamme sinua myös keräämään vastaukset ja analysoimaan tulokset.

Huomioi: osa lomakkeista on saatavilla vain englanniksi.

Työtyytyväisyyskyselyiden käyttäminen

Mikä on tärkein syy, joka saa työntekijät pysymään organisaatiossa? Tutkimukset ovat osoittaneet, että vastaus on ”mielenkiintoinen ja haastava työ”. Jotta voit pitää työntekijöidesi mielenkiintoa yllä, kysele heidän mielipiteitään. Näin tiedät, ovatko he tyytyväisiä työhönsä – ja mitä heidän tyytyväisyytensä varmistamiseksi olisi tehtävä. Lisätietoja:

 • Työtyytyväisyys. Työntekijöiden yleisen työmoraalin ja työtyytyväisyyden välillä on suora yhteys. Kyselytutkimukset auttavat huomaaman tämän yhteyden. Kysy työntekijöiltäsi: ”Miten mielekästä työsi on?” ja ”Miten haastavaa työsi on?”, tai ”Miten usein tunnet itsesi stressaantuneeksi normaalin työviikon aikana?” Vastausten avulla voit huomata ja korostaa hyvin toimivia ja korjata huonosti toimivia asioita.
 • Koulutus ja urakehitysmahdollisuudet. Useimmat ihmiset haluavat edetä urallaan ja he pysyvät yrityksessä, joka tukee heidän kehitystään. Selvitä kyselylomakkeiden avulla, kokevatko työntekijäsi, että heillä on urakehitysmahdollisuuksia yrityksessäsi.
 • Yhteistyö. Hyvä ja tehokas tiimi parantaa työtyytyväisyyttä. Pyydä työntekijöitä arvioimaan heidän tiiminsä suoriutumista . Kysy esimerkiksi: ”Miten hyvin tiimin jäsenet jakavat tehtäviä keskenään?” ja ”Miten rehellisiä tiimin jäsenet ovat toisilleen?” Saamasi palautteen avulla voit kehittää tiimin yhteistyö- sekä kommunikointitaitoja ja parantaa näin työtyytyväisyyttä.
 • Kokemukset esimiehistä. Esimiehillä on suora vaikutus työntekijöiden päivittäiseen työtyytyväisyyteen. Voit huomata mahdolliset ongelmat kyselytutkimuksia käyttämällä. Kysy esimerkiksi ”Miten tehokasta esimiehesi antama koulutus on?” tai ”Miten johdonmukaisesti esimiehesi palkitsee työntekijöitä hyvästä työstä?” Käytä työntekijöiden palautetta johdon suoriutumisen arvioinneista ja 360-arvioinneista, jotta voit varmistaa esimiesten hyvän kehityksen.
 • Kehityskeskustelut. Säännölliset kehityskeskustelut työntekijöiden, tiimien ja esimiesten kesken voivat antaa HR-osastoille ajantasaista tietoa siitä, mitä työntekijät pitävät työstään.

Esimerkkejä kyselylomakkeista

Työtyytyväisyyskyselyt on laadittava huolellisesti, mutta me teemme siitä helppoa. Kaikki lomakkeiden kysymykset ovat kyselytutkimusten ammattilaisten laatimia, joten voit käyttää niitä sellaisenaan. Voit myös muokata lomakkeita tarpeidesi mukaan tai laatia oman kyselylomakkeen kysymyspankin sertifioituja kysymyksiä käyttämällä. (Tällä hetkellä useimmat kyselylomakkeet ovat saatavilla vain englanniksi, mutta niitä on tulossa pian myös muilla kielillä.)Alla on muutamia asiantuntijoiden laatimia lomakkeita, jotka auttavat ymmärtämään työntekijöiden työtyytyväisyyttä paremmin:

 • Työntekijä-/työtyytyväisyys. Työntekijät voivat arvioida työtyytyväisyyttään tällä 14 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella, jossa on kysymyksiä palkasta, johtamisesta ja stressistä.
 • Tiimin tai osaston suoriutuminen. Tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan esimerkiksi tiiminsä tai osastonsa ammattitaitoa, ristiriitojen hallintaa ja kommunikointia.
 • Johdon tehokkuus. Tässä 17 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan esimiestensä tavoitettavuutta, koulutusta, päätöksentekokykyä, työtehtävien ja yritysstrategian yhdistämistä sekä kykyä antaa rakentavaa palautetta.
 • Johdon suoriutuminen. Työntekijät arvioivat koko johtoa tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa, jossa kysytään johdon lähestyttävyydestä, resurssien käytöstä, taidoista ja osaamisesta sekä varojen hallinnasta.
 • 360 Degree -työntekijäarviointi. Tässä vaihtelevassa kyselytutkimuksessa, jonka kysymykset perustuvat arvioitavaan roolin, työntekijät voivat antaa palautetta esimiehestä, kollegoista tai alaisista.
 • Työntekijän irtisanoutuminen. Tässä 21 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa irtisanoutuvalta työntekijältä kysytään hänen lähtönsä syistä sekä kokemuksista johdon, työympäristön ja tiimin jäsenten suhteen.

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tutustu oppaisiin kyselytutkimusten suorittamisesta ja laatimisesta. Alla on kuitenkin muutamia ideoita, miten voit varmistaa työntekijöiden vastaavan kyselytutkimukseen.

 1. Varmista luottamuksellisuus. Lupaa työntekijöille, että heidän vastauksensa pysyvät luottamuksellisina.
 2. Pidä vastaukset nimettöminä aina kun mahdollista. Näin saat todennäköisemmin rehellistä palautetta ja suuremman vastausmäärän.
 3. Vältä yrityspuhetta. Laadi kyselytutkimuksia, jotka kuulostavat inhimillisiltä ja helposti lähestyttäviltä ja jotka pyytävät harkittua palautetta.

Lisää kyselytutkimustyyppejä ja -esimerkkejä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.