Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Ohjaa työntekijän kehitystä suoriutumispalautteella.

surveymonkey-hakukoneoptimointi-pääkuva


Yrityksen toiminta ei voi olla vahvalla pohjalla ilman tyytyväisiä ja tuottavia työntekijöitä. Työntekijöille työpaikasta tekevät mieluisan kiinnostava työ, urakehitys­mahdollisuudet ja hyvät kollegat. Työntekijät, joilla on mielestään liian pieni palkka, liikaa vastuita tai huono esihenkilö, lähtevät yrityksestä muita todennäköisemmin.

Arvioimalla työntekijöiden suoriutumista esihenkilöt ja hallintotyöntekijät voivat selvittää, kuinka työntekijät selviytyvät tehtävistään ja vastuistaan. Siten yritykset voivat korjata työsuoritusten puutteita ja parantaa työntekijöiden sitoutumista.

Voit käyttää työsuoritusmittauksista saamaasi palautetta esihenkilökoulutuksen parantamiseen, tietyn tiimin taitojen kehittämiseen ja henkilökohtaisten uranäkymien suunnittelemiseen.

Työntekijän suoriutumista mittaavia kyselytutkimuksia voidaan käyttää myös seuraaviin tarkoituksiin: 

Voit kannustaa työntekijöitä arvioimaan työtyytyväisyyttään ja ‑suoritustaan pyytämällä heitä vastaamaan työssä suoriutumista koskevaan itsearviointikyselyyn. Nämä arvioinnit antavat arvokasta tietoa siitä, miten työntekijäsi kokevat roolinsa, panoksensa organisaatiossa sekä henkilökohtaiset ja ammatilliset pyrkimyksensä. Niiden avulla voit myös määrittää, onko työntekijä saavuttanut vuosineljänneksen tai vuoden alussa asetetut tavoitteet ja olivatko tavoitteet realistisia ja saavutettavissa olevia. 

Kerää tietoa työntekijöiden ja tiimien suoriutumisesta ja taidoista. Vertaa työntekijöiden itsearviointeja esihenkilöiden arviointeihin. Siten voit tunnistaa puutteita ja tunnistaa koulutus‑ ja kehitystarpeita.

On tärkeää tietää, mitä mieltä työntekijät ovat eri osastojen johtajista. Kyselytutkimuksilla voit selvittää, kertovatko esihenkilöt vaatimuksista tiimeille tarpeeksi selkeästi ja tuntevatko työntekijät, että heillä on yhteinen tavoite. 

On myös tärkeää varmistaa, että kaikki työntekijät ymmärtävät yrityksen tavoitteet ja vision toimipaikasta tai osastosta riippumatta. Kun olet saanut nämä tiedot, voit kehittää niiden avulla organisaatiosi johtajia ja antaa heille työkalut tiimien menestyksekkääseen johtamiseen. 

Haluatko tietää, mitä työntekijät ajattelevat yrityksen koulutusohjelmista? Tuntuuko heistä, että heidän uratavoitteitaan tuetaan? Koulutuskyselyllä voit kerätä palautetta ja selvittää, mitä koulutusohjelmia työntekijöiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Onko työntekijäsi valmis vaativampaan rooliin? Saako hän esihenkilöiltään, alaisiltaan ja kollegoiltaan hyvää palautetta työstään, johtajuudestaan ja yhteistyötaidoistaan? Säännöllisillä työssä suoriutumista mittaavilla kyselytutkimuksilla voit selvittää, ketkä työntekijöistäsi suoriutuvat parhaiten, ja auttaa heitä etenemään urallaan.

Suoriutumista mittaavilla kyselyillä on lukuisia etuja, jotka voivat auttaa organisaatioita saavuttamaan tavoitteensa. Yksi merkittävimmistä eduista on ajantasainen ja arvokas palaute, joka voi auttaa parantamaan työsuoritusta.

Mittaamalla suoriutumista säännöllisesti kyselyillä johto voi helposti selvittää, millä osa-alueilla työntekijät menestyvät ja mikä kaipaa parantamista. Palaute auttaa työntekijöitä ymmärtämään, millä osa-alueilla heidän on kehityttävä. Se voi parantaa heidän suoritustaan ja tuottavuuttaan. Lisäksi suoriutumista mittaavat kyselyt voivat auttaa esihenkilöitä selvittämään koulutustarpeita ja havaitsemaan sellaisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehitykseen, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja auttavat heitä toteuttamaan uratavoitteitaan.

Suoriutumista mittaavat kyselyt lisäävät myös avointa keskustelua johdon ja työntekijöiden välillä. Kun työntekijät voivat antaa palautetta, he tuntevat, että heitä ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Se voi parantaa työympäristöä ja työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä vähentää vaihtuvuutta. Suoriutumista mittaavien kyselytutkimusten avulla johto voi myös reagoida työntekijöiden huoliin tai ongelmiin ja ehkäistä siten konflikteja sekä parantaa työilmapiiriä.

