Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Suoriutumisarviointikyselyt

Ohjaa työntekijän kehitystä suoriutumispalautteella.

Miksi työntekijät pitävät työstään? Oikea vastaus ei ole hyvä työpaikkaruoka, vaan listan kärjessä on kolme muuta syytä: mielenkiintoinen työ, urakehitys ja mukavat työtoverit. Toisaalta työntekijät inhoavat työtään ja vaihtavat työpaikkaa todennäköisesti siksi, että he tuntevat olevansa alipalkattuja tai joutuvat kantamaan aivan liikaa vastuuta ja tekemään työtä huonolle pomolle.

Positiiviset, tuotteliaat työntekijät tekevät yrityksestä vahvan. Voit toki ajatella, että kaikki on hyvin, kun bisnes kukoistaa, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Mutta onko kuva tällöin kattava? Tekeekö jokainen tiimin jäsen parhaansa? Saavatko esimiehet tuloksia aikaan positiivisella vai negatiivisella motivoinnilla? Pysyvätkö työntekijät talossa vaikean taloustilanteen vuoksi vai siksi, että he oikeasti pitävät työstään, esimiehistään ja työtovereistaan?

Kun arvioit säännöllisesti yksilöiden, tiimien ja esimiesten suoriutumista, saat ajantasaista tietoa yrityksesi ytimen hyvinvoinnista: työntekijöistäsi. Perinteiset työntekijäkyselytutkimukset, joita henkilöstöosastot teettävät, antavat esimiehille tärkeää tietoa. Kohdistetun työntekijäarvioinnin avulla esimiehet ja heidän alaisensa voivat kuitenkin avata keskustelun urakehityksestä ja tavoitteista.

Käytä suoriutumisarvioinneista saamaasi palautetta esimieskoulutuksen muokkaamiseen, tietyn tiimin taitojen kehittämiseen ja henkilökohtaisten uranäkymien suunnittelemiseen.

 • Itsearviointi. Pyydä yksittäisiä työntekijöitä arvioimaan omaa työtyytyväisyyttään ja suoriutumistaan. Saavuttivatko he kvartaalin tai vuoden alussa määritetyt tavoitteensa? Olivatko ne järkeviä ja saavutettavissa? Vuotuiset suoriutumisarvioinnit antavat materiaalia urakehityskeskusteluille.
 • Työntekijän ja tiimin taitojen arviointi. Selvitä esimiesten näkökulma yksittäisten työntekijöiden tai työryhmän suoriutumisesta ja taidoista. Tutustu, millaisia eroja työntekijän itsearvioinnista ja esimiesten laatimista arvioinneista löytyy, ja selvitä sitten, millaisella koulutuksella tai ohjauksella erot saataisiin tasoitettua.
 • Johtamistehokkuus. Mitä mieltä eri osastojen työntekijät ovat esimiehistään? Selvitä, kertovatko ylempi johto ja lähimmät esimiehet odotuksistaan tiimeille selvästi. Ovatko päämäärät yhteisiä? Kyselytutkimuksilla voit selvittää, ovatko yrityksen visio ja tavoitteet selkeitä kaikille työntekijöille tiimeissä, osastoilla ja eri maantieteellisillä alueilla.
 • Koulutus ja urakehitys. Mitä mieltä työntekijät ovat yrityksen koulutus- ja urakehitysohjelmista? Tuntevatko työntekijät, että työpaikka tukee heidän uratavoitteitaan ja kunnianhimoaan? Millaiset koulutusohjelmat auttaisivat heitä päämäärien tavoittelussa? Jos hiljattain on järjestetty jokin tietty koulutuskampanja, voit laatia sitä koskevan koulutuskyselyn.
 • Ylenemisvalmius. Onko työntekijä valmis ottamaan suuremman vastuun? Pitävätkö esimiehet, alaiset ja kollegat työtään, johtamistaitojaan ja yhteistyökykyään positiivisena?

