Suorituskyvyn tarkastelu

Ohjaa työntekijän kehitystä suoriutumispalautteella

HR-lomakkeiden kuvake

Miksi työntekijät pitävät työstään? Oikea vastaus ei ole hyvä työpaikkaruoka, vaan listan kärjessä on kolme muuta syytä: mielenkiintoinen työ, urakehitys ja mukavat työtoverit.* Toisaalta työntekijät inhoavat työtään ja vaihtavat työpaikkaa todennäköisesti siksi, että he tuntevat olonsa alipalkatuiksi tai joutuvat kantamaan aivan liikaa vastuuta ja tekemään työtä huonolle pomolle.

Positiiviset, tuotteliaat työntekijät tekevät yrityksestä vahvan. Voit toki ajatella, että kaikki on hyvin, kun bisnes kukoistaa, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Mutta onko kuva tällöin kattava? Tekeekö jokainen tiimin jäsen parhaansa? Saavatko esimiehet tuloksia aikaan positiivisella vai negatiivisella motivoinnilla? Pysyvätkö työntekjät talossa vaikean taloustilanteen vuoksi vai siksi, että he oikeasti pitävät työstään, esimiehistään ja työtovereistaan?

Kun arvioit säännöllisesti yksilöiden, tiimien ja esimiesten suoriutumista, saat ajantasaista tietoa yrityksesi ytimen hyvinvoinnista: työntekijöistäsi. Perinteiset työntekijäkyselytutkimukset, joita henkilöstöosastot teettävät, antavat esimiehille tärkeää tietoa. Kohdistetun työntekijäarvioinnin avulla esimiehet ja heidän työnvoimansa voivat kuitenkin avata keskustelun urakehityksestä ja tavoitteista.

Kyselytutkimusten käyttö suoriutumisarvioinnissa

Käytä suoriutumisarvioinneista saamaasi palautetta esimieskoulutuksen muokkaamiseen, tietyn tiimin taitojen kehittämiseen ja henkilökohtaisten uranäkymien suunnittelemiseen.

 • Itsearviointi. Pyydä yksittäisiä työntekijöitä arvioimaan omaa työtyytyväisyyttään ja suoriutumistaan. Saavuttivatko he kvartaalin tai vuoden alussa määritetyt tavoitteensa? Olivatko ne järkeviä ja saavutettavissa? Vuotuiset suoriutumisarvioinnit antavat materiaalia urakehityskeskusteluille.
 • Työntekijän ja tiimin taitojen arviointi. Selvitä esimiesten näkökulma yksittäisten työntekijöiden tai työryhmän suoriutumisesta ja taidoista. Tutustu, millaisia eroja löytyy työntekijän itsearvioinnista ja esimiesten laatimista arvioinneista, ja selvitä sitten, millaisella koulutuksella tai ohjauksella eroavuudet saataisiin tasoitettua.
 • Johtamistehokkuus. Mitä mieltä eri osastojen työntekijät ovat esimiehistään? Selvitä, kertovatko päälliköt ja esimiehet odotuksistaan tiimeille selvästi. Ovatko päämäärät yhteisiä? Kyselytutkimuksilla voit selvittää, ovatko yrityksen visio ja tavoitteet selkeitä kaikille työntekijöille eri tiimeissä, osastoilla ja alueilla.
 • Koulutus ja urakehitys. Mitä mieltä työntekijät ovat yrityksen koulutus- ja urakehitysohjelmista? Tuntevatko työntekijät, että työpaikka tukee heidän uratavoitteitaan ja kunnianhimoaan? Millaiset koulutusohjelmat auttaisivat heitä päämääriensä tavoittelussa? Jos hiljattain on järjestetty jokin tietty ohjelma, voit laatia sitä koskevan koulutuskyselyn.
 • Ylenemisvalmius. Onko työntekijä valmis ottamaan suuremman vastuun? Pitävätkö esimiehet, alaiset ja kollegat hänen työtään, johtamistaan ja yhteistyökykyään positiivisena?