Nainen tarkastelemassa suoriutumista mittaavan kyselytutkimuksen tuloksia

Käytä kyselytutkimusmallejamme sellaisenaan tai lisää niihin omia kysymyksiäsi, yrityksesi logo ja brändisi värit.

Kerää 360 degree ‑kyselytutkimuksen malliamme käyttämällä mahdollisimman kattavaa tietoa työntekijän suoriutumisesta hänen esihenkilöiltään, työtovereiltaan, kollegoiltaan ja alaisiltaan. Tämän tyyppinen työntekijäarviointi on aivan erilaista kuin perinteinen arviointi, jossa pyydetään palautetta vain työntekijän esihenkilöltä.

Kerää palautetta työntekijän suoriutumisesta tämän esihenkilöiltä ja työtovereilta käyttämällä työntekijöiden suoriutumista koskevaa kyselytutkimusmallia. Kyselytutkimus auttaa saamaan paremman käsityksen työntekijän suoriutumisesta, velvollisuuksista ja tiimityötaidoista.

Tämä malli tarjoaa kattavan kehyksen työsuoritusten arviointiin, mukaan lukien suoritusta koskevat tärkeimmät tunnusluvut, saavutukset, vahvuudet ja kehitettävät osa-alueet. Tämä kyselytutkimus parantaa avointa keskustelua esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä, kannustaa antamaan rakentavaa palautetta ja auttaa määrittämään selkeät tavoitteet kehittymiselle.

Suoriutumista arvioivat kyselytutkimukset arvioivat työtekijöiden työsuorituksia tietyllä aikavälillä. Yleensä tällä lomakkeella mitataan työntekijän edistymistä kohti tiettyä kriteeriä, kuten yleistä osaamista, työn laatua, tiimityötä, viestintätaitoja ja tavoitteiden saavuttamista. Tällä mallilla voit arvioida aiempaa suoriutumista, löytää parannuskohteita ja määrittää tulevia suoriutumistavoitteita. 

Tämä malli kerää tietoja yksittäisten henkilöiden suoriutumisesta organisaation eri näkökulmien mukaan. Se kattaa erilaisia kriteerejä, kuten tiimityön, viestintätaidot, ongelmanratkaisukyvyn ja yrityksen arvojen noudattamisen. Työntekijän arviointikysely on tärkeä henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen kannalta. Se auttaa sovittamaan yhteen yksilölliset ja organisaation tavoitteet.

Tällä kyselytutkimusmallilla kerätään palautetta suoriutumisen mittauskokemuksesta sekä mitataan viestinnän tehokkuutta, arvioinnin reiluutta ja sen arvoa työntekijän ammatillisen kehityksen kannalta. Tämän kyselytutkimusmallin tarkoitus on auttaa HR-tiimejä parantamaan arviointiprosessia, jotta se on työntekijöiden kannalta mielekäs ja motivoiva.

Yhteenkuuluvuutta ja inkluusiota painottava yrityskulttuuri on paras tapa houkutella kyvykkäitä ja taustoiltaan erilaisia työntekijöitä, ja mikä tärkeintä, tukea heitä. Inkluusiota ja yhteenkuuluvuutta mittaavalla kyselytutkimusmallilla selvität, mitä teet jo hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Johdon suoriutumisen kyselytutkimusmallilla voit pyytää työntekijöiltä yrityksen johtoryhmää koskevaa palautetta, kuten mielipiteitä johdon lähestyttävyydestä, yrityksen tavoitteita ja liiketoimintasuunnitelmia koskevan tiedotuksen selkeydestä, suhdetoiminnan tehokkuudesta ja työsuorituksesta.

Osaston suoriutumista ja tiimin suoriutumista mittaavissa kyselytutkimuksissa tiimejä pyydetään arvioimaan tiimin tai osaston avainosaamista. Pyydä heiltä arviointia esimerkiksi tiimin tai osaston osaamisesta ja ammattitaidosta, rehellisyydestä ja kommunikoinnista jäsenten välillä, vastuun jakamisesta sekä siitä, kuinka hyvin he onnistuvat asiakaskohtaamisissa.

Työntekijöiden tyytyväisyyttä koskeva kyselytutkimus voi tarjota arvokkaita näkemyksiä työntekijöiden työoloista ja mieltymyksistä. Keräämällä palautetta henkilöstöltä yritykset voivat löytää kehittämiskohteita ja tehdä muutoksia, jotka voivat lisätä työvoiman tyytyväisyyttä ja tuottavuutta. 

Työntekijä‑ ja henkilöstökyselyllä voit arvioida yrityskulttuuria ja yrityksen toimintaa, uravalmennusta ja ‑kehitystä, henkilöstöpolitiikkaa sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä työtehtäviin, johtoon ja yritykseen.

Tee heti oma verkkopohjainen lomake SurveyMonkeyn mallin avulla. Rekisteröidy SurveyMonkey-tilin käyttäjäksi ja valitse tarpeitasi parhaiten vastaava tilaus.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

How to make a quiz online: Examples, tips, and best practices

Make a quiz online by following these 10 steps. Following these tips will take you from scratch to having a fully functioning online quiz.