Käytä jotakin kyselytutkimusmallia sellaisenaan tai oman kyselytutkimuksesi pohjana. Vaikka kaikki suoriutumisarvioinnin kyselytutkimusmallien kysymykset ovat ammattitaitoisten menetelmäasiantuntijoiden laatimia, voit muokata niitä omiin tarpeisiisi sopiviksi.

 • 360 degree -palaute (tunnetaan myös nimellä monitahoarviointi)
  Saadaksesi mahdollisimman paljon kattavaa tietoa voit tällä kyselytutkimuksella hankkia palautetta työntekijän suoriutumisesta hänen esimieheltään, kollegoiltaan, vertaisiltaan ja alaisiltaan. Tämän tyyppinen työntekijäarviointi on aivan erilaista kuin perinteinen arviointi, jossa pyydetään palautetta vain työntekijän esimieheltä.
 • Työntekijän arviointi
  Saadaksesi mahdollisimman paljon kattavaa tietoa voit tällä kyselytutkimuksella kerätä palautetta työntekijän suoriutumisesta hänen esimieheltään, yhteistyökumppaneiltaan, kollegoiltaan ja alaisiltaan. Tämän tyyppinen työntekijäarviointi on aivan erilaista kuin perinteinen arviointi, jossa pyydetään palautetta vain työntekijän esimieheltä.
 • Osallistaminen ja yhteenkuuluvuus
  Yhteenkuuluvuutta ja osallistamista painottavan yrityskulttuurin luominen on paras tapa houkutella erilaisista taustoista tulevia, lahjakkaita työntekijöitä, luoda pysyvyyttä henkilöstössä ja mikä tärkeintä, saada työntekijät tuntemaan, että he saavat tukea aina kun sitä tarvitsevat. SurveyMonkeyn osallistamista ja yhteenkuuluvuutta koskeva kyselytutkimusmalli voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä teet hyvin ja missä on vielä parantamisen varaa.
 • Johdon suoriutuminen
  Pyydä työntekijöiltä yrityksen johtoa koskevaa palautetta, kuten mielipiteitä johdon lähestyttävyydestä, yrityksen tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelman selkeydestä, suhdetoiminnan tehokkuudesta ja työpaikan suoriutumisesta.
 • Osaston suoriutuminen ja tiimin suoriutuminen
  Teetä johdon edustajille ja esimiehille kyselytutkimus omien osastojensa tai tiimiensä avainosaamisesta. Pyydä heiltä arviointia tiimin tai osaston osaamisesta ja ammattitaitoisuudesta, rehellisyydestä ja kommunikoinnista jäsenien välillä; kuinka he jakavat vastuun, kuinka hyvin he tulevat toimeen asiakkaiden kanssa jne.
 • Työntekijätyytyväisyyskyselyt
  Työntekijöiden tyytyväisyys on suoraan verrannollinen asiakkaiden tyytyväisyyteen. Työntekijöille voi teettää kyselytutkimuksen, vaikkei yritys olisi suuri. Myös pienet myymälät tai verkossa toimivat yritykset voivat hankkia arvokasta palautetta kyselylomakkeella. Kysy henkilökunnaltasi työoloista, työmatkoihin kuluvasta ajasta tai vaikka toimistossa kuunneltavaa musiikkia koskevista toiveista.
 • Työntekijä- ja henkilöstöresurssit
  Työntekijän suoriutumista koskevaa palautetta keräävien lomakkeiden lisäksi SurveyMonkeylla on kyselytutkimusmalleja yrityskulttuurin ja yrityksen toiminnan fokuksen, koulutuksen ja urakehityksen, henkilöstöpolitiikan sekä työntekijöiden tyytyväisyyden (koskien työtehtävää, esimiehiä ja koko yritystä) arviointiin.
Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.

Luo parempi hakijakokemus

Selvitä SurveyMonkeyn avulla, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin.

Paranna työntekijöiden tuloshallintaa

SurveyMonkey tarjoaa helpon tavan kerätä nopeasti palautetta työntekijöiden suoriutumisesta ja edistää työntekijöiden kehittymistä.