Esimerkkejä suoriutumisarviointilomakkeista

Käytä jotakin kyselytutkimuslomakkeista sellaisenaan tai oman kyselytutkimuksesi pohjana. Vaikka kaikki suoriutumisarvioinnin kyselylomakkeiden kysymykset ovat ammattitaitoisten kyselytutkimusmetodologien laatimia, voit muokata niitä omiin tarpeisiisi sopiviksi. (Jotkut alla olevista lomakkeista ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.)

 • 360 asteen palaute (tunnetaan myös nimellä monitahoarviointi)
  Saadaksesi mahdollisimman paljon kattavaa tietoa voit tällä kyselytutkimuksella hankkia palautetta työntekijän suoriutumisesta hänen esimieheltään, yhteistyökumppaneiltaan, kollegoiltaan ja alaisiltaan. Tämän tyyppinen työntekijäarviointi on aivan erilaista kuin perinteinen arviointi, jossa pyydetään palautetta vain työntekijän esimieheltä.
 • Työntekijän suoriutuminen
  Saadaksesi mahdollisimman paljon kattavaa tietoa voit tällä kyselytutkimuksella hankkia palautetta työntekijän suoriutumisesta hänen esimieheltään, yhteistyökumppaneiltaan, kollegoiltaan ja alaisiltaan. Tämän tyyppinen työntekijäarviointi on aivan erilaista kuin perinteinen arviointi, jossa pyydetään palautetta vain työntekijän esimieheltä.
 • Johdon suoriutuminen
  Pyydä työntekijöiltä yrityksen johtotiimiä koskevaa palautetta, esim. mielipiteitä johdon lähestyttävyydestä, yrityksen tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelman selkeydestä, suhdetoiminnan tehokkuudesta ja työpaikan suoriutumisesta.
 • Osaston suoriutuminen ja tiimin suoriutuminen
  Teetä johtoryhmille kyselytutkimus osastojensa tai tiimiensä avainosaamisesta. Pyydä heiltä arviointia tiimin tai osaston osaamisesta ja ammattitaitoisuudesta, rehellisyydestä ja kommunikoinnista jäsenien välillä; kuinka he jakavat vastuun, kuinka hyvin he tulevat toimeen asiakkaiden kanssa jne.
 • Työntekijätyytyväisyyskyselyt
  Työntekijöiden tyytyväisyys on suoraan verrannollinen asiakkaiden tyytyväisyyteen. Työntekijöille voi teettää kyselytutkimuksen, vaikkei yritys olisi suuri. Myös pienet myymälät tai verkossa toimivat yritykset voivat hankkia arvokasta palautetta kyselylomakkeella. Kysy henkilökunnaltasi työoloista, työmatkoihin kuluvasta ajasta tai vaikka toimistossa kuunneltavaa musiikkia koskevista toiveista.
 • Työntekijä ja henkilöstöresurssit
  Työntekijän suoriutumista koskevaa palautetta keräävien lomakkeiden lisäksi SurveyMonkeylla on kyselytutkimuslomakkeita yrityskulttuurin ja fokuksen, koulutuksen ja urakehityksen, henkilöstöpolitiikan ja työntekijätyytyväisyyden (työtehtävä, esimiehet ja yritys) arviointiin.

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tässä on muutamia ehdotuksia, kuinka saat henkilökuntasi vastaamaan kyselytutkimuksiisi.

 1. Tee se nimettömästi. Jos haluat suoraa työntekijäpalautetta, anna heidän mahdollisuuksien mukaan vastata nimettömästi. Saat vilpittömimpiä näkemyksiä, kun työntekijät tietävät, että palautteen antaminen on varmasti turvallista.
 2. Anna mahdollisuus avoimeen palautteeseen. Anna työntekijöille mahdollisuus kertoa lisää ajatuksistaan liittämällä mukaan muutamia avoimia kysymyksiä, joissa on tekstiruudut vapaaseen vastaamiseen.
 3. Jätä muodollisuudet pois. Älä käytä yritysmaailman kieltä äläkä hankalaa tai liian teknistä kieltä. Pidä sävy jutustelevana.

Sitaatti:
1. CAI (Capital Associated Industries, Inc.) “ Top 10 Reasons Employees Stay with an Organization {4},” muokattu viimeksi 15. maaliskuuta 2011{4}

Lisää kyselylomakkeita ja kyselytutkimusten kysymyksiä